34 document(en) met "laermans" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
Het redactieteam voor deze reeks, Marianne Van Kerkhoven zelf, Paul Kuypers en Rudi Laermans, bracht sprekers bij elkaar en selecteerde teksten en filmfragmenten

Waarom het belangrijk was te kijken en... • 1 februari 1994
Rudi Laermans gaat in op de vraag naar de verhouding tussen de populaire voorstellingen van het lichaam in de media en de wijze waarop daar in dansvoorstellingen mee omgesprongen wordt

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Zoals Rudi Laermans opmerkte in een essay in Etcetera: "De lichaamsdroom die thans zovele mensenlevens beheerst en talloze burgers meerdere malen per week richting zwembad of fitnesscentrum

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Luk van den Dries en Rudi Laermans), ook mensen als Pol Arias en Annie Declerck, die het theater langs de kritische zijde over een (zeer) lange periode intensief gevolgd hebben...Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans zijn, elk op hun manier, vrij intensief betrokken geweest bij het werk van Anne Teresa De Keersmaeker

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
Sommige van die stukken zijn bijzonder lezenswaardig (zoals het essay van Rudi Laermans over het werk van Jan Fabre) of zelfs ontroerend (zoals het verslag van Rina Barbier over de moeilijke

Et si nous arrêtions de nous contempler... • 1 januari 1998
Rudi Laermans affirme fort à propos: "Bruxelles, c'est la modernité à l'état de ruine instantanée". Le contraste avec le reste du pays, où cette étape -- ainsi que la précédente, le projet délibéré de...opposed to its alleged lack of identity, there is the fact that the cool office-block setting conceals the second reality of a suburban "residential urban life" (R. Laermans). The combination

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Zoals Rudi Laermans het uitdrukte: dit Brussel is moderniteit in de staat van onmiddellijke ruïne...opposed to its alleged lack of identity, there is the fact that the cool office-block setting conceals the second reality of a suburban "residential urban life" (R. Laermans). The combination

Hard labeur in de dansschool: PARTS, drie... • 8 juli 1998
academici als Bart Verschaffel, Lieven De Cauter, Dirk Lauwaert of Rudi Laermans aangesproken

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Rudi Laermans, Stefan Hertmans, Jan Denolf en Lieven De Cauter...De belangrijkste tekst is ongetwijfeld "Het theater van de geest" van Laermans...De titel verwijst naar het effect dat het werk op Laermans heeft: voor eigen rekening gebruikt hij dat theater als een opmaat voor zeer persoonlijke bespiegelingen over de betekenis en de mogelijkheid

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Nu zijn daar mensen als Steve Paxton, Jan Ritsema, Jonathan Burrows, Meg Stuart, Georges-Elie Octors, Fernand Schirren, Bart Verschaffel, Rudi Laermans,... aan het werk

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
een onuitgegeven essay uit het begin van de jaren '90 stelde Rudi Laermans: 'het werk stelt de vraag (...) wat thans (nog) op een scène met de bestaande middelen - de gegeven codes en conventies van...Aan de ene kant is er, nog steeds volgens Laermans, het niet geringe risico dat de scenische conventies, waarvan de kracht maar al te vaak onderschat worden, je parten spelen

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Rudi Laermans heeft over 'Pop-modernisme' een behartenswaardig essay in DWB 4/2000: Pop-Art of het ontledigde beeld geschreven

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
Rudi Laermans en Koen Kwanten willen het hebben over de nood aan meer inventief programmeren voor een kunstvorm die in volle evolutie is. Rudi Laermans doceert sociologie aan de KU Leuven, maar...Laermans: Het probleem zit zelfs dieper...Laermans: We moeten leren omgaan met de spanning Vlaams/internationaal

Het spel buitenspel • 28 november 2001
Achteraf las ik een bespreking van Rudi Laermans over deze voorstelling

Na de zondvloed • 5 december 2001
van het kunsttijdschrift in boekvorm A Prior met bijdragen van Rudi Laermans, Jeroen Peeters en Jan Ritsema en een bijzonder interessante beschouwing van Thierry de Duve over de betekenis van het

Het werk is niet af, waarheid nooit... • 1 januari 2002
Noten: (1) RUDI LAERMANS, "De totale podiumkunst van Rosas - 'I said F", in: Etcetera 68, juni 1999, p. 65

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
De titel van haar eerste werk, Disfigure Study is in zekere zin, zoals Rudi Laermans terecht opmerkt in het essay ‘In media res’ een programma-verklaring...Geciteerde werken : *‘In media res’ van Rudi Laermans verscheen in A-Prior 6, herfst-winter 2001 *Terpsichore in sneakers Sally Banes, Houghton Mifflin Company Boston, 1980

Anne Teresa De Keersmaeker • 1 januari 2002
Dieses utopische Ziel wird wahrscheinlich (...) bleiben, was es ist: ein immer weiter hinausgeschobener Punkt in der Zukunft", schrieb Rudi Laermans...Genieten van verandering", ein Interview mit Pieter T'Jonck in: Etcetera 67, März 1999 2 "De totale Podiumkunst van Rosas - I said I, Rudi Laermans in: Etcetera 68, Juni 1999, S. 65 3 "De

Een onbeschrijflijke toestand: ALIBI (MEG STUART/DAMAGED GOODS) • 1 februari 2002
Het monstert, zoals Rudi Laermans schrijft in In media res, een essay in A-Prior, met een studieuze blik de oppervlakte van lichamen en toont wat altijd al te zien was maar nooit opgemerkt werd...Daarmee lijkt dit fotografische essay vooruit te wijzen naar enkele behartenswaardige opmerkingen van Rudi Laermans over de bijzondere 'beeldmatigheid' van de voorstellingen van Stuart in zijn tekst...Die vormt zowat een samenvatting van de bedenkingen van Laermans over dit oeuvre in het bijzonder en zelfs (de positie van) hedendaagse dans in het algemeen

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
Rudi Laermans' essay Onzichtbare werkelijkheden, onzichtbare lichamen, onzichtbare beelden, of: de noodzaak van theater vandaag doet dat op voortreffelijke wijze door te wijzen op ondubbelzinnig eigen