Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "danskunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Folkwang Tanzstudio 1928/1983 Het expressionisme in de danskunst Het Klapstuk '83 is voorbij...Laban, Wigman, Kreutzberg, Palucca en talloze dansers en danspedagogen hebben ieder met onderscheidene richtingen bijgedragen tot het expressionisme in de danskunst...Ondanks het feit dat de Duitse expressionistische dans een grote invloed heeft gehad op de hedendaagse danskunst, heeft ze geen nieuwe richting aangegeven, geen 'school' of welbepaalde methode

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
45 en de evolutie van het expressionisme in de danskunst pag

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
danskunst; stichtte in 1911 te München de Centraaleuropese Dansschool, waar o.m

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
muziek: men heeft soms niet de moed en het doorzettingsvermogen of men begint te laat om reëel eerst die solfège van de danskunst te gaan leren...De danser die naar de moderne danskunst toegaat, doet dit meestal om twee redenen: ofwel omdat hij te laat begonnen is en de klassieke techniek niet meer kan verwerven of ook de moed niet had door die...Ik wil hier geen pleidooi houden pro techniek, maar ik ben er wel van overtuigd, dat je zonder die techniek geen grote danskunst kunt maken

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
heldere hemel, daar Frankrijk in de omgang beschouwd wordt als de bakermat van de danskunst in het Westen...De danser die naar de moderne danskunst toegaat, doet dit meestal om twee redenen: ofwel omdat hij te laat begonnen is en de klassieke techniek niet meer kan verwerven of ook de moed niet had door die

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
Men vindt er de drie voornaamste bronnen terug van Béjarts danskunst -- muziek, poëzie en theater-- en zijn grote spirituele bekommernis, onmisbaar om hem als mens en als kunstenaar te kunnen

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
bedenken dat evenzeer als het gepresenteerde een licht zou werpen op de hedendaagse danskunst

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het Nationaal Ballet "ontleent zijn huidige karakter aan de opvatting dat een balletgezelschap moet wortelen in de beproefde tradities van de klassieke danskunst en daarnaast ontvankelijk dient te

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Het was boksen om de moderne danskunst ingang te doen vinden...Wat de danskunst verworven heeft, kan en mag ze niet verliezen...De toekomst van onze danskunst mag niet in het gedrang komen met het wegvallen van één man

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Dat is het produktionele belang van Alchemie voor de jonge danskunst in Vlaanderen

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
De appreciatie voor en de beoefening van de danskunst is sinds het begin der tachtiger jaren in een stroomversnelling gekomen

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Ze verhield zich tot de danskunst als hamburgers tot de gastronomie: smaakloos en reukloos...Dat zijn grote voorbeelden uit de danskunst eveneens de mijne zijn, volstaat evenmin

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
Een portret van Jeanne Brabants, pionier voor de danskunst in Vlaanderen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Het gros van de deelnemers omschrijft zichzelf trouwens als 'choreograaf' (wat niet altijd te verdedigen is), of weet zich ten minste toch schatplichtig te maken aan de danskunst...De evolutie van de danskunst is heden van die aard dat ieder hedendaags dansfestival als een bewegingsfestival kan beschouwd worden...Dat zelfs De Beweeging, die toch opkomt voor de 'alternatieve' dans, moet concluderen dat er dringend moet gesleuteld worden aan de onderbouw van de danskunst is veelzeggend

Nr. 40, Februari 1993 • Johan Thielemans • Barokopera en oude pruiken
Vertalen we dat echter naar onze tijd, dan kunnen deze dansen van Lully ons nog weinig schelen, al was het maar omdat we ze niet beoefenen en omdat de danskunst zo een vlucht heeft genomen dat de

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
hun studio's werkten de dansers rustig verder aan de danskunst

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Thans doet zich veeleer de vraag voor of zich in de danskunst niet een oververzadiging in de prikkeling der zintuigen heeft voltrokken

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Kort na het herstel van de nationaal-socialistische wurggreep raakte de danskunst in Vlaanderen in het Frans-Vlaamse duel Béjart-Brabants verstrikt, dus in dat onmogelijke huwelijk in gemeenschap van

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
En dat is natuurlijk 'the nature of the business'. Sommigen beschouwen choreografie nog steeds als het belangrijkste mechanisme in de danskunst

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Nederland-Vlaanderen Je kan - zoals Eva van Schaik wel doet - de ontwikkeling van de danskunst in Vlaanderen en Nederland niet klakkeloos naast elkaar zetten...subsidiëring had de danskunst zich tegen de druk van de operahuizen kunnen verdedigen en zich sneller onafhankelijk kunnen profileren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK