20 document(en) met "plotseling"


Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Een belichting van onderuit verhoogt het effekt, dat zijn climax bereikt als een ventilator, verborgen in het bankje plotseling de papierreepjes als vlammetjes ornhoog doet kronkelen

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
En dan gebeurt er iets heel vreemds: plotseling krabben de handen van dit standbeeld, gekromd als heksenklauwen, over de arme

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Door een zwart doek dat de scène in twee deelt worden de lichamen soms gehalveerd; het aandoen van de voetbalschoenen wordt een ritmische montage, waarin twee paar voeten plotseling in faze samen

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
Misschien omdat de bijval onverhoopt was, maar wellicht ook omdat het applaus de magie van een intense, emotioneel gekleurde voorstelling op een bruuske manier afbrak; plotseling was de ruimte, een...wenteling, tot ze uiteindelijk zover onderuit gezakt is, dat ze plotseling bij het wentelen het evenwicht verliest en als een voddebaal of een rol oud tapijt tot in de hoek van de ruimte rolt...Daar komt de danseres naar voor op de scène, kijkt even voor zich uit en loopt dan plotseling letterlijk tegen de muren; na deze uitbarsting recht ze zich met een trotse armzwaai, en loopt weer naar

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
Plotseling komt de voorstelling tot stilstand, de meisjesachtige volwassen vrouwen kleden zich om...Het opgezette reetje dat tot nog toe als een vergeten voorwerp van een andere voorstelling in de hoek van de scène stond, wordt plotseling het signaal van een verdringing

Trisha Brown Company fascineert op Klapstuk: Vier... • 29 oktober 1987
opgerezen is. Er zit een merkwaardig parallellisme tussen de wisselingen in de filmbeelden en het ogenschijnlijk volslagen stochastisch procédé waarmee de dansers verschijnen en verdwijnen, waarbij ze plotseling

Müller- bewerking niet geloofwaardig • 10 december 1988
Medea bezat zich, Jason danst met haar en duwt haar plotseling heftig van zich af

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
die zin is het ook een sprookjesachtig spektakel, en het gebruik van plotseling uit de decorvloer omhoogklappende sprookjeslandschappen bevestigt die indruk...Familie-album Je ziet een meisje dat een speelgoedkikker cadeau gekregen heeft, plotseling dwalen door een romantisch landschap met een wit kasteel hoog in de bergen, terwijl ze de kikker met

"Obsessie" van nieuw gezelschap Het Gerucht is... • 30 december 1992
De gekozen middelen, het plotseling laten omslaan van gezichtsuitdrukkingen, de geforceerde zoetsappigheid van zijn stem, zijn kapsel en kledij, verwijzen dan wel sterk naar klassieke stereotypen van

Een Amerikaanse tragedie • 23 februari 2002
Dat zet de tijdbom van Carbones sluimerende verliefdheid op Cathy plotseling op scherp

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Er moet nog veel geschreven en opgekuist worden', zegt ze plotseling met een komisch-benepen schooljuffrouwstemmetje

Een solo die een duet werd • 2 mei 2002
Schijnbaar zonder aanleiding heffen deze lieden plotseling gezangen aan...Plotseling wordt dan vol vuur gezongen

De smeulende vulkaan in ons dagelijkse leven • 2 mei 2002
Weinand : Ook daar speelt de wisselwerking tussen wat zichtbaar en onzichtbaar is. Je kan er getuige zijn van een rustig gesprek tussen mannen, dat schijnbaar zonder oorzaak plotseling in hevig

Het universum van Rosas • 23 oktober 2002
Plotseling ontdek je dat de vernuftige structuren van haar werken op voorhand zeer nauwkeurig uitgedokterd werden, vaak aan de hand van complexe kleurendiagrammen waarin De Keersmaekers toenemende

Ook live spelen is reconstructie • 19 februari 2003
Nu ik veertig word, en mensen die mij dierbaar zijn het afgelopen jaar ernstig ziek waren, wordt die vraag plotseling urgent

De apocriefe middeleeuwen van Jan Fabre: PODIUM... • 20 augustus 2003
Het archaïsche beeld van de verleidster of de heks wordt zo plotseling overschreven met de zeer hedendaagse perfectie van het fotomodel

Video, vlees en deconstructie: DANS - ACTUELE... • 22 oktober 2003
Hoe kreeg video plotseling zo'n prominente plaats in deze voorstelling

Eenzaam met twee • 4 maart 2004
Het stuk eindigt verrassend: terwijl de dans weer op gang komt, vallen plotseling alle muziek en licht weg...Het aardedonker wordt plotseling de onzekere toekomst van deze twee eenzame lotgenoten

Dans en paranoia: Aantekeningen bij Klapstuk #11... • 1 februari 2005
Dans' had plotseling niets meer te maken met de notie van herkenning, van prise de conscience, maar muteerde tot een actie die onderzoekt hoe betekenis tot stand kan komen, ergens in de ruimte tussen