72 document(en) met "Monoloog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Klassiek In Rosa’s monoloog in de cel komen al die gebeurtenissen voor, en ze worden door Ilse Uitterlinden uitgebeeld als de clichés die ze in de werkelijkheid ook vaak zijn...Ilse Uitterlinden weet de gekke sprongen in de monoloog overtuigend vorm te geven, zodat je als toeschouwer bijna zelf in het verhaal tuint dat ze voor de rechter op het einde opdist

Als het ware kluchtige fabel van Dario... • 23 september 1986
Dat kulmineert in de wanhopige monoloog van Elisabeth op het einde...Zelfs in die mate dat in deze regie de finale monoloog als een onbegrijpelijk en overbodig toevoegsel dreigt over te komen, alsof iemand zich plots herinnerde dat er ook nog iets serieus moest gezegd

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Het is zelfs zo dat er voor een monoloog van deze lengte (twee uur) biezonder weinig teruggegrepen wordt naar standaard-voorstellingen van krankzinnigen, die valselijk de illuzie zouden moeten creëren

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
onderuit gehaald door een monoloog van Afra Waldhör voor het scherm, waarbij ze betoogt dat het hier eigenlijk om een seksfilm gaat

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
een radde monoloog in een precieuze taal verklaart ze zichzelf als de rede die tot zichzelf gekomen is, en daarmee ver verheven is boven de natuur en de onredelijke wezens

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
Een tweede biezonder sterke regievondst van De Keersmaeker bestaat erin dat ze Jason tijdens Medea's monoloog voortdurend een andere kant laat opkijken terwijl hij met een aardappel zit te spelen en...hoofdzaak in Jasons monoloog "Aus dem Leben eines Mannes". Aan die tekst wordt door De Keersmaeker niets toegevoegd

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Het stuk bestaat uit een monoloog van Gilles de Rais, voormalig wapenbroeder van Jeanne d'Arc

Een merkwaardig debuut: "Het korte leven van... • 29 maart 1988
Door de eigenaardige monoloog-dialoog-vorm voel je wel dat ze bewust een zekere afstand nemen van het klakkeloos rolletje-spelen, maar ze hebben niet de rijpheid om daar een volwaardig alternatief

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Terwijl de vrouw tee gaan zetten is, debiteert Steemans zijn monoloog tegen de afwezige in de meest perfekte achttiende-eeuwse klassieke stijl...Een monoloog waarin trouwens fragmenten te herkennen vallen van wat in de andere slagen als reële wrijving tussen beiden naar voren gekomen is, maar hier met zo'n zichtbaar narcisme omgekneed tot een...einde van de monoloog heel gedwee verdwijnt: "Is de tee klaar, Mignon?... Ja, ja, ik kom dadelijk". Daarmee is meteen ook gezegd dat de eigenaardigheden van het akteursberoep en het hele discours van

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
De tekst van Rob de Graaf is een lange monoloog, die opgebouwd is als een soort collage van verschillende fragmenten met elk hun eigen stijl

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Bij elke nieuwe inbraak is er ook een monoloog van Ina, waarbij ze steeds verder ingaat op haar verhouding tegen de destruktieve inbreker, die bijna een bondgenoot wordt in wie ze een bijna vergeten

Hoe vertel ik een verhaal?: "Plots/z" door... • 19 januari 1989
De vier personnages in die taferelen, Willy Thomas, Mieke Verdin, Guy Dermul en Els Olaerts komen daarna afzonderlijk weer voor het voetlicht, met een monoloog

Subliem minimalisme: "Wittgenstein Incorporated" • 11 februari 1989
Maar dat is precies niet wat er gebeurt, en dat is wat "Wittgenstein Incorporated", een monoloog op tekst van de Nederlandse filozoof Peter Verburgt, geregisseerd door Jan Ritsema, zeer boeiend maakt

Tekst van Lowry heeft geen "teater" nodig:... • 23 februari 1989
Het gaat zo ver dat een monoloog van een der personages soms gewoon over de drie akteurs verdeeld is. Dat suggereert dat de regie de gebeurtenissen en de personages enkel als projekties van een

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Het interessantste moment van de voorstelling is uiteindelijk de "post-mortem" monoloog van Lamers, die hij, geheel in lijn met de tekst, vreselijk patetisch uitspreekt, zoals hij ook in Kean al een

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
Charlotte is een monoloog, gespeeld door Mieke Verdin, gebaseerd, op leven en werk van Charlotte Salomon, een vrouw die in 769 aangrijpende gouaches haar leven neerschilderde, vooraleer ze zelfmoord...Monoloog Zo'n opeenstapeling van ellende, verwerkt tot kunst, het is wellicht materiaal voor een monologue intérieure over leven en kunst, maar die ellende op zich garandeert geenszins dat die...monoloog ook ontroerend of zelfs maar verhelderend is. Dat is Jan Roets dan ook niet gelukt: de tekst doet zich niet voor als een samenhangende verwoording van die interne konflikten die tot de kunst en tot de

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Het stuk eindigt met een monoloog van Dirk Van Dijck, waarin hij uitlegt hoe hij zijn begeerten steeds verborgen kon houden voor zijn medemensen, steeds op de loer om hem te betrappen op een misstap

Onderhuidse dreiging in De Mensenslinger • 11 oktober 1990
De teatrale uitwerking ervan door regisseur Bruno Mistiaen en akteur Dirk Van Dyck is dan ook een monoloog

Mystifikatie van een simpel idee • 27 juni 1991
BRUSSEL -- In een eerste deel van de monoloog Ein Traum, was sonst, gebracht door Kaaiteater in KVS, spreekt Edith Clever geen woord

Het muffe van teaterspelen • 28 juni 1991
BRUSSEL -- Der Theatermacher van Thomas Bernhard is een verkapte monoloog...De baas wordt de belichaming zelf van de paranoïede kijk van Bruscon op het leven; we zien hem in feite door Bruscons ogen, als een attribuut van zijn monoloog...De monoloog, en heel zijn entourage leggen Bruscons gedachtenstruktuur naakt open voor je ogen