Archief Etcetera


(advertentie)STUC-PRODUKTIE

De vertaler:

Het is geen situatiedrama of ontwikkelingsdrama, maar een spel waarin de hoofdfiguur op zoek gaat naar iets, dat tenslotte hijzelf in zijn wezen blijkt te zijn. Van het begin tot de climax heeft een onderzoek plaats, met zijwegen, vergissingen, verdwalingen - maar desondanks en juist daardoor leidt dit onderzoek tenslotte tot een waarheid. De waarheid dat een mens, zoals hij is, niet wil zijn, het toch is, daarvan niet wil weten en het toch moet erkennen, uit zijn oorsprong wil vluchten maar het niet kan, en dan tenslotte liever blind wordt - zelfs door eigen toedoen - dan deze situatie nog langer te verdragen.

De regisseur:

of: de irriterende leugen van de acteur met de grote A, of: de irriterende leugen van het theater met de grote T, of: de irriterende leugen van de Vlaamsche toneelvernieuwing, of: de irriterende leugenaar 'Koning Oidipous', of: eerst de balk uit het eigen oog en dus: een queeste.

11 april (première)

12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 27 en 28 april 9, 10, 13, 14, 16 en 17 mei 1983

Laboratoire des Manipulations de Chimie Générale, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

M -016-2367 73

met Marc LEMMENS

Lucas VAN DEN BROECK Karen DE VISSCHER Vic MEES vertaling: Evert STRAAT regie & decor: Paul PEYSKENS

Met de steun van Noordstarfonds - Nationale Loterij - Kredietbank - Stad Leuven - Provincie Brabant - K.U. Leuven

Ook nog in 'tStuc: JAN FABRE met'Het is teater zoals te verwachten en te voorzien was'9 maart - ONAFHANKELIJK TONEEL/MAATSCHAPPIJ DISCORDIA met'An Ideal Husband'van Oscar Wilde 17,18 maart - JOZEF VAN DEN BERG met'De Dans van de Bultenaar'21,22,23,24,25 maart - HET TROJAANSE PAARD met 'King Lear' van William Shakespeare 2 mei - SPALDING GRAY met 'Interviewing the Audience 6 mei. Reservaties en inlichtingen: 016-236773 't STUC, VAN EVENSTRAAT 2D, LEUVEN


Development and design by LETTERWERK