209 document(en) met "De K en de F van La F." • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
De titel "Ave Nue" hangt misschien samen met het ogenschijnlijk onoverkomelijke teatrale probleem dat de speelruimte in het Théâtre de la Balsamine stelt: een breedte van 4m bij een diepte van 60...Uiteindelijk is dat gegeven een kapstok geworden, weer de hele voorstelling rond gebouwd is. Door een bewegende zitruimte, een vernuftige belichtingen de bewegingen van en naar de belendende ruimten...een deel van de muziek van de hand van Ryszard Turbiasz, op cello live uitgevoerd, met zang van Mieke Verdin en Katrien De Vos

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
leerlinge van Merce Cunningham, zal te zien zijn met "Double Duo", een co-productie van ‘t Stuc met het Maison de la Culture van Grenoble en het festival van Avignon...Galotta: "ce que je m’efforce de saisir,… c’est de créer un climat, de suggérer une culture…". Wellicht zal de vergelijking in één festival tussen de beeldmanipulatie van Timmers en Booth, of de...De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
het grote gebouw is naast de inrijpoort en de traphal een bar ingericht, en als je de monumentale trap, met een kleine loggia erboven, oploopt, kom je in een suite grote kamers, waar enkele oude...Van het oorspronkelijke gegeven, noch van de muziek van Ensors stuk, werd veel bewaard in de versie van "Open Compagny". Na een zeer lange repetitieperiode kwam de groep uiteindelijk tot een soort...Een geslaagde voorstelling is het niet geworden: enkele goede beeldenn worden te lang uitgesponnen en een paar eenvoudige observaties werden omgezet in zo'n gestileerde, ingewikkelde vorm dat van de

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
De schijnwerkelijkheid, de decor-matigheid van de voorstelling wordt aangegeven door een kleine truuk, het belichten van de scène met black-light waardoor je niets werkelijk kan onderscheiden maar...Dat het teater is, blijkt ook uit de nadrukkelijke aanwezigheid van het doek en de voetlichten, en de pogingen om de kale en weinig komfortabele zaal van 't Stuc door middel van tapijt en kussens...uiteindelijk niet veel toevoegt aan de figuur van de geborneerde, neurotische vrouw, die ze al neerzette in "Verwanten". Uiteindelijk overtuigen Peyskens en Daenen zelf, in een kleine rol, het meest, omdat ze hun

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
om in een palazzo terecht te komen; de bewoners zijn de buren die je nooit ziet, maar van wie je alleen de geruchten hoort". De manier waarop de akteurs bewegen en dansen, is een montage -- maar dan...Een van de effekten waar het zwaarst op gespeeld wordt is abrupte ritme-versnellingen: de sprankelende afro-latijnse muziek slaat geregeld om in een veel sneller en dreunender ritme, en in de...Hoewel er alweer geen duidelijke koherentie in die visuele opzet terug te vinden is, en er vrolijk geplunderd wordt in de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw, is "La Gaia Scienza" meesterlijk in het

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Haar Juste Ciel in de Raffinaderij van Plan K is een aaneenschakeling van korte fragmenten, die geïnspireerd zijn op voorstellingen, ex-voto's en overleveringen uit de katolieke traditie...Als er herhaling zit in de zowat twintig korte fragmenten, met titels als Ponce Pilate of La Sainte Vierge, wordt die niet gebruikt om de beweging te struktureren; het is de uiterlijke vorm van een...Ook de nogal "gothic novel"-achtig aandoende muziek van Christian Genet en Jean-Luc Plouvier helpt mee de intense sfeer bepalen

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Geregeld komt de auteur zelf aan het woord om een en ander toe te lichten, ook wel duidelijk te maken dat zijn weergave maar een zwakke afspiegeling is van de werkelijke gevoelens, de onuitgesproken...Sara (Brit Alen) en Leila (Katelijne Damen) komen binnen en zetten zich neer aan het tafeltje, waarop een mikrofoon gemonteerd is. De enscenering heeft iets weg van een talkshow à la Sonja...Af en toe korrigeren ze eikaars speelstijl ("nee, op die manier kun je niet spelen, zo kan het niet geweest zijn"), en zo komt de toeschouwer tot het summum van onechtheid: onecht doen alsof het

Mooie plaatjes, soms ook intens en fragiel:... • 20 maart 1986
Af en toe geeft dat een moment van fascinatie bij de toeschouwer -- het gevoel dat je even verliefd bent op de akteurs, bij wijze van spreken -- of, en dat gebeurt meer, een lichte geamuseerdheid door...Onder het mom weliswaar van een boodschap (als ik het Italiaans goed begreep, beweren ze dat in deze koele wereld van high tech de echt belangrijke dingen, liefde en andere, verdwijnen). De hele...High Tech is het evenwel niet, de technische gebreken, en dan heb ik het zowel over de manier waarop de akteurs bewegen (of dat proberen) als over de verregaande slordigheid van klankband, belichting

Italiaanse avant-garde toont mooie plaatjes • 15 mei 1986
Ondanks de hoogdravende en gestoffeerde verantwoording van auteur en regisseur Federico Tiezzi na de voorstelling, bleef er een indruk van mooi verpakte lucht...Tiezzi noemt zijn werk "teater van de poëzie", naar analogie met Pasolini's koncept "kinema van de poëzie", en sleept er verder o.m...Artaud en Kabuki-teater bij... La Vita Immaginaria is gebaseerd op de denkbeeldige biografie van Paolo Ucello geschreven door Marcel Schwob

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Toch regisseerde Senne Rouffaer met brio "Don Gil met de groene broek", een 17de-eeuws stuk van Tirso de Molina, met sterke prestaties van Sien Eggers en Gilda De Bal, en waren ook behoorlijke...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak...En het blijkt dat daar publiek voor is. Overigens behoorde de eigen Munt-produktie "La finta giardiniera" van Mozart in een regie van Karl-Ernst Herrmann tot het beste wat er dit seizoen te zien viel

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de vooravond van de twintigste eeuw nog steeds de...regels en voorschriften die in de loop van de negentiende eeuw als norm voor schoolgebouwen werden uitgevaardigd, en die het niet alleen hadden over de verluchting en verlichting, maar ook, en expliciet, de...resulteerde in de tentoonstelling "De mythe van de kracht". En uiteindelijk heeft het INS, met de ateliers langs de Timmerwerfstraat en de kantoren op de verdiepingen, een vaste standplaats waar

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Ineens schieten ze dan echt wakker, en kijken zeer verschrikt de zaal in. Voor wie Buñuels Les charmes discrets de la bourgeoisie heeft gezien: hun ontzetting is vergelijkbaar met die van het...Maar omdat het onderwerp mankeert, en omdat de verhouding tussen de twee zeer snel van het ene uiterste in het andere kan omslaan, van een sentimentele operasituatie in een scheldpartij tussen...ook voor wie nooit van Paxton of Beckett hoorde, zeer genietbaar en zeer grappig is, en tegelijk op verschillende vlakken de fantazie van de toeschouwer sterk prikkelt door de vreemde "gekheid" ervan

Sprong van de Eiffeltoren: "Récital" van Mark... • 6 februari 1987
Ondertussen hangt de hele tijd een verlicht schilderijtje van de Eiffeltoren op de achtergrond, en de schijnbare nutteloosheid ervan creëert een suspens, die pas tegen het einde van de voorstelling...Het liedje heeft iets weg van een Kurt Weil-kompositie, en wordt gezongen met de intensiteit die het luisteren naar iemand als b.v...Vanavond en morgen nog twee kreaties, "Le vertige du réel" van Thierry Genicot en Marie-Jeanne Wijckmans om 20 u en "L'enfer" van Daniel Dobbels om 21 u, in het C.C

De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
BRUSSEL -- Dans la solitude des champs de coton van Bernard-Marie Koltès is teater "pur sang"; het is een van de weinige hedendaagse stukken die niet te verfilmen vallen...Dit is maar een benaderende situering van een tekst die ontzettend rijk is, tegelijk de precieze formulering van een 18e-eeuwse dialoog heeft (de reklame voor het stuk liegt deze keer zeker niet) en...Ook beide akteurs zitten biezonder goed "in hun rol". Het belang en de verdienste van het werk van de Munt, in samenwerking met het Théâtre National en de Stichting Theater en Kultuur, om

Egotripperij zonder inhoud: Truus Bronkhorst danst "Bronkhorst,... • 24 februari 1987
haar overigens goed te liggen, want de ego-tripperij van "Bronkhorst Truus" is opvallend, en staat in geen verhouding tot de dans-spoeling die erg dun is. La Bronkhorst is naar het oosten gereisd en...Daarbij suggereren de eerste fragmenten de zuiverheid van die beschaving, en naarmate de voorstelling vordert, sluipt er steeds meer (westerse) verloedering in de dans en de muziek...De tweede gimmick van de voorstelling is het uitlokken van een frustratie bij het publiek; ze knikt, het publiek begint te applaudisseren, en dan gaat de voorstelling weer gewoon door met het laatste

Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Dit jaar viel de keuze op twee korte werken van Rijnders, Dollie, of avocado's bij de lunch en Rosemary Clooney's baby...De ene akteur pareert deze chaotische tekst vlotter dan de andere, de ene heeft ook minder last dan de andere van de konfrontatie met het publiek...Een en ander maakt dat deze opvoering verre van perfekt is, maar wel boeiend in kontrast met professioneel akteerwerk in "well-made plays". En om dat soort onderzoek is het voor de studenten

"Emma", een groepsimprovizatie: "Les ballets contemporains de... • 26 mei 1988
LEUVEN -- "Emma" van Alain Platel beleefde zijn première op het festival De Beweeging in Antwerpen en maakt nu een kleine tournee door België en Nederland...Emma laat haar werkstuk, dat ze bijeengewrocht heeft in de loop van de voorstelling, voorlezen op een ogenblik dat er zich een vaag flamenco-achtig aandoend en vurig duet tussen twee dansers...Zo zijn er meer gebeurtenissen te noteren en de grote verdienste van de voorstelling is zeker dat deze konflikten op een woordloze manier zeer scherp getekend zijn

Kaaiteater eindigt met sisser • 4 juni 1988
De rechtlijnigheid van het verhaal wordt in toenemende mate aangevreten door vreemde sporen die, schijnbaar achteloos rondgestrooid, geen oorzaak en geen oplossing kennen...En dat die kennismaking oppervlakkig is, heeft alles te maken met de regie van Rijnders die het gebrek aan konsistentie in de intrige beantwoordt met een even holle show van teatertruuks en zwaar...Het decor van Paul Gallis, op zich een mooi namaakpoortgebouw dat "Frans" aandoet, zwalpt op een nogal doelloze wijze heen en weer op de scène onder een hemeldoek, te midden van rode fluwelen

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
BRUSSEL -- "Maatschappij Discordia" heeft in de loop van de jaren een grote bekendheid verworven, zeker in Nederland maar ook, en in groeiende mate, in Vlaanderen...over de uitzonderlijke historische akteur gaat de laatste voorstelling vanavond in de Beursschouwburg). Vroeger was dat door de enorme produktiedwang van het subsidiestelsel bijna onmogelijk...En aan de andere kant kan het besef kunstenaar te zijn ook leiden tot een geweldige apatie; de produktiedwang, met de vereiste om geen te gewone en toch weer niet al te vergaande voorstellingen te

Drukke agenda voor herboren "Varia": Garageteater omgebouwd... • 13 september 1988
van de betonnen dakstruktuur met schuine lichtnames boven de vroegere binnenplaats, en een uitgekiende, bijna scenografische aanpak van de niveauverschillen en de toegangstrappen naar de zaal...Daarin zitten drie nieuwe produkties: Brittanicus van Racine, La noce chez les petits bourgeois van Brecht en La danse de mort van Strindberg...La mission van Heiner Müller wordt hernomen, en er zijn drie gastvoorstellingen: Koniec van Groupov uit Luik, Dido and Aeneas van Henry Purcell door de Monnaie Dance Group van Mark Morris en Neige en