42 document(en) met "televisie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
De kale en lege ruimte heeft geen enkele opsmuk meegekregen, is zelfs nog anti-septischer gemaakt door de koele opeenstapeling van bandrecorders, versterkers, televisie en geluidsmachines

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
Waarvoor dient het voorspel, het voordoek, de kompositie van het decor, de muzikale omlijsting, hoe is de verhouding met film en televisie, wat maakt de aantrekkelijkheid uit van een bepaalde tematiek

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Deze simultaneïteit geeft ook de spanningspolen waarbinnen de voorstelling zich beweegt: televisie tegenover teater, koele en realistische simulatie van hedendaagse politieke macht tegenover "aftandse

Koreograaf Galotta wil uit getto breken • 27 april 1990
Dat korrespondeert ook erg met de manier waarop ik denk dat we de wereld waarnemen door televisie: we leven in een wereld van collages, als een film, waar een heleboel dingen zomaar aan ons passeren...Dan is er plots een breuk, een beetje alsof je op televisie plots je ouders zou zien, en daardoor emotioneel werkelijk betrokken raakt op wat je ziet

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
grauwheid ervan, de pseudo-intimiteit en de glans van televisie

Laub gebruikt scène als scherm en spiegel • 7 juni 1991
Een man, een droevige en wat slome dompelaar, vertelt tussendoor gelijktijdig over wat hij op televisie ziet en over zijn vroeger lief

Goede voorstelling is nooit "af": Anne Teresa... • 1 april 1992
Als je naar de televisie kijkt, zie je voortdurend programma's waarin het ene beeld op soms heel gesofistikeerde, soms heel platvloerse wijze, voortdurend in het andere overvloeit

Keuzen van klein teaterfestival • 22 mei 1992
Een echtpaar met een heel bescheiden inkomen en een heel kleine intellektuele horizon (het leven is wat de televisie ervan toont) verwacht plots een kind, en dat verwekt spanningen

Als het nergens over gaat • 12 november 1992
De realiteit is op televisie vervangen door een virtuele ruimte waarin alles op hetzelfde formaat verschijnt, van het meest afschuwwekkende leed tot de meest dolzinnige komedie, op voet van gelijkheid...Je kan je spiegelen aan het gebeuren op de manier die je maar wil, maar -- en dat is het grote verschil met televisie -- de intimiteit wordt je onthouden

Rosa, Erts en Mozart: driemaal Rosas • 5 februari 1993
de komende maanden krijgt u de kans recent werk van Rosas op televisie en in deSingel te zien

Kaaiteater programmeert vergeten stuk van Joyce • 9 november 1993
Op 6 en 7 december gaan de lezingen over de dood, op 7 en 8 februari wordt aandacht besteed aan fiktie in het teater versus fiktie in andere media als televisie, film of "virtual reality". Naast

Valse vrolijkheid van jaren zestig • 3 mei 1994
John en Peeters kijken naar de televisie...Voor het echte drama van het kind is geen plaats of aandacht, de televisie is eerst en meest belangrijk

Grote wereldproblemen en beeldpoëzie op Dance Platform • 30 januari 1995
een wereld vol verandering leveren films en televisie vol glitter stof aan de exuberante verbeelding van Frederick

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
Zijn gedachten bestaan uit niets dan slecht verteerde clichés en modellen, gestolen van film en televisie

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Ik ontdekte ze deze zomer op televisie

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
Wiertz wees met zijn "alles coverende" doeken, rechtstreeks vooruit naar de komende massacultuur van film, televisie en pers, waarin gruwel, sentiment en overdonderend spektakel om de voorrang

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Hoewel ze vooral als teaterakteurs bekend werden en nu hun grootste bekendheid bij een groter publiek danken aan optredens in verschillende films en op televisie, werden beiden bijvoorbeeld gelauwerd...Laagland wil zich ook niet enkel als zuivere teaterorganizatie profileren, maar op verschillende terreinen tegelijk aktief zijn: naast teater ook film, televisie, literatuur

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
En we merken dat velen geïnteresseerd zijn in wat we maken voor televisie, dus waarom zou dat dan plots zo anders zijn in het teater...Televisie De Pauw: "Dat betekent bijvoorbeeld dat we nu voor televisie Gesprekken met Leuco van Pavese gaan doen...Vind je het niet vreemd dat de televisie het gespreksonderwerp nummer een is geworden

Eerste stappen van een levend tijdschrift • 16 februari 1996
De ondertitel van deze avond, "een levend tijdschrift over kunst, politiek, ekonomie en televisie" gaf daar goed rekenschap van...En in dezelfde lijn begon hij Meulemans wantrouwen tegen het medium televisie te dekonstrueren...Om te besluiten dat televisie als beginnend medium heel wat mogelijkheden had en bovendien teatermakers toeliet in rust aan een meer experimentele vormentaal te werken

Bijtende ironie bij Tristero • 24 mei 1997
De Tristero's acteren schetsmatig, overdreven, als cartoon-versies van de bordkartonnen acteurs op televisie