47 document(en) met "Japanse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
het Amerikaans post-modernisme, het Duitse neo-expressionisme en de Japanse Butoh...de aangewende muziek, van het requiem van Fauré tot Japanse disco, waarvan het binnen de voorstelling niet duidelijk wordt of ze bewust ontluisterend gebruikt worden dan wel of ze enkel op ons

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Voeg daarbij nog een Butoh-spektakel- een drastische ommezwaai in het Japanse theater t.o.v

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
over de pijn die je is aangedaan en waarvoor je te beroerd was om het te verwerken". In Mishima's stuk, gestruktureerd als een Grieks drama, een soort Japanse Oresteia bijna, vind je inderdaad dat gevoel...Het is een imposante ruimte geworden, die via zijn welbekende vierkantmotieven een sakraliteit suggereert die zowel naar de Griekse tragedie als naar de Japanse kuituur verwijst

Danstheater Sansunokawa • 6 januari 1989
ten tijde van de Chinees-Japanse oorlog van 1939

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
LEUVEN - Geen festival of er moet een Japanse groep op de affiche...De begripsafstand tussen de Japanse koreografie en onze Westerse blik lijkt soms beter in interstellaire dan in interkontinentale termen uit te drukken...En misschien kan iemand met een goede kennis van het hedendaagse Japan in die strukturen wel een metafoor zien voor de Japanse samenleving

Forced Entertainment maakt alleen beeldjes • 9 november 1990
roes brengt, een hiernamaals waar twee skeletten van Japanse geliefden hun klaagzang aanheffen en het buitengoed "Graceland" van Presley zelf

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Indrukken van een reis naar Japan zijn in de voorstelling, in de kledij van Valk, de prezentatiewijze als van de verteller bij stomme Japanse films, in de filmfragmentjes van oude Japanse films

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Als het dan nog om Japanse dans gaat, zoals Saburo Teshigawara's Bones in pages kan het wel eens koffiedik kijken worden

Mannetjesputters onder elkaar: "De meid slaan" van... • 19 februari 1993
Ikeda, als Japanse, is perfekt gecast in de rol van de vermoorde onschuld: haar ontegensprekelijke charme werkt als een rode lap op de twee stieren

Butoh-gezelschap Ariadone brengt ondoorgrondelijke edelkitsch • 25 februari 1994
Butoh is een dansvorm die ontstond in de late jaren '60, in het zog van het studentenprotest tegen de ontmenselijking van de Japanse samenleving...Ze verenigt tradities van het middeleeuwse Japanse teater met inzichten uit de moderne Europese literatuur

Pierre Droulers speelt met dansers en knikkers • 30 maart 1995
Michel François' verhaal achter Mountain/Fountain is dat van de Japanse keizer Mikkaddo, die het bevel gaf alle voorwerpen in zijn rijk te verzamelen in zijn paleis, om er een definitieve inventaris

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Vlaanderen leerde Cunningham kennen, maakte kennis met de vormvirtuozen van de Franse dans, met Japanse post-butoh-koreografen en het flitsende werk van La La La Human Steps

Wooster Group zet publiek subtiel op verkeerde... • 23 april 1996
Het stuk wordt gespeeld door een rondtrekkend gezelschap van klassieke Japanse acteurs

Oerschreeuw van Teshigawara bedolven onder effecten • 21 mei 1996
BRUSSEL -- Saburo Teshigawara is een Japanse choreograaf die op een groeiende belangstelling in West-Europa en Noord-Amerika kan rekenen...zijn nieuwe voorstelling, die tijdens het Kunstenfestival in première ging, zien we naast de Japanse cast twee dansers van het Ballett, Emio Greco en Allison Brown

De Beweeging biedt schokeffect zonder inhoud • 5 maart 1997
Choreografe Pé Vermeersch haalde een Japanse butoh-danser, Masaki Iwana, naar België

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
Na een eerste monoloog voeren enkele acteurs kunstige Japanse gevechtsrituelen met stokken en zwaarden uit Het zijn oefeningen tegen ingebeelde tegenstanders, die volgens een heel precies scenario

Danstheater op de vuilnisbelt • 7 november 1997
Vooral de Japanse Tamayo Okano is een ontdekking

Batsheva brengt beroezende Sabotage Baby: Israëlische dansgroep... • 18 maart 1999
Een Japanse geisha bijvoorbeeld die een liefdesverhaal vertelt

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
De Japanse architect Yoshio Taniguchi sleepte tot veler verrassing de prestigieuze opdracht voor de MoMa-uitbreiding in de wacht...Zoals nagenoeg alle Japanse architectuur van betekenis uit de naoorlogse periode wordt dit werk getekend door zijn verhouding tot twee bepalende krachten...Enerzijds is er de verrassende manier waarop het omgaat met de tweespalt tussen de chaotische ontwikkeling van Japan, in het bijzonder in de grootstad, en de traditioneel informele Japanse ruimtelijke

In afwachting van het grote werk • 11 december 1999
Antwerpen -- De Japanse Sachiyo Takahashi noemt zich een "Sound and action creator". Na verkenningen in het traditionele Nô- en Bunraku-theater, leerde ze Jan Fabre kennen en werd deel van zijn...Als je alleen naar uiterlijkheden kijkt, zie je niet zoveel overeenkomsten tussen het werk van Fabre en deze jonge Japanse...Hoewel deze voorstelling niet echt een hoogvlieger was, heb je toch het gevoel dat deze Japanse wel eens meer in haar mars zou kunnen hebben