VLAAMSCHE LETTEREN

Karel Van de Woestijne, 1923-01-22


Source

N.R.C, 1923-01-22


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ L.O.: Koninklijke Vlaamsch... 1923-01-09
 2. ◼◼◻◻◻ P.: Koninklijke Nederlan... 1923-01-16
 3. ◼◼◻◻◻ M.S.: Rozemarieke... 1936-03-02
 4. ◼◼◻◻◻ J.B.: Ik dien... 1923-04-11
 5. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Gemeenschapskunst... 1923-12-25

VLAAMSCHE LETTEREN

Een der menigvuldige prijzen, waarover de Koninklijke Vlaamsche Academie beschikt, de August Beernaert-prijs, aldus genaamd naar den bekenden oud-minister, die er een kapitaal van zeventien duizend francs voor beschikbaar stelde, dat om de twee jaar eene rente van duizend francs opbrengt, bedrag van bedoelden prijs, is voor de afgeloopen tweejaarlijksche periode toegekend aan Dr. Maurits Sabbe, voor zijn boek: Het Quartet der Jacobijnen.

Anderdeels kan ik u mededeel en, dat Herman Teirlinck, de schrijver van De Vertraagde Film, die dit jaar nog in een Fransche vertaling van den auteur, door Gemier in den Odéon te Parijs zal worden gespeeld, de laatste hand legt aan een drama, waarvan de titel nog niet bepaald vast staat, maar dat zijn onderwerp ontleent aan de legende van Beatrijs. Zooals in zijn vorig tooneelstuk geeft de schrijver met zijn tweede bedrijf weer blijk van bijzondere dramatische inventie. Van gansch anderen aard dan in De Vertraagde Film, zal de vondst in Beatrijs eene zeer merkwaardige poging zijn in de richting van gemeenschapskunst, in den hier onlangs-verkondigden zin, dat naar communie tusschen spelers en publiek is gestreefd. Aan dit bericht moge worden toegevoegd, dat voor de uitgave in boekvorm van zijn drama de schrijver een proloog in verzen heeft gevraagd aan Karel van de Woestijne.

Ten besluite weze hier nog vermeld, dat de jonge dichter Urbain van de Voorde een nieuwen bundel persklaar heeft, waarvan de titel nog niet is bepaald.

N.R.C., 22 Januari 1923.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ L.O.: Koninklijke Vlaamsch... 1923-01-09
  Herman Teirlinck • (date-year) 1923 • (date-month) 1923-01 • De vertraagde Film
 2. ◼◼◻◻◻ P.: Koninklijke Nederlan... 1923-01-16
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-01 • De vertraagde Film
 3. ◼◼◻◻◻ M.S.: Rozemarieke... 1936-03-02
  vertraagde film • Herman Teirlinck • De vertraagde Film
 4. ◼◼◻◻◻ J.B.: Ik dien... 1923-04-11
  Herman Teirlinck • (date-year) 1923 • De vertraagde Film
 5. ◼◼◻◻◻ Victor J. Brunclair: Gemeenschapskunst... 1923-12-25
  Herman Teirlinck • (date-year) 1923 • De vertraagde Film
 6. ◼◻◻◻◻ F.D.P.: De Vertraagde film... 1922-03-10
  vertraagde film • Herman Teirlinck • De vertraagde Film
 7. ◼◻◻◻◻ P.: Te Antwerpen: Kon. N... 1923-01-24
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-01
 8. ◼◻◻◻◻ R.S.: De Dansgravin... 1923-01-07
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-01
 9. ◼◻◻◻◻ P.: Nederlandsche Schouw... 1923-01-09
  (date-year) 1923 • (date-month) 1923-01
 10. ◼◻◻◻◻ Karel Van de Woestijne: KONINKLIJKE VLAAMSCH... 1926-01-20
  (author) Karel Van de Woestijne • Koninklijke Vlaamse Academie, Gent • Maurits Sabbe