64 document(en) met "podiumkunsten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
BRUSSEL -- Deze week bracht Plan K een reeks performances, muziek- en dansuitvoeringen van bekende en minder bekende kunstenaars, om de inzet van de podiumkunsten van vandaag aan het licht te brengen

De keuzen van een festival • 11 oktober 1991
Werden de podiumkunsten geen marginaal fenomeen

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
Er is in podiumkunsten en film/video een groot aanbod, met een kwalitatief hoog niveau, onder meer door een sterke buitenlandse aanwezigheid

Kaaiteater bouwt werk- en leefruimtes voor artiesten... • 29 november 1994
podiumkunsten

Papa Tarahumara in wonderland • 7 april 1995
podiumkunsten moeilijk overleven is. Na Karas was in deSingel ook het gezelschap Pappa Tarahumara van koreograaf Hiroshi Koike te gast met Bush of Ghosts

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Laagland is een nieuwe organizatie voor podiumkunsten en aanverwante disciplines als schrijven, film- en televisiemaken

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
de podiumkunsten (het laatste overzicht zou van 1927 dateren...Dramaturgen als Marianne Van Kerkhoven en Erwin Jans, die door hun werk een stempel gedrukt hebben op het denken over podiumkunsten in de Lage Landen, zitten ook mee in de redactieraad

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Een pijnlijk gevolg van het feit dat mensen die met podiumkunsten in Vlaanderen begaan zijn al te vaak chronisch overvraagd worden, omwille van penibele werkomstandigheden

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Het valt toch moeilijk te ontkennen dat, zelfs wanneer men zich beperkt tot de podiumkunsten, een ongehoorde activiteit de stad in de afgelopen twintig jaar gekenmerkt heeft...tonen voor deze stad als natuurlijke biotoop van de podiumkunsten

Jérôme Bel sterk in theatrale rebus: Franse... • 9 december 1998
Juister is de bewering dat hij vanuit de dans tot een reflectie kwam over podiumkunsten, vooral over de rol van de menselijke aanwezigheid daarin

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
Qua hedendaagse podiumkunsten was Lissabon toen niet veel zaaks, zoals de rest van Portugal trouwens...Naast Danças werk ik daar deeltijds als curator voor dans voor de directeur podiumkunsten, Miguel Lobo Antunes...Daarnaast is er Culturgest, gebouwd in de kelders van de bank Caixa General de Depositos, met een belangrijke programmatie van hedendaagse podiumkunsten

Genieten van verandering • 1 maart 1999
En merkwaardig genoeg heb ik meermaals kunnen vaststellen dat die voor alle disciplines van de podiumkunsten in hoge mate dezelfde zijn

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
de verschillende podiumkunsten - kan worden getoond en uitgedrukt zonder te vervallen in lichamelijke of emotionele obsceniteit'. Het is inderdaad niet evident hoe je iets onvatbaars als een

De wereld door de zeef van je... • 1 oktober 1999
Etcetera: Vind je het makkelijk om theater in de enge zin en dans met elkaar te verbinden, of zie je ze eerder als twee totaal verschillende podiumkunsten

Performance van Plischke baldadig en briljant • 17 december 1999
Deze voorstelling leent evenveel van performance-art als van podiumkunsten

Thomas Hauert. Nieuwe namen op het podium... • 11 juli 2000
Sinds de jongste subsidieronde in de podiumkunsten leerden we hun namen spellen...een korte reeks over de nieuwkomers in de podiumkunsten stellen we de volgende generatie aan u voor Hij danste begin de jaren negentig mee bij Rosas, maar ging zijn eigen weg...Dit is het eerste in een reeks portretten van nieuwe namen in de podiumkunsten

Dansers op de stoel van de choreograaf • 23 juni 2001
Dansers op de stoel van de choreograaf Het grote verschil tussen podiumkunsten en alle andere kunstvormen is dat podiumkunsten haast automatisch groepswerk impliceren

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
Het enige uitgangspunt was dat we een school willen waar dans beschouwd wordt als een onderdeel van de podiumkunsten

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
de hedendaagse podiumkunsten hebben we echter geen nood aan dure offers voor gebouwen, maar aan lichte koffers...Vaak denk je dat podiumkunsten en hedendaagse mediatechnologie als een tang op een varken passen

In alle staten: 'DANS@TACK' is een jong... • 28 november 2001
Die Tacktoren is een werkplaats voor podiumkunsten, gehuisvest in een door Stéphane Beel gerenoveerd oud industrieel pakhuis op het Buda-eiland in het hart van Kortrijk...Bij een gesprek met vier van de kunstenaars in dit festival blijkt hoezeer zij, ongeacht de vele verschillen in werkwijze en presentatievorm, met dezelfde vragen over podiumkunsten worstelen