Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


92 document(en) met "hoeverre" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
NTG-ensemble In hoeverre heb je, wat je geleerd hebt op de seminaries, kunnen gebruiken binnen je werk in NTG

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Op de scène onderzoekt een inquisitie-rechtbank in hoeverre geweld toegelaten is om de revolutie levend te houden

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
En hier zijn we bij de acteurs : in hoeverre zijn zij zich bewust van de begrippen intelligentie en humor, wanneer zij aan de slag willen gaan met een tekst die een belediging is voor intelligentie en

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Goetz refereert daarmee de laatste stand van zaken in de natuurwetenschappen : men probeert zichzelf in verband te brengen met de quantum-mechanica, men onderzoekt in hoeverre men van zichzelf een

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
hoeverre is de programmator van een (dans)fes-tival ook een kunstenaar

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • Gepassioneerd theater
Het is mij niet duideliik vanwaar dat gebaar komt, en al evenmin in hoeverre het iets wezenlijks bijdraagt tot de centrale boodschap

Nr. 39, December 1992 • Tom Blokdijk • Het gekluisterd bewustzijn
Natuurlijk heeft dat te maken met Rijnders' eigen levensgeschiedenis, maar het is nauwelijks interessant om u te vertellen in hoeverre Schreber, Dollie of: Avocado's bij de lunch, Wolfson, de

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Wisselwerking Etcetera: In hoeverre was jouw programmering mee bepalend voor het artistiek beleid van Oud Huis Stekelbees

Nr. 41, April 1993 • Johan Reyniers • Ervaringen uit de schuilkelder
Foto's leggen momenten vast, maar in hoeverre spreken zij over de context daarvan

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
hoeverre is het trio ook gom-browicziaans...hoeverre oordeel je niet zelf, maar laat je de traditie en de anderen voor je oordelen

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
Wat het danstheater betreft, moet nagetrokken worden in hoeverre dit zich liet en Sharmanka, rariteitenkabinet uit Sint-Petersburg laat inspireren door de

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Professionalisering Uit de lijst van medewerkers blijkt dat genoemde pro-dukties tot stand zijn gekomen uit een samenwerking van 'specialisten'. In hoeverre deze mensen ook een professionele opleiding

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Het talent van Pierre Audi
Hij wilde aftasten in hoeverre de muziek de tekst kon verhevigen, maar dat impliceert wel dat het publiek in de eerste plaats de tekst kan begrijpen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Romantisch omdat het zeer de vraag is in hoeverre de basiselementen (water, vuur, koude, ongemak, gebrek aan beschutting) werkelijk relevant zijn bij een Griekse tragedie

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
theatergeschiedenis als onderwerp heeft; met Frank Vercruyssen over hoe Stan tot stand kwam en hoe hun werkwijze evolueerde; en ten slotte - in briefwisseling -met Waas Gramser, die haar bedenkingen over in hoeverre

Nr. 51, Augustus 1995 • Hildegard De Vuyst • Tussen duivelskunstenaar en zwarte activist
Blijft de vraag in hoeverre de makers van Faust iets wezenlijks gemeen hebben met het kwaad dat ze etaleren

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
hoeverre moet iets omgevormd zijn of gemaskerd, moet er afstand en abstractie ingebouwd zijn voor je het op scène kan zetten

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
Bijgevolg stelde zich de vraag in hoeverre een minister zich kan verbinden, wanneer deze verbintenissen slaan op begrotingen die nog niet decretaal zijn vastgelegd

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
En in hoeverre bestaat er zo stilaan geen onoverbrugbare kloof tussen Sellars' politieke engagement en het medium waarop hij zich bij uitstek toelegt...hoeverre kon hij zelf toegeven waar dit stuk over ging...En in hoeverre moest hij de muziek laten spreken en ervoor zorgen dat hij met zijn uitspraken Hitler en Goebbels niet voor het hoofd stootte

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Stefan Hertmans • De dans als onmogelijke figuur
hoeverre is dit een edelmoedige poging om zich aan te stellen, in de hoop zich aldus aan de aanstellerij van de gemakkelijkheid, de evidentie zelf te kunnen onttrekken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK