19 document(en) met "Polen"


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
tussen deze twee polen

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
zijn grootvader en zijn oorlogsdaden, die zowat samenlopen in zijn verering voor de duivel Barron, verschijnen als de grote polen waartussen hij heen en weer geslingerd wordt

Woud betovert in betoverende dans: "Je ne... • 1 december 1988
De voorstelling is opgespannen tussen een beginbeeld en een eindbeeld die twee polen van de verhouding tegenover dat woud weergeven

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
De beelden op de videoschermen zijn rond enkele polen geschikt

Vernieuwd Rosas danst "Kinok" virtuoos : Anna... • 20 mei 1994
De spanning die zo gesuggereerd is tussen twee polen wordt in de loop van het stuk uitgewerkt

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
Die spanning zit tussen twee polen...Tussen die beide polen zit de figuur van Helena Troubleyn

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Béjart en het Ballet van Vlaanderen vormden de polen aan de andere kant

Extreme complexiteit en uitgepuurde eenvoud : Amanda... • 14 oktober 1995
Theme, ontworpen voor de "moderne" danseres Karin Post, zijn Post zelf en Dries van der Post als twee polen rond een langwerpige lichtbalk op de scène...Dit eenvoudige idee van twee-eenheid, of tegengestelde, elkaar aantrekkende polen wordt erg konsekwent uitgewerkt

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
Het stuk blijft op een dubbele manier pendelen tussen twee polen

Te veel verhaaltjes • 28 november 1996
Voeg daarbij de leuke mix van vele nationaliteiten -- Belgen, Zaïrezen, Marokkanen, Polen -- en het kan niet meer stuk

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
De twee polen vallen hier samen: obsceniteit omdat wordt getoond wat niet toonbaar is, luciditeit omdat het besef van de onvatbaarheid van wat je zo duidelijk ziet, mee opkomt

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Uniformiteit en individualiteit, als twee polen waartussen Fabres werk zich afspeelt, zijn dus duidelijk aan de orde

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
En zo blijkt een voorstelling ontstaan te zijn waarin de verschillen, zelfs tegenstellingen, tussen dans en klassiek ballet gebruikt worden om twee polen van één verhaal tegelijk te tonen

Theater zoekt begripvol publiek • 16 maart 2002
Het beeld blijft oscilleren tussen die twee polen

PARTS studeert af • 15 mei 2002
Bij aanvang van het jongste academiejaar bleven er nog zes over: Eulalia Ayguade Farro (Spanje), Claire Godsmark (Groot-Brittannië), Shani Granot (Israël), Radoslaw Hewelt (Polen), Etienne Guilloteau

Niet langer onbekend en onbemind: Vijfde editie... • 10 december 2003
Ze studeerde van 1996 tot 1999 aan PARTS in Brussel, en creëerde daar later het opgemerkte 'Attention'. In Polen werkte ze bij het gezelschap Dada Von Bzdülow, tot ze om amoureuze redenen verhuisde

Dwarsdoorsnede van een beroemde dansschool: Selectie uit... • 24 februari 2004
Maria-Clara Villa-Lobos uit Brazilië toont hier 'M, an average piece' een vervolg op haar vroegere 'XL'. Ook Magda Reiter en Katarzyna Chmielewska, beiden uit Polen, tonen hun recente werk

'Het gaat erom de afstand tussen acteur... • 11 december 2004
kregen op dat ogenblik ook lucht van het werk van Jerzy Grotowski, die in Polen een nieuwe, heel fysieke, extatische vorm van theater bedacht

'Dansen op de aarde is als dansen... • 16 mei 2006
Die spanning is er, maar een van de polen overheerst