Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Memorie"Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • De Knee Plays uit de CIVIL warS
Pro memorie: na premières van onderdelen van de CIVIL warS in Rotterdam (6 september 1983, zie Et cetera 5), Keulen (19 januari 1984, zie Etcetera 6) en Rome (21 maart 1984) kondigde Robert J.Fitzpa

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Vinciane Kind toch, wat je mij durft vragen?! De mens is goedkoop en zijn memorie is een grote gaatjeskaas

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
de Memorie van Toelichting die bij het nieuwe decreet hoort, wordt verder gestipuleerd dat de kunstencentra belast zijn "met het ontdekken van nieuw talent dat zij zelf moeten selecteren en begeleiden...Een eerste bedenking hierbij is dat er vanalles onder één hoedje gevangen wordt wat daar niet onder te vangen is. Neem alleen nog maar de drie 'grote', waarvoor volgens de Memorie van Toelichting...Moet er daarvoor een nieuw decreet komen dat "poogt het hele werkveld van de podiumkunsten te omvatten" (uit de Memorie)? Deze debiele reeks vragen maakt één ding duidelijk: er klopt iets niet

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
de tegenstelling tussen de memorie van toelichting die het decreet begeleidt en de wettekst zelf...Deze memorie van toelichting is een document waaruit een voor de overheid zeldzaam juist inzicht blijkt in de problematiek van het Kunstonderwijs: het legt de nadruk op de noodzakelijke gelijktijdige

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
de 'Memorie van Toelichting'' wijst de Gemeenschapsminister er op dat de Raad van State hiertegen geen enkel bezwaar formuleerde...63 en memorie van toelichting

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Uit de 'Memorie van toelichting' licht ik volgende passage: "Belangrijk in de constructie van het voorliggende ontwerp van decreet is de plaats die wordt toegekend aan de kunstencentra

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
DE MEMORIE - N(e)o Classical Dance maakt hen tot complice en sparringpartner

Nr. 64, Juni 1998 • Ludo Verbeeck • Littekens schreeuwen om wonden
Een beknopte les geschiedenis, pro memorie voor wie aan geheugenverlies lijdt

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
hebben als opdracht de ontwikkelingen in de nationale en/of internationale kunstproductie te volgen op een receptieve wijze (...) en op productieve wijze'. Maar de Memorie van Toelichting bij het decreet

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Culturele centra Het ontwerp van decreet betreffende de culturele centra (in de versie van 1.12.2000, memorie van toelichting van 18.12.2000) lijkt op het eerste gezicht vooral de...Onder cultuurspreiding valt het tonen van ‘een zo gediversifieerd mogelijk aanbod’ (memorie van toelichting, p. 2) van kunst, zowel professionele als amateurkunsten...De tendens is niettemin duidelijk: ‘het nieuwe decreet wil meer autonomie aan de gemeenten verlenen’ (memorie van toelichting, p. 4). Bovenop de basissubsidie kan een gemeente nog een

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Pro memorie: het libretto van Falstaff werd door Arrigo Boito gedistilleerd uit Shakespeares Merry Wives of Windsor, her en der aangevuld met passages uit diens Henry IV (waarin het personage, zoals

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • Avant-gardisme als neoacademisme
dadaïstische strategie stokoud is en thans daarbinnen tamelijk tot zeer belegen aandoet (pro memorie: Duchamps beruchte urinoir - Fountain - dateert van 1917). In de naoorlogse neoavant-garde kwam bovendien vanaf

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
Voor een uitgebreide toelichting over de achterliggende motivaties van de Vlaamse overheid, zie Memorie van Toelichting bij het Kunstendecreet, te downloaden op http://www.wvc.vlaanderen.be

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • ‘Het enige wat je aan oorspronkelijks kunt...
Er was heel veel memorie


Development and design by LETTERWERK