Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines.

Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

The Sound of One Hand Clapping, Jan Fabre / Ballett Frankfurt, Foto D. Mentzos Redactie Hildegard De Vuyst, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Marianne Van Kerkhoven Secretariaat Dirk Verstockt

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Paul Cort-houts, Johan Deboose, Caroline Derycke, Clai-re Diez, Rik Hancké, Dirk Lauwaert, Luk Perceval, Johan Thielemans, Marijn van der Jagt, Rud Vanden Nest, Maarten Van Steenbergen, Bert Van Uytsel, Johan Wambacq Eindredactie Erwin Jans, Dirk Verstockt

Zetwerk en vormgeving

Theaterpublikaties vzw, Chris Lodewyckx, Erwin Jans, Dirk Verstockt

Advertentiewerving

An Van Den Broeck, Dienst Cultuur Promotie Naamsestraat 9-11, 1000 Brussel 02/513.82.52 Filmaanmaak Aero Physics Neerstraat 26, 1743 Sint-Martens-Bodegem

Drukwerk Indruk, 9000 Gent

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 880 fr. of fl. 52 (C.J.P. en +65 : 800 fr.

of fl. 47); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.200 fr. of fl. 135; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel; voor Nederland : Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 fr. of fl. 16

ETCETERA

Murw?

"Er is veel verdriet nodig (...) om gevoelig te kunnen worden. (Julien Schoenaerts)

Driemaandelijks, nummer 3 3, jaargang 9, maart 1991 IN DIT NUMMER

Majeur

Sinds het verschijnen van het vorige nummer van Etcetera werd de wereld grondig overhoop gehaald, de haat gevoed, de leugen bedreven, het verdriet vergroot.

Kritiek

N.a.v. de storm in een glas water die de 'personeelsadvertentie' van Oud Huis Stekelbees (zie de recensie die Edward Van Heer voor het dagblad De Morgen schreef) in de theaterwereld veroorzaakte, organiseerde de sectie Theaterwetenschappen van de V.U.B. een debat over Theater en Persvrijheid. Uit het debat onthouden we de lezing van Luk Perceval, artistiek leider van Blauwe Maandag Compagnie en de openbare brief van Rik Hancké. Pag.2

-------------------------vallig in de toneelklas l is geraakt. Verder le-ok ------------------- als

ge nog een bijkomend tintje aan de voorstel-

------------------------

Belgische Dans

Met enige schaamte levert Etcetera nu pas een bijdrage over het werk van Wim Vandekeybus, Michèle-Anne De Mey en José Besprosvany. Hun werk wordt gekaderd binnen een vijfluik over de 'Belgische Dans', met o.m. Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre. Vijf choreografen, vijf auteurs. Pag. 6

Brook

Peter The Empty Space Brook, wiens gigantische theater- en filmepos Mahabarata momenteel op talrijke televisiekanalen vertoond wordt, presenteerde eind 1990 in Parijs de eerste voorstellingen van zijn derde en wellicht definitieve enscenering van The Tempest (William Shakespeare). Rud Vanden Nest keerde veranderd uit het Théâtre Bouffes du Nord terug en Waldemar Kamer had een gesprek over het levenswerk van deze éminence. Pag 24

Kantor

De mens achter het Theater van de Dood, Tadeusz Kantor overleed voor de jaarwende, net voor hij zijn (als altijd laatste) voorstelling, Aujourd'hui c'est mon anniversaire, kon afmaken. Cricot 2, zijn gezelschap, reist nu met deze produktie de wereld rond, in de laatste respectvolle repetitieversie. Johan De Boose, die tot op het einde nauw betrokken bleef bij het werk van Kantor, schreef een indringend in me-moriam.. Pag. 30.

Sinds het verschijnen van vorig nummer zijn er doden gevallen, vele doden : de naamlozen in de woestijn, de theaterreuzen Kantor en Dürenmatt en -dichterbij - de dierbaren : Jac Heijer, Dirk Vercruysse,...

Mineur

Sinds het verschijnen van vorig nummer werd ook in Etcetera een en ander overhoop gehaald : vanaf volgend nummer treedt een vernieuwde, zeer uitgebreide redactie aan.

Een veranderende wereld vraagt om een een veranderend theater, vraagt om een veranderende kritiek. Een kritiek met meer voelhorens voor de verschuivingen, verglijdingen, breuken die zich voordoen in deze tijd.

Gevoelig worden : onze kleine-machteloze, onze grote-noodzakelijke taak in deze wereld en zijn tijd.

De redactie

En verder ook nog :

Dossier Theaterfotografie : Dirk Lauwaert, pag. 35

Theatertekst : La Cifra van Oud Huis Stekelbees en Foyer, pag. 40. Decreten : podium en kunstonderwijs pag. 48. Kroniek : Het Kind van de Smid van Josse De Pauw en Peter Van Kraaij, De man aan het raam van Niek Kortekaas, Het Offer van De Tijd/deSingel, het hogervernoemd La Cifra, In het Moeras van Jan Decorte + Cie, Oedipoes van het Reizend Volkstheater, Krankheit der Jugend door Arca, ..pag. 54. Gelezen en Gebeurd, pag. 63. Personalia, pag. 64.

ETCETERA

is een uitgave van : Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Dirk Verstockt Onderrichtstraat 64, 1000 Brussel

Redactie en administratie

Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60 Fax : 02/514.19.13


Development and design by LETTERWERK