16 document(en) met "notities"


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Als ik al notities maak voor stukken die ik wil schrijven, dan zijn het meestal gesprekken die ik opvang...Als ik er bij het schrijven niet uitkom, grijp ik naar die notities en laat iemand eens zo praten

Bohner geeft oude en nieuwe interpretaties: "Abstrakte... • 5 maart 1988
De rekonstruktie baseerde zich op diens notities voor de oorspronkelijke uitvoering door Manda von Kreibig

Spelen met ruimte: "Lijn 9" op Klapstuk... • 12 oktober 1989
schets-notities van de dans van Deceuninck en foto's van de lokaties waar gefilmd werd

Onderhuidse dreiging in De Mensenslinger • 11 oktober 1990
Het zijn korte fragmenten, bedenkingen, soms nagenoeg rechtstreeks opgetekende fantasmen, notities bij experimenten met mescaline en LSD: een discours dat af en toe uit gesproken psychotische trekken

Klapstuk gaat tweemaal op zoek naar onverwachte... • 14 oktober 1993
Notities De voorstelling van Kovac was dan ook een verademing...Nog zo'n vreemd gebruik in de voorstelling zijn de plotse notities die een of meerdere van de dansers maken...De notities die de dansers maken zijn nieuw gevonden stukjes dans die genoteerd wroden voor latere recyclage

Waarom het belangrijk was te kijken en... • 1 februari 1994
Marianne Buyck duidt in enkele notities de meest pregnante beelden die haar bijgebleven zijn na dit festival

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Als inleiding bij dit laaste deel prezenteert de Parade nu al: Freud: Notities

Het laatste woord over begeerte is niet... • 17 juni 1994
Freud zelfs twee keer, want aan Herinneringen aan de Donau ging Freud/notities vooraf

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Op zijn minst heeft regisseur Paul Koek echter begrepen dat de muzikaliteit van het stuk bijzonder belangrijk is. Door de notities van Beckett in zijn 'partituur' op te nemen, de stem van Winnie

Bodemloze ironie kan "Kathalzen" niet redden • 3 maart 2000
Uit de dramaturgische notities begrijp je dat dit stuk toont hoe fataal een liefdeloze opvoeding is van ouders die alles in het teken van hun ambitie stellen

Het universum van Rosas • 23 oktober 2002
Het meest verbazend is echter niet deze indrukwekkende hoeveelheid data en weetjes, maar wel de eerste documentaire zaal, waar je op verschillende tafels inzage krijgt in de schriftjes met notities

Omstreden naslagwerk over architectuur • 10 januari 2004
Die notities worden steeds afgerond met een bibliografische verwijzing en zijn aangevuld met een of meerdere afbeeldingen waarvan vele speciaal voor dit boek gemaakt werden...Andere notities behandelen echter ook kunstenaars en denkers die een bijzondere betekenis hadden voor de Belgische architectuur...Om een beter licht te werpen op specifieke thema's die de hele geschiedenis doorkruisen zijn aan die notities een tiental syntheseteksten toegevoegd over onderwerpen als monumentenzorg, onderwijs

Het lichaam tussen erotiek en doodsdrift: ACHTERGROND... • 8 februari 2005
Fabres teksten zijn dan ook geen rechtlijnig betogen, maar intuïtieve notities waarin tegenstrijdige gedachten en beelden zonder enige overgang naast elkaar staan

Artistieke tweeling maakt eigenzinnige groepschoreografie: Voorstelling draait... • 8 februari 2006
Zo ontstonden vijf boeken met notities en vijf bewegingsreeksen zonder auteur

Choreografen vragen publiek ten dans • 30 januari 2008
Zo ontstonden vijf boeken met notities en vijf bewegingsreeksen zonder auteur

Het andere van hetzelfde: Dansers op het... • 13 februari 2008
Het resultaat: vijf boeken met notities en vijf bewegingsreeksen zonder auteur