35 document(en) met "zelfmoord" • Resultaten 21 tot 35 worden getoond


Brigitte Lefèvre, "Klassiek niet hetzelfde als geklasseerd" • 21 september 2000
Het boerenmeisje Giselle pleegt zelfmoord als haar geliefde, de edelman Albrecht, binnen zijn eigen stand huwt

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Ze dacht aan zelfmoord, kondigde dat ook aan haar vader aan, maar voerde dat plan niet uit

Crave. Pornografie en wanhoop • 3 maart 2001
Kane overleefde dit stuk dan ook niet lang: ze pleegde zelfmoord

Het gekwelde lichaam • 25 mei 2002
Ondertussen lopen berichten binnen over een bevriende boer die zelfmoord gepleegd heeft omdat de problemen hem boven het hoofd groeiden...Het verhaal eindigt tragisch: de zwakzinnige dochter pleegt zelfmoord op het ogenblik dat ze begrijpt dat er voor haar in de nieuwe huwelijkscombine geen plaats meer is. Haar vader, die de ware...De moeder sluit zich af van de dreigende gebeurtenissen door half-debiele mopjes van de boer die zelfmoord pleegde te herhalen als een mantra

Met de deurklink in de hand: DANSTHEATER... • 23 april 2003
Salman Rushdie vatte de zaak heel goed samen toen hij zei dat we na 11 september 2001 moeten beslissen of we het ervoor over hebben om zelfmoord te plegen om het recht op een minirok te vrijwaren

Pygmalion in het spiegelpaleis: DANS, Jean-Luc Ducourt... • 15 oktober 2003
Ik ben er aanwezig als 'gat', als 'afwezigheid'. Misschien is dat pure zelfmoord

Theater • 6 november 2003
vertelt het verhaal van een meisje dat zelfmoord pleegt als ze merkt dat haar adellijke geliefde ontrouw is, en terugkeert als geest

De zin van het zinloze • 21 november 2003
Danser Ugo Dehaes leest een brief voor van iemand die zelfmoord pleegde omdat hij het leven als totaal zinloos ervaarde

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Ugo Dehaes leest een brief voor van iemand die zelfmoord pleegde omdat hij het leven als totaal zinloos ervaarde

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
Haar werktuiglijk gepleegde zelfmoord met een overdosis slaappillen is niets meer dan de ultieme anesthesie van onhandelbare gevoelens

De hoop van Jan Lauwers: GERECENSEERDTHEATER • 30 september 2004
Het begint met de zelfmoord van haar moeder...Maar die vrouw kon niet leven met haar 'geheim' en pleegde zelfmoord

OP KOMST PODIUM • 4 november 2004
de bewerking van Het Toneelhuis speelt het verhaal zich af tijdens de nacht voorafgaand aan zijn zelfmoord

Spektakel • 26 december 2004
Vronski, bang om Anna te verliezen, doet een poging tot zelfmoord, maar blijft in leven

Theater over onmacht in Westen en Oosten:... • 12 mei 2005
Hij is de zoon van een ongehuwde moeder die zelfmoord pleegde

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
De titel is ontleend aan een gedicht van de Portugese symbolist Mario de Sa-Carneiro, die op jonge leeftijd zelfmoord pleegde