255 document(en) met "Vrouw worden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Hoe verschillende moeders ze ook gehad hebben, de actrices herkende onmiddellijk alle conflicten waar de vrouwen in dit stuk onder bedolven worden...Het stuk raakt niet aan de essentie van het vrouw-zijn, wel aan de essentie van de moeder-dochterverhouding in de westerse samenleving...waarover ze gaan, wie het omslag maakt, in welk lettertype ze zullen gezet worden

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
de tekst worden de hoofdfiguren, de man en de vrouw, ten tonele gevoerd als verwaterde en verziekte afspiegelingen van de archetypes "man" en "vrouw" die overgeleverd zijn uit de klassieke tragedies...getemd worden...Ze worden ook door hun namen (Hans, Lynn, Kattrin en Meret, bij Botho Strauss vaker De Man, De Vrouw, K en M) sterk bepaald tot vier individuele gevallen

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
Daarna zien we een vrouw (Simone Moesen) in bruidsjurk wanhopig op scène rondhollen en -tollen...Plotseling zegt ze dat ze een huwelijksaanzoek weigerde omdat ze dan niet meer zou zijn wie ze is. Als dan ook de andere vrouw en twee manen de scène opkomen (Erick Clauwens en Mark Willems- en de...twee vrouwen door de mannen hardhandig rondgezwierd worden, klinkt het liedje: "Each man kills the things he loves". Hierna wordt de taal volledig verlaten als voermiddel voor het stuk, en blijven enkel de

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Dat leidt tot een ballet waarin de spanning tussen man en vrouw bijna ongemerkt evolueert naar flarden verhaal, in solodansen en duetten...Die verhalen worden nooit echt uitgewerkt; Ze ontstaan veeleer toevallig, door het invoeren van enkele rekwisieten of een andere belichting die de toeschouwer referentiepunten geeft...Telkens wanneer zo de omtrekken van een verhaal zichtbaar worden, wordt de bal opnieuw in het kamp van de toeschouwer gelegd

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Het komt wat aarzelend en onzeker op gang, er wordt iets te overdreven tragisch geacteerd, maar zodra de krachtlijnen zichtbaar worden, winnen regie (Mark Steemans) en acteren (Ilse Uiterlinden) aan...Rosa is een vrouw die tijdens de oorlog -- door omstandigheden, ze verliest haar man: "Eerst was ik de zijne, toen was ik de mijne" -- ontsnapt uit een benepen dorpswereld...Klassiek In Rosa’s monoloog in de cel komen al die gebeurtenissen voor, en ze worden door Ilse Uitterlinden uitgebeeld als de clichés die ze in de werkelijkheid ook vaak zijn

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
De klassieke trucs uit het komische genre worden uiterst zelden aangewend, en dan nog enkel om iets te signaleren, bv...Ze gebruiken wat er is, de mimiek, de manier van bewegen, het lichaam van de acteurs, en als dat zo uitkomt worden die aangewend om iets aan te strepen in de tekst...Uitgangspunt voor het stuk is Ibsens idee over het huwelijk als een voor de vrouw vernederend instelling, dat in Shaws tijd in Engeland een golf van opschudding veroorzaakte

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
apparaat dat bestaat uit acht contactmicrofoons die op de vingers bevestigd worden; de signalen van deze microfoons worden dan elektronisch versterkt en vervormd...Dat levert verrassende resultaten op als er beelden van beiaardklokken op de witte wanden geprojecteerd worden, terwijl hij ervoor staat en zwaait met zijn sirenes...zonder gemanipuleerd te worden

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
Het is dan wel duidelijk dat er pogingen gedaan worden om iets mee te delen, maar ondanks alle pijnlijke en vertrokken gezichten (en dit stuk.is werkelijk een parade van grimassen) bleef het mij na...Achteraf maakte het programma duidelijk dat het ging over een oude vrouw die zich haar leven in de tuin herinnert...Daarbij moet aangestipt worden dat dit eigenlijk geen dans-, maar veeleer een pantomime-voorstelling is. Zoals te verwachten en te voorzien wordt er dus -- afgezien van het reeds vermelde bekken

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
wisselende groepen, terwijl ondertussen ook nieuwe bewegingszinnen opgenomen worden, waardoor een heel delicaat kantwerk van onderling kruisende patronen en lijnen ontstaat...Man-vrouw In "Availbale Light" tref je ook zo’n moment van verwarring aan tussen mogelijke versies van de dans...Nog zo’n eigenaardigheid is de negatie van het onderscheid man-vrouw tijdens de voorstelling, terwijl bij het groeten na de voorstelling -- terug naar de gewone conventies -- mannen en vrouwen apart

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
De aanwezigheid van de twee mannen kan verklaard worden vanuit de overlevering die wil dat Chloé ontvoerd werd en bevrijd door de god Pan...De man blijkt een wat onbeholpen, onzeker iemand, die soms probeert stoer te doen en de onaantastbare vrouw te imponeren...Opvallend is telkens weer hoe de vrouw ontsnapt aan de ironie van de voorstelling

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
En die clichés worden met brio neergehaald...Nero's (Frank Groothof) voorspelbaarheid wordt zo dik in de verf gezet dat zijn waardigheid en macht uiteindelijk die van een klein kind worden...ingepast worden in een buitengewoon geestig, burlesk spektakel

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen...Het is van meet af aan duidelijk dat hij weer zal verdwijnen, dat het idyllische droombeeld van een leven met May nooit werkelijkheid zal worden...verlangen, waarvoor vooral Eddie met zijn doelloos zwerven (er worden behoorlijk wat kilometers gereden) en door zich te bezatten, op de vlucht is. Je ontkomt bij dit stuk niet aan een sterk déjà-vu-gevoel

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
het gat dat op die manier geslagen is kunnen naadloos allerlei "vreemde" elementen verwerkt worden, opmerkingen over deze voorstelling in het biezonder en voorstellingen tout court, tot en met...Ernst Het verhaal: een gevierde aktrice heeft een gekke zoon, die schrijver wil worden maar uiteraard onbegrepen blijft...uiteindelijk niet veel toevoegt aan de figuur van de geborneerde, neurotische vrouw, die ze al neerzette in "Verwanten". Uiteindelijk overtuigen Peyskens en Daenen zelf, in een kleine rol, het meest, omdat ze hun

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Die geluiden worden afgewisseld met muzikale fragmenten, opgebouwd uit sterk vervormde elektronische klanken...Die rituele intensifiëring spreekt sterk tot de verbeelding: er worden onderhuidse lagen van traditionele voorstellingen en houdingen aangeboord die niet onmiddellijk helder zijn; de verschuivingen...duidelijk dat Mossoux vooral belangstelling heeft voor een patologische identifikatie van een vrouw met die voorstelling

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
bedroog zijn vrouw hem met Mac Gregor, was hij een mislukkeling in zaken, enzovoorts...En het lijkt erop alsof zij ook thuiskomt, bijna een reïnkarnatie is van de (ook niet biezonder kuise) overleden vrouw van Max...zijn vrouw -- niet veel greep op haar krijgt

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
Maar ook en nog veel meer aan een vrouw die door opsluiting aan wanhoop ten prooi is. Die gissingen doen echter weinig ter zake, als povere interpretaties van een grote betekenisrijkdom...De bewegingen worden meer ontspannen, de danseres heeft zich losgemaakt van het gevecht met de muren en omcirkelt, bezet eindelijk de hele ruimte...muren, tegen de muren, naar het midden van de ruimte, en ten slotte het feit dat een vrouw alleen in een immense ruimte een uur lang een publiek overtuigend een emotionele inhoud kan doorgeven, maken deze

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Teater dat zelfverzekerd zijn vormen en middelen kiest, geen "slappe kinema". Na enkele liefdesrelaties met tragische afloop (een verdronken minnaar), trouwt een armoedige vrouw met Max, een...Als kraanman in een periode van opkomend nazisme, moet zij, om niet door de mand te vallen, meedoen aan alle mannenspelletjes, bier en schnaps moeten wel rijkelijk worden gedronken...Vrouw worden kan niet meer, want haar echte identiteitskaart gaf ze weg aan een vrouw die verliefd op haar was (!) maar als kommuniste moest onderduiken

Mooie plaatjes, soms ook intens en fragiel:... • 20 maart 1986
De voorstelling kan gelezen worden als een verzameling bewegingen die om een of andere reden de dansers intrigeren, als vage herinneringen aan emoties of toestanden...Daarna komt een vrouw de scène op, en liggend op de biljarttafel speelt zij met een grote zwarte bal, op een manier die onwillekeurig Chaplin, als "Great Dictator" die een liefdesduet uitvoert met de...wegharken, daarna aanschouwen zij een naakte vrouw, als een lijk op de tafel, ongenadig weerkaatst door de spiegel die boven de tafel hangt, daarna speelt het trio samen "Déjeuner sur l'herbe" van Manet (evenwel

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
Woolfs opzet om een tijd vanuit het standpunt van een burgervrouw, Eleanor, te belichten, verbrokkelt tot een opeenvolging van scènes waarin typetjes en situaties (soms heel raak) neergezet worden...Daarbij koncentreren ze zich tematisch in hoofdzaak op het psychologische aspekt van het verhaal: een Victoriaanse vrouw die in de na-oorlogse periode enigszins verweesd achterblijft met haar

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
het eerste bedrijf is die akteur een kale vrouw, Marion d'Amburgo (kale zangeres, wie weet...Maar hoe ze daar toe komen, hoe dat moet gedacht worden... Het blijft duister