Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "kunstuitingen"Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Er werden individualistische hoogtepunten bereikt, maar deze kunstuitingen waren te persoonsgebonden om te overleven

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck
De spontane, ongeordende stroom van creativiteit wordt er gekanaliseerd ; het natuurlijke opbloeien van kunstuitingen wordt er in georganiseerde programma's ondervangen

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
het vertrouwen verliest zich met vroegere kunstuitingen te kunnen meten, geeft ze zichzelf op

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
bij andere kunstuitingen zoals de literatuur

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Afdeling te plaatsen vielen, zoals de Werkgroep Kunstuitingen Migranten, Kunstvakonderwijs, Holland Festival, e.a

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Cijfers Cijfers zeggen niet alles maar omdat theater als weinig andere kunstuitingen afhankelijk is van mensen en middelen, zet ik ter afronding volgende vaststellingen op een rijtje

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
gemiddeld 100 voorstellingen of manifestaties per seizoen plaatsvinden", moet "per seizoen een aantal produkties/manifestaties realiseren die een vernieuwende impact kunnen hebben in de diverse kunstuitingen

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
ontleden de progressieve kunstuitingen als getuigen van een dubbel bewustzijn (het spanningsveld tussen de white en de black atlantic van Paul Gilroy) of van een ontstellende culturele hybriditeit (de

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
traditionele kunstuitingen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...Per seizoen moet men 'een aantal producties/manifestaties realiseren die een vernieuwende impact kunnen hebben in de diverse kunstuitingen' en in de loop van de subsidieperiode (4 jaar) moet men

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
De primaire taak van de overheid is het verzekeren van innovatie en experiment en alle andere kunstuitingen die niet kunnen rekenen op particuliere ondersteuning

Nr. 73, Januari 2000 • Rudi Laermans • Het lichaam als medium
Nu zijn we er natuurlijk zo langzamerhand aan gewend geraakt om hedendaagse kunstuitingen op de meest onverwachte plekken aan te treffen, tot in Watou toe

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat cirkelt rond de (on)mogelijkheid van kunstuitingen die aansluiten bij de leefwereld van maatschappelijke randgroepen

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
Niet iedereen moet met diep filosofische bedenkingen, met moeilijke wetenschappelijke vraagstukken, met complexe kunstuitingen bezig zijn

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
De kunstzinnige vorming in het secundair onderwijs wil interesse wekken voor een brede waaier kunstuitingen zoals literatuur, diverse muziekgenres, film, podiumkunsten, beeldende kunst, fotografie

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Het schema is wel een denk- oefening die een uitweg kan bieden uit de vastgeroeste categorieën waarmee de kunstuitingen uit dit multiculturele tijdsgewricht gewoonlijk worden benaderd

Nr. 101, April 2006 • 
Moderne en hedendaagse kunstuitingen zijn niet uit op verzoening, noch van de gebruikte materialen of elementen binnen harmonieuze composities, noch van de mens met zichzelf...Ze onttrekt de bepleite visie aan verdere discussie, verandert die in een essentiële basiswaarheid over zowel de Moderne en hedendaagse kunstuitingen zijn niet uit op verzoening, noch van de

Nr. 101, April 2006 • 
Dat pas de individuele receptie of interpretatie een kunstwerk afrondt, is allicht hét waarmerk van zowat alle moderne en actuele kunstuitingen...De aantallen tellen, de sociale samenstelling van het publiek doet ertoe -maar hoe al die betoelaagde kunstuitingen nu überhaupt worden geïnterpreteerd en gedecodeerd


Development and design by LETTERWERK