Archief Etcetera


Theater Malpertuis: Richard IIITheater Malpertuis

Richard III

Tielt

In het verlengde van Hamlet bewerkte en regisseerde Jo Gevers Richard III van Shakespeare in theater Malpertuis Tielt. Met Richard III schiep Shakespeare een 'villain' van ongeëvenaarde dimensies. De kreupele bultenaar kan dank zij het masker van de onschuld ongebreideld kom-plotteren tegen alles en iedereen die zijn greep naar de macht in de weg staan. Shakespeare begiftigde Richard III met een sprankelende geest en een intelligente taal vol puns en wits. Taaltheater op hoog niveau dus, en sterk dramatisch geladen. Jo Gevers wou zich met het kleine Malper-tuis-gezelschap niet bezondigen aan een slecht gebrachte klassieker. Ook de veelgebruikte Courteaux-vertaling leek hem voor de opvoering niet geschikt. Gevers schrapte, schreef fragmenten bij en liet muziek maken, met het gevolg dat in de voorstelling Shakespeare zo goed als zoek is.

Richard III werd in Malpertuis gereduceerd tot een onderhoudende revue, die het voor schoolvoorstellingen (waarop ongetwijfeld gemikt werd) zeker zal doen. Maar of dit nog iets vandoen heeft met een valabele Shakespeare-interpretatie is een andere zaak. Gevers regisseerde geen coherente voorstelling. Hij sprokkelt zijn concept in de theatergeschiedenis bijeen: de koren uit een klassieke tragedie, een paar Beckett-hints, een kleinkunstenaar in de pejoratieve zin, wat boulevard-komedie en volksvermaak. Dat hoeft niet noodzakelijk op een sisser uit te lopen. Maar de aan een hoog tempo gespeelde voorstelling die drijft op grappen en grollen en af en toe een aliënerend effect, haalt in Malpertuis het einde niet. De grand-guignol stopt voortijdig en verraadt een te weinig diepgaande visie van de regisseur. De lichtvoetige voorstelling kan dat niet langer verbergen.

Maar niet alleen de regisseur draait op voor deze mindere produktie. Ook de acteurs leggen te weinig gewicht in de schaal. Een zich op het voorplan spelende Eddy Vereycken volstaat niet om de opdracht tot een goed einde te brengen. Alles begint natuurlijk bij Mallpertuis waar men niet inziet dat men de grote rolbezetting van Richard III nooit (financieel en artistiek) kan opbrengen. Als klein theater behelpt Malpertuis zich met mensen van goede wil maar zonder podiumvastheid. Zo wordt het stuk nogmaals onderuit gehaald. Of Malpertuis zich in die omstandigheden net met Shakespeare in cie kijker moet werken, blijft een open vraag.

Daan Bauwens

RICHARD III

auteur: William Shakespeare, vertaling: Willy Courteaux, groep: Theater Malpertuis, bewerking en regie: Jo Gevers, decor: Leo Hubrecht, spelers : Eddy Vereycken, Marijke Pinoy, Andre Roels, Jakob Beks, Filip Lepez, Jo Van den Brulle, Francine de Bolle, Herman Verschelden. Nog te zien in Gent, Tienen en Maaseik.


Development and design by LETTERWERK