46 document(en) met "systeem" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Souf": veel gescheer en weinig (dans)wol: Tanit... • 31 januari 1986
Als filozofisch-religieus systeem mag het soufisme dan al van groot belang geweest zijn, zodra het aangegrepen wordt om er teater mee te maken, loopt het behoorlijk mis

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Hoewel hij bekend staat als onverbeterlijke opstandeling, zal hij na de dood van Zoltan, op ongeveer dezelfde manier als zijn vriend, die toegaf aan de partij, gerekupereerd worden door het systeem

Vandekeybus' verdienstelijk debuut: "What the body does... • 6 februari 1988
Zodra dat systeem van stappen goed werkt, ontstaat dadelijk de nood om het op een andere manier te proberen, die veel sneller lijkt, maar het natuurlijk niet is omdat de stapper door zijn grote

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
Eens in gang gezet evolueert ze naar een explosie, maar -- en dat is het systeem dat telkens weerkeert -- na die explosie is er altijd wel ergens een radertje of een veertje dat blijft natrillen

Klapstuk gaat tweemaal op zoek naar onverwachte... • 14 oktober 1993
Na enige tijd merk je dat er in de voorstelling een systeem zit dat erg dicht aansluit bij de kompositietechniek van Zorn

Dito'Dito kijkt over muurtjes in Brussel • 11 mei 1994
Machteloos revolteert hij tegen een systeem dat hem tot een verschoppeling maakte, buiten zijn wil om

Ocean: facts and figures • 19 mei 1994
Samen met Takehisa Kosugi worden deze geluiden bij elke voorstelling volgens een willekeurig systeem van elektronische komponenten bewerkt en gestuurd door drie groepen van luidsprekers, die telkens

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Stéphane Mallarmé). Mallarmé stipt hier een belangrijk inzicht over dans aan: ze houdt voortdurend de belofte in van een ontstijging aan het dwingende talige systeem waarin de mens willens nillens

Maten speelt Don Carlos in sneltreinvaart • 4 april 1995
Op het einde van het stuk wordt de werkelijkheid van dit systeem in een magistraal moment verduidelijkt...De persoonlijke perversie en de politieke perversie van een totalitair systeem, waarin onuitsprekelijke gruwel ambtelijk geklasseerd wordt, lijkt wel erg goed op systemen van het vroegere Oostblok

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Zeven worden gekozen volgens het juidige jury-systeem

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Beckett was, bij wijze van spreken, niet goed wijs, maar: er zat systeem in zijn gekte

"Heet en koud tegelijkertijd" : Driemaal Wooster... • 10 april 1996
Je kan een bepaald systeem gebruiken om een ander systeem te representeren, een bepaald object in plaats van een ander, het maakt niet uit

"Onze job: de knuppel in het hoenderhok... • 19 november 1996
Maar bedenk wel: specialisten van hier gaan ginder dat "systeem" bestuderen

Stan laat gevangenisbrieven grimmig en geestig klinken • 22 november 1996
Hij hamert op de interiorisering van dit systeem door zwarten en blanken, op zeer gevatte en grimmig-geestige manier

Langhoff beklemtoont onderstroom van geweld in Kafka • 19 april 1997
Wel de pathetische verdediger van een systeem, een wet, die door het nieuwe bewind in de strafkolonie achterhaald is. Op het ogenblik dat de officier dit beseft, zal hij de laatste veroordeelde

Aan de andere kant van de Muur • 28 januari 1998
alle geval is het niet de bedoeling van de tekst of mijn enscenering om een veroordeling uit te spreken over het oude communistische systeem

Speelvlak als focus van energie: Steve Paxton... • 5 februari 1998
Bach en Gould hebben mij natuurlijk heel lang begeleid: ik heb zoveel jaren geïmproviseerd op de Goldberg variations dat het bijna een deel van mijn systeem geworden is." "Ik ben op een

Michel Khleifi niet volgens artistiek boekje • 14 mei 1998
Khleifi heeft het niet over een te verbeteren systeem, maar over vragen en angsten van individuen in een snel veranderende wereld

Pierre Droulers zet dansers in matrix • 27 mei 1998
Pas later ontwikkelt zich een zeker systeem, waarbij de groep inTèen grote/cirkel rond het midden —: de solist — van de bühne begint te wandelen of te hollen

De reünie van dans en ballet • 3 juni 1998
Terwijl in het zog van Cunningham voorlopers als Trisha Brown en Steve Paxton, en bij ons Anne Teresa De Keersmaeker, bleven doorwerken aan een eigen "systeem", een eigen benadering van het fenomeen