Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


112 document(en) met "psychologie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Bijvoorbeeld in het eerste jaar wanneer we met personages werken: die worden gecreëerd door minieme fysieke veranderingen te introduceren, van waaruit dan verder ook psychologie en historie van het

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
psychologie - wetmatigheden ontplooit

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Nee, Jean Anouilh was een boulevard-auteur, maar dan één van het beste soort, met een ongekend métier voor taal, compositie, observatie, psychologie, humor, ontroering... Naar aanleiding van Colombe

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Wars van alle psychologie, eerder episch van adem, naar believen symbolisch en een inspirerende, kleurrijke lappendeken naar bouw, structuur en verhaallijn vol onderlinge verwijzingen en met een soort

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De inbedding in een realistisch kader dat alles verklaart, heeft alleszins voor gevolg dat de hele problematiek van Woyzeck verengd wordt tot die van de psychologie van één individu en dat de

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Ook in Winterslaap is de psychologie van Carl Gustav Jung -de man in de vrouw, de vrouw in de man - als onderbouw merkbaar

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Toch stapt Van Hove niet buiten de door Shakespeare uitgezette 'psychologie' van de personages

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ik wil begrijpen wat en waarom iemand iets zegt: dat is toch psychologie...Voor mij gaat het vooral om het uitleggen hoe de individuele psychologie vandaag gemanipuleerd wordt - misschien is dat te sterk uitgedrukt - vervormd en gestuurd wordt door de sociale controle...Ook in Norèns Eendags-wezens zie je duidelijk hoe een maatschappelijke orde kan leiden tot een verminking van de individuele psychologie

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Marianne Van Kerkhoven en Hildegard De Vuyst gingen deze theatermakers te lijf met een reeks bedenkingen over politiek, monumentaliteit, psychologie en het (on)voltooide kunstwerk...Psychologie en grote middelen : met een grote groep mensen werken impliceert een complex emotioneel beheer : wat houdt dat in ? Ook hier: het overstijgen van de individuele psychologie - het verwerken...moet er dan iets anders uitvergroot worden dan de psychologie ? Si nous n 'avons rien nous dire, dit Camier, ne nous disons rien

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
De ontoereikende psychologie De evolutie naar abstractie werd in de schilder- en in de beeldhouwkunst reeds lang geleden voltrokken; ook het klassieke ballet en zijn tegenvoeter en...Een abstracte psychologie of een abstract verhaal, kon men zich niet inbeelden...het begrip 'identiteit' dekt een veel grotere/complexere werkelijkheid dan het begrip psychologie

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Met stukken als Strange Interlude en Mourning becomes Electra ondernam O'Neill pogingen om de psychologie van zijn personages te verfijnen

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Hij wilde de handeling ondergeschikt maken aan de psychologie, de dramatiek ondergeschikt aan de lyriek

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
psychologie van de luisteraar

Nr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
Vanuit zijn centrale positie "doorziet" de vorst het hof, doorziet hij de psychologie van de hovelingen dus ook

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Door een dergelijk taalgebruik wordt een tekst meer dan een verbalisering van de psychologie van de personages, ze wordt een zelfstandigheid...Daarom ook vond Marivaux dat de debitering van de tekst en de gestiek van de akteurs niet mochten gepaard gaan met een grote inleving in de psychologie van de personages

Nr. 34, Juni 1991 • Karen Welling • De Trust speelt Weisman en Roodgezicht
De wankelmoedigheid tussen uitvergroot stereotype en wat vaag ingeleefde psychologie zorgt in de eerste helft van de voorstelling geregeld voor samentrekkende tenen

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Abstract vanwege zijn warsheid van realisme, psychologie en anekdotiek

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Het traditionele teksttheater getuigt in zijn volle hoedanigheid van een geloof in de representeerbaarheid van teksten, van de menselijke psychologie, van de zichtbare werkelijkheid

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
De psychologie van de militaire personages blijft dus beslist niet afwezig: ze is tot theatraal spoor versteend...Johan Simons lijkt minder intuïtief u werk te gaan, met meer aandacht voor de overgang van tekst en psychologie in spel en houding


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK