Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


495 document(en) met "langer" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Botho Strauss, Thomas Bernhard, Peter Handke ... het is al langer bekend dat Baal een grote voorliefde koestert voor recent Duitstalig toneel

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
standpunt willen verheffen en bovendien van het publiek verlangen dat het dat langer dan een uur duldt

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
De lichtvoetige voorstelling kan dat niet langer verbergen

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Ga niet achteruit en weiger niet langer...Prinses Als het moet zijn, vraag me dan niet langer...Leonore Ik zie nauwelijks, dierbare vriend, hoe je nog langer aan het hof wil blijven

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
wordt - zelfs door eigen toedoen - dan deze situatie nog langer te verdragen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Langer dan tot je hoofd valt onder het bijl der gerechtigheid zal je niet spotten met de deugd...De regering die ons de opdracht heeft gegeven hier op Jamaïca een slavenopstand te organiseren, is niet langer in functie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De theatergroep van vandaag is niet langer de groep die Mistero Buffo maakte...Het is niet langer de wagen die de aandacht trekt, want die ontbreekt, het beeld van het sterke gezin primeert

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De jongste seizoenen is er echter een duidelijke teruggang merkbaar en ook het publiek is niet langer dezelfde schare fans

Nr. 3, Juni 1983 • Jan Fabre: Het is theater zoals te...
there I couldn't find her But even there I couldn't find her But even there I couldn't find her Tekst Danny : Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier...niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Ik hou het hier niet langer meer uit Die griet heeft masochistische neigingen Die griet heeft masochistische neigingen Die griet heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik ben hier langer gebleven dan men verwacht had

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Heb het vroeger nog veel langer uitgehouden...Mij niet langer gezien". En wat gebeurt

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
mij overkomen wanneer ik ze langer dan één minuut aandachtig bekijk

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
mij overkomen wanneer ik ze langer dan één minuut aandachtig bekijk...Heb het vroeger nog veel langer uitgehouden...Mij niet langer gezien". En wat gebeurt

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Bij hem is het niet langer een verhaal dat zich afspeelt in het oude Rusland waar het verlangen naar de grote stad Moskou oplossing en remedie is tegen elke vorm van...Maar het is toch wel weer een teken aan de wand dat Verheezen dit soort theater in Nederland al langer maakt en dat zijn naam nog niet is doorgedrongen in grotere schouwburgen die zo graag klagen over

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
De beweging heeft een waarde op zichzelf en is niet langer uitdrukking van iets anders...De muziek is niet langer begeleidend en de dans is niet langer een visualisering van de muziek...Het ritme zelf wisselt voortdurend en is niet langer gebonden aan de muziek

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
musschen in onzen vettigen broekzak niet langer waren verwante strofen van moeder's daaglijksche litanie... Brabo Dat was begrip... Lamme ... van de werkelijkheid...Folter niet langer m'n droeve ziel... Komt hij...Nele Er gloeit in mij 'n koorts... M'n denken ijlt zoo ver... Ik begrijp niet langer... Ze speelt machinaal met de banknoten en scheurt die stuk voor stuk, strak voor zich

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
De functie van het woord wordt daarmee wezenlijk gewijzigd; het gaat niet langer om het produceren van spanningsrelaties maar van vrijblijvende beelden, die om hun autonome expressiviteit worden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Theater met nieuwe vormen en inhouden kan slechts deflatoir werken en is hoe langer hoe meer afhankelijk van overheidssteun...Het is alsof naargelang Van Kerkhove langer met de tekst bezig was, die langzamerhand zijn kwaliteit verloor

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Ik wil dat niet langer...Fie Er is van alles aan 't verkeerd lopen, Juul dat heb ik u al 'dikwijls gezegd... Gloster Vera is niet langer een vrouw die verdwenen is, niet langer een dochter die je kwijt bent, een ongelukkige...Jeronimus houdt de steen vast) Jeronimus We verstoppen hem niet langer op het kerkhof, schat

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Vermits Bond voortaan zijn stukken systematisch inleidt met steeds langer wordende en zich herhalende essays (Lear anticipeerde dit) profileren zijn bedoelingen zich duidelijker


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK