Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


210 document(en) met "choreografen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Het is waar dat sommige choreografen van hier met zeer beperkte middelen moeten werken...Toch mag men daaruit niet afleiden dat de Muntdirecteur zich over die inlandse choreografen moet ontfermen...Indertijd was er een groot en specifiek Béjart-publiek, dat niets anders kende of wilde kennen, en alle andere choreografen mat aan de 'ene ware meester'. Het schijnt dat er nu charters worden

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Furioso Een kantoor voor de produktiebegeleiding, de tournee-organisatie en de promotie van hedendaagse Belgische choreografen en theatermakers

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
die regisseurs en choreografen die hun heil moeten zoeken in produkties of co-produkties in het buitenland, enz.. Op 5 maart 1971 had een eerste Staten-Generaal van het Theater plaats in de...Uit de hoek van de choreografen is het argument te horen -en voor de figurentheaters geldt, mutatis mutandis, waarschijnlijk hetzelfde- dat het ontwerpdecreet uitgaat van een gezelschapsstructuur...dansers en choreografen, te weinig middelen ook

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Vooral dansers en choreografen laten zich niet zomaar in vakjes stoppen...De vele choreografen die Mudra liepen, zijn daarvan de meest sprekende getuigen

Nr. 28, December 1989 • An-Marie Lambrechts • Het kunstwerk als schiereiland
Uiteenlopend en toch fundamenteel gelijkend op dat éne vlak: dat van de uiterst lucide en welbewuste omgang van deze dansers/choreografen met hun dansmateriaal zelf...Ook andere choreografen laten niet na hun werk uitdrukkelijk te situeren in een relatie tot de werkelijkheid...Grote delen van de gesprekken die Ariejan Korteweg met de choreografen voerde, gingen precies over de verhalen die mogelijkerwijze met de dansvoorstellingen in kwestie verteld werden

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
De enige verwachtingen ter zake, worden hoe dan ook gewekt door de luciditeit waarmee dansers en choreografen met hun dansmateriaal omgaan...De afgelopen edities boden een ruim overzicht van de belangrijkste stromingen en de invloedrijkste choreografen, waaraan alleen de naam Bausch ontbrak...Dansers en choreografen kansen geven is nu eenmaal niet voldoende; men moet ze met zorg omringen

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Toch heeft dat alles niet kunnen verhinderen dat -voor een deel mede door De Bewee ging - vele nieuwe choreografen zijn opgestaan en dat dans heden ruimer geprogrammeerd wordt in een groter aantal...De ervaring leerde immers dat choreografen niet altijd naar een precieze datum toe kunnen werken en dat men met een festival alleen, de actualiteit wel eens achterna kan hinken...De tekorten van deze twee buitenlandse choreografen nemen echter niet weg dat uitgerekend zij kunnen bogen op een steviger technische bagage dan de meeste van hun Belgische collega's. Ook bij

Nr. 30, Juni 1990 • KAMEROPERA ANTWERPEN TRANSPARANT,,
gesprekken met choreografen Anejan Korteweg ; 295,- KJein Verzet opstellen over kindertheater Marianne Van Kerkhoven e.a

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
De jonge theatermakers en choreografen die zich aandienden en geen plaatsje konden of wilden bemachtigen in het potdichte theaterdecreet, kregen hier een podium...Dat maakte de wisselwerking volledig, temeer omdat de theatermakers en choreografen zelf deel uitmaakten van dat publiek...Feit is dat Vlaanderen in tien jaar tijd van een theatraal braakland tot een erg boeiend theaterlandje geworden is. Vele van de jonge regisseurs en choreografen die in de werkplaatsen hun eerste

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
Om het zeer schematisch te benoemen: eerst tegenover een cohorte jonge theatermakers, later tegenover de schare dansers en choreografen, die zich allen op de zweepslag van buitenlandse import heftig

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
Boek : Achterland, gesprekken met choreografen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De inhoudelijk nogal weinigzeggende term 'post-modern' verbindt haar met tijds- en geestesgenoten als Steve Paxton en Lucinda Childs, choreografen waarmee ze destijds samen het kunstenaarscollectief...Hoe kijkt iemand bewust naar dans en op welke manier ? Choreografen zijn mensen die het horen te weten...Katie Verstockt Achterland, gesprekken met choreografen; Ariejan Korteweg

Nr. 33, Maart 1991 • Inhoudstafel
Vijf choreografen, vijf auteurs

Nr. 33, Maart 1991 • Alexander Baervoets • Michèle-Anne De Mey : Van Fancy Fairs...
Ik denk dat het merendeel der choreografen die uit Mudra zijn voortgekomen zullen toegeven dat ze hem hebben ervaren als iemand die niet enkel vragen stelde, maar ook vragen deed opborrelen...De dansers hebben lange tijd complexen gehad tegenover de choreografen

Nr. 34, Juni 1991 • Benoît Vreux, Theo Van Rompay • Jean-Yves Langlais
Choreografen hebben tegelijkertijd een hyperlokale en een internationale dimensie

Nr. 34, Juni 1991 • Alexander Baervoets • Martha Graham
Lincoln Kirstein, Amerikaans auteur, directeur van het New York City Ballet, in 1937) Martha Graham vormde een groot aantal eminente dansers, leraars en choreografen, waaronder Merce

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Bekende en vernieuwende theater- en dansgroepen uit het buitenland werden naar Lissabon gehaald, de regisseurs of choreografen ervan gaven eveneens plaatselijke workshops

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Een voorbeeld: Maria Muñoz en Pep Ramis, twee jonge Spaanse choreografen die in 1989 op het Leuvense Klapstuk- festivalpers en publiek verrasten met hun debuut, komen oorspronkelijk respectievelijk...Kampend met een slepende ziekte bleef ze op haar plaats in Acarte: ze zette naast de Encontres Acarte nog een jaarlijks weerkerende reeks op met uitsluitend Portugese choreografen...samenwerking met Klapstuk 91 organiseert Europalia het project Os Novos Portugueses, waarin de nieuwste lichting Portugese dansers en choreografen getoond wordt

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
verbluffend-groots werk naast enkele 'veelbelovende pareltjes' te zetten, omgebogen tot het maken van een uitgelezen selectie van enerzijds een paar toonaangevende choreografen -Anne Teresa De Keersmaeker en Jan...De jonge choreografen werden door de 19.15-formule - een reeks van voorstellingen op dat uur, voorgesteld als een 'aperitief' voor de eigenlijke avondvoorstellingen - als het ware verplicht om een...Het is betreurenswaardig dat weinig choreografen de beperking van het halfuur in 19.15 hebben omgebogen tot een kans, b.v

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Gek dat je dat zegt: de choreografen moeten toch juist een sterk vertrouwen in jouw hebben, want met alle vertragingen, versnellingen en inkleuringen 'verniel' je eigenlijk de oorspronkelijke


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK