11 document(en) met "geleende"


Nieuwe Fabre is echte Fabre • 21 december 1992
Hij bestaat bijna helemaal uit "geleende" beelden, de verwijzingen naar Magritte, Broodthaers, Duchamp, Rops en mogelijk Panamarenko (de papegaaien) overwoekeren de finale boodschap

Het Bordes speelt Arrabal en Purdy • 17 december 1994
Hoogstens kunnen elders geleende beelden, zoals het verhaal van het kerststalletje bij Arrabal of de rapporten van psychiaters bij Purdy, even de illuzie van een "beleving" geven...Die illuzie houdt echter altijd dadelijk, bij het einde van het geleende verhaaltje, op

Peter Brook maakt Beckett herkenbaar en verbijsterend • 16 december 1995
Omdat ze zich geen rekenschap wil geven van haar situatie, blijven de bezweringsformules lege en holle woorden, geleende begrippen die niet kloppen met haar situatie...Natasha Parry's licht gebroken Frans zet dat "geleende" karakter van de woorden goed in de verf

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
En inderdaad, het valt op dat Winnie vol zit van geleende frasen, als het ware nooit 'voor zichzelf' spreekt

Jan Ritsema danst als een kleine jongen • 18 mei 1996
Kinderen kunnen dat heel goed: met her en der geleende of zelf geïmproviseerde bewegingen maken zij hun eigen balletje op geliefde muziek

Carroussel brengt bizar portret van zelf-zoekers • 10 oktober 1996
Ze construeren echter een zelfbeeld dat geheel en al uit geleende beelden en clichés opgetrokken is. Maar echt bijten doet het verhaal nooit

Acteurs van "Amado Mio" verbeelden liefde treffend:... • 15 december 1998
Amado Mio worden "geleende" teksten afgewisseld met uitspraken die zonder enige twijfel rechtstreeks van de acteurs afkomstig zijn...Hier en daar worden "geleende" teksten afgewisseld met uitspraken die zonder enige twijfel rechtstreeks van henzelf afkomstig zijn

Genieten van verandering • 1 maart 1999
Maar het gebeurde ook dat iemand het geleende verhaal zo eigengereid bijkleurde dat er feitelijke onjuistheden in gingen sluipen

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Er ontstaat maar een probleem als men de kar voor het paard spant, als men vertrekt van een vooraf gegeven, geleende esthetica, zonder te beseffen wat de ontstaansgrond ervan is.' NIEUWE VERSIE

'De blik als een daad van agressie':... • 16 maart 2005
Onder hun ogen muteert die 'identiteit' tot een glibberig, veranderlijk samenraapsel van geleende beelden

Onnatuurlijk realistisch: rechtstreeks inpluggen op de onderbuik... • 21 november 2007
Het resultaat zou belachelijk zijn als de acteurs zouden proberen om die 'geleende' teksten ook realistisch uit te beelden, maar dat vermijden ze uitdrukkelijk