17 document(en) met "overbodige"


Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
En dan is er nog een zeer gekke opsplitsing van het gebeuren tussen fysieke aktie (zoals het eten van moorkoppen) die helemaal tegen de achterwand door een verder overbodige Matthias De Koning wordt

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
staan, zelfs loodzwaar belasten, met overbodige signalen in decor en regie

"Het kind van de smid", spannende tocht... • 24 december 1990
Het gewoon voorlezen was, in het licht van de struktuur van de voorstelling, sterker geweest dan te doen alsof het gevonden was en moeizaam ontcijferd werd: het is een overbodige enscenering

Hoe clichés met mythen verward worden • 18 mei 1991
Wat daarbij het meest stoort, is de stuntelige, en compleet overbodige manier waarop dingen getoond worden, die je alleen kan suggereren op toneel; een van de trieste hoogtepunten is een woeste

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Bij de Wooster Group is het net omgekeerd: het gaat je op de duur verwonderen dat je het verhaal nog kan volgen, ondanks alle "overbodige details", de parallelle video-montage, het gedoe aan de tafel

Tasso, reis vol onverwachte wendingen • 6 maart 1992
Voeg daarbij nog het probleem dat Van der Sanden blijkbaar niet erg goed bij stem was, en met een zekere moeizaamheid sprak, en de zuivere tekstlezing wordt plots een gemodder in overbodige tics

Monoloog-formaat te klein voor "Maria Magdalena" • 10 oktober 1995
De opeenvolging van verschillende intonaties, stemverheffingen en gebaren lijken soms, alle finesse van de aktrice ten spijt, vrij overbodige toevoegingen aan de tekst zelf

Olivier Py presenteert fabelachtige ramp in Avignon • 28 juli 1997
Voorts is er "de ongeruste democraat" Baptiste (Redjep Mitrovista) en nog een hele stoet andere "verschoppelingen der aarde". De overmaat aan overbodige attributen waarmee deze half-zinnebeeldige

Tweemaal dans met Hands en No longer... • 16 mei 2000
Alsof dat niet genoeg is worden aan zang en beweging nog allerlei overbodige, zij het vaak wel grappige effecten toegevoegd

KFdA-dans: angst voor het lege podium • 19 mei 2001
het zog van Amerikaanse choreografen uit de jaren 60 als Yvonne Rainer en Steve Paxton ontdoet hij de dans van alle overbodige ballast als inleving en stijl

Het lichaam in beeld en beweging • 13 maart 2002
Deneys citeert Michelangelos beroemde uitspraak dat het beeld reeds in de steen vervat is, en men enkel het overbodige moet weghakken

Botsing tussen theater en dans • 8 oktober 2003
Het vervalt snel in te grote, overbodige gebaren

Koude kunst • 18 mei 2004
Toch slaagt de voorstelling maar half, om de simpele reden dat De Soto de projectie van deze filmbeelden op een onhandige en overbodige manier wil ensceneren, terwijl de montage van de films zelf

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
erg late, overbodige en door zijn ondoorgrondelijke ernst vooral pretentieuze herneming van dat repertoire

Merce Cunningham tekent voor pragmatische dansrevolutie: ANALYSE... • 19 januari 2005
En welke theatervorm drukt dat beter uit dan dans, eens ze ontdaan is van overbodige ballast als een verhaal of een dwingende 'score'? Cunningham begon zijn studie inderdaad als acteur, vooraleer hij

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
Geen overbodige luxe: al spreken we dezelfde taal, het Nederlandse culturele regime heeft weinig gemeen met het Vlaamse

'De school is de kerk, het theater... • 20 november 2006
volgens Vlaams Bouwmeester Marcel Smets (KU Leuven) geen overbodige luxe als die hun taken in de toekomst willen kunnen opnemen