Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


220 document(en) met "Fragmenten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Nieuwe Snaar: FRAGMENTEN UIT DE GEÏLLUSTREERDE MUZIEK

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
werkvoorstellin-gen van Het Trojaanse Paard, waarvan de acteurs bij wijze van zelfoefening fragmenten uit stukken van Beckett hadden gemonteerd

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Gevers schrapte, schreef fragmenten bij en liet muziek maken, met het gevolg dat in de voorstelling Shakespeare zo goed als zoek is. Richard III werd in Malpertuis gereduceerd tot een

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
De spelers zijn fysiek impressionant en spelen vol overgave fragmenten gebaseerd op hun improvisaties...De fragmenten standen zich op

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Nochtans willen we op dit meningsverschil niet verder ingaan, omdat zowel de voorgaande fragmenten als de originele 'Als in de oorlog'-tekst van Gie Laenen onze initiële indruk bevestigen

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
grotendeels bestaat uit fragmenten van vorige produkties

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
enscenering van Torquato Tasso werden Prometheus-fragmenten gebruikt: de wijze waarop moet Torquato Tasso meteen kunnen situeren

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Meestal bestaat een stuk uit korte fragmenten en is het dramaturgisch problematisch

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Nu alle bekende stukken van de romantische klassiekers een eigentijdse lezing hebben gekregen, is het tijd voor fragmenten en onspeelbaar geachte teksten

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Het best komen Cunninghams principes ongetwijfeld tot uiting in de 'events', collages van fragmenten uit verschillende choreografieën die zonder onderbreking in elkaar overvloeien en die in om het

Nr. 4, September 1983 • (advertentie)
Parisienne Offenbach Ronald Zollman/Bernard De Coster juni Slotconcert Frits Celis Fragmenten uit 'Lakmé' van Leo Delibes en uit 'Les Pêcheurs de Perles' van Georges Bizet

Nr. 4, September 1983 • Luk Van den Dries • Heiner Müller Den Haag Avignon
Karge en Langhoff plaatsten de dríe fragmenten ín eenzelfde ruimte: overwegend bloedrood, de vloer bedekt met massa's blinkende konserven, een stuk scheepsromp en een propeller

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Als de verveling fysiek getoond is, prevelt Gilis de tekst van Büchner aan flarden, als op zichzelfstaande fragmenten

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Sierens maakt daarbij nog uitstapjes naar gezongen fragmenten en rituele dans

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
bepaalde fragmenten van die monoloog heb je de indruk dat je Goebbels hoort, maar dan als dichter

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Een tiental fragmenten, zonder onderling logische structuur, spelen zich af in een decor dat tegelijk oerwoud, stad, station, concentratiekamp kan zijn

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Men speelt fragmenten uit de kindertijd...Dit document, bij deze bijzondere gelegenheid opgevat als een inleiding tot de eigenlijke tentoonstelling, bevat fragmenten uit een vrij geanimeerde dialoog tussen de kunstenaar en kunstcriticus Leo

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Tweede Bedrijf In de opvoering worden hoofdzakelijk twee teksten gebruikt: er is Goethes dramatisch fragment over Prometheus (1773), geregeld onderbroken door fragmenten uit Lully's Alceste

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik legde mijn eindexamen af, fragmenten natuurlijk, uit een Griekse tragedie, uit De schelmenstreken van Scapin en uit Vuile Handen van Sartre

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Er komt een figuur (Jan Decorte) de kamer in, die zeer geestig met veel dubbele bodems fragmenten uit brieven van Tsjechov voorleest: een ontmoedigde, vermoeide Tsjechov, die niet meer weet voor wie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK