Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina

Theater Radeis Foto Michiel Hendryckx

Redactie

Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Rina Barbier, Peter De Jonge, Dirk Steenhout, Ritsaert ten Cate, Klaas Tindemans, Pieter 'T Jonck, Eric Vanhaeren.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 ff.

of fl, 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 950 fr. of fl. 55; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

ISSN 0771-4807 11 7440 001 3

Operette

ETCETERA

Jaargang 2, nummer 5, januari 1984

IN DIT NUMMER

Bob Wilson

Bob Wilson maakte het theater van de jaren zeventig. 'Einstein on the Beach', 'Life and Times of Joseph Stalin', 'A Letter for Queen Victoria', 'Deafman Glance', schreven toneelgeschiedenis. In 1984 gaat een zes-stedenproduktie in première, Wilsons Olympische droom. Voorgeschiedenis en verslag. Pag. 2

Luk Van Brussel

Luk Van Brussel schrijft radicaal anti-naturalistisch drama. Half misdaadfeuilleton, half mythe, met een sterke klemtoon op het verband tussen erotiek en macht. Dat doet hij al jaren, vrijwel onopgemerkt door het Vlaamse professionele theater. 'Vera', het sluitstuk van een trilogie, werd in een produktie van het NVT een gave voorstelling. Een portret door Klaas Tindemans en 'Vera' integraal. Pag. 24

Radeis

stopt zomer '84 met theater maken en wil, na een jaar retraite, gaan filmen. Johan Wambacq toetst de radeisiaanse humor aan die van Laurel en Hardy, zoals beschreven door hun profeet Harry Mulisch. Pag 8

Klapstuk

Met zo'n 12.000 toeschouwers bewees Klapstuk 83 te voldoen aan een dringende vraag naar moderne dans. Een festival-verslag op pag. 45 en de evolutie van het expressionisme in de danskunst pag. 42

In dit nummer ook nog

Een interview met minister van cultuur Karel Poma, pag. 12 De zelfstudie van Guy Cassiers, pag. 15

De Discordianen Jan Joris Lamers en Matthias De Koning over Handke en het toneel, pag. 18

'Rode oogst' en'Hamlet', opnieuw en beter, pag. 54

De creatie van *La Passion de Gilles' in de Munt, pag. 51

Column van Ritsaert ten Cate, pag. 58

In de Kroniek, berichten over 'Bekende gezichten, gemengde gevoelens' bij BKT, 'De ingebeelde zieke' van NTG, 'Léonce en Lena' door Area, 'Freule Julie' van Mark Van Kerkhove , 'De Speler' door KNS, 'De moeder van David S.' door MMT, 'Freshwater' van Virginia Woolf, boekbesprekingen en leestafelkruimels. Pag. 59.

Elke gulden die de kunstenmaker van de Nederlandse staat opstrijkt, kost 36 gulden aan ambtenarij en beleid. Cijfers geciteerd door Fuchs op de studiedag over kunstbeleid in Brugge. In Belgisch ambtenarenland zal dat niet anders zijn. Spek naar de bek van Poma, die in zijn wensdromen --waarover in dit nummer meer-- de geldhandel tussen theaters en staat efficiënter wil maken. Ontvetten van de staat, noemen de liberale buiken dat. Willen de theaters meer, dan moeten ze het zelf opbrengen, met sponsors of annex-caférestaurant. Trouwens, in de branche zit weinig perspectief. Misschien geeft het invoeren van betaaltelevisie nieuwe hoop aan de generatie werkloze acteurs. Daarvoor krijgt Poma bijval vanuit onverwachte hoek: ook Bernard Faivre d'Arcier, directeur van het Festival van Avignon, pleitte in Brussel voor een nauwere samenwerking tussen theater en televisie. Avignon 84 gaat onder het motto 'Un magistral face a face entre Ie vivant et l'artifïciel'.

Ondertussen laat het theater zich niet storen. Tal van groepen timmeren enthousiast, maar in armoede, aan de weg. De Sluipende Armoede uit Gent b.v. Of Radeis, zonder subsidie, met faam. En off-off Antwerpen maakte Guy Cassiers zijn vierde produktie.

En wat is er aan de gang bij KNS Antwerpen? Vroeger nog Nationaal Toneel, nog altijd het gezelschap met de meeste centen in Vlaanderen, met de best geoutilleerde schouwburg van West-Europa, daar pesten ze hun huisregisseur Walter Tillemans buiten. Is Domien de Gruyter directeur van een operettegezelschap, compleet met komplotten en intriges? Ondertussen staat een blinde burgemeester-schepen op de barricaden te kraaien tegen bezuinigingen. Over de vernietiging van dit gezelschap gaat volgend

L.V.d.D.

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA

August Ortsstraat 30

B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may'be reproduced in any form, without written permission from the publisher


Development and design by LETTERWERK