Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Open Source-beweging"Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De deur staat open...theatre in a country not yet 100 years old is a source of wonder to visitors..." "Wondering", inderdaad

Nr. 62, December 1997 • Peter de Jonge • De blijde intrede van Amanda Miller
élasticité extrême des Meidosems, c'est là la source de leur jouissance...Millers dansers zijn schuwe nachtdieren die gelokt worden door de tover van het maanlicht op een open plek in het bos

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
passionele en fabuleuze planeet W: chaque nouvelle rencontre est pour nous une nouvelle connaissance, une nouvelle source de nouvelle réjouissance éternelle M: eeuwigdurende verheuging S: oui...prévenants jusqu'à l'obsession W: onze deuren en oren altijd wijd open M: altijd voorbeeldig P: d'une sensibilité à fleur de peau B: een buitengewone présence G: eerlijk charismatisch S: d'une beauté intérieure

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
een extreem gestratifieerde samenleving met een ultiem gezag bovenaan de sociale piramide, niet langer die is van de open democratie van vandaag...Een verontrustende tussenruimte gaat open, een geheugenruimte van historische sedimenten die als palimpsesten functioneren, waar de tekst laag na laag met meer tekst overschreven wordt...What if the source of a movement were an entire line or plane, and not simply a point

Nr. 86, April 2003 • Elke Van Campenhout • Nadine: Een kunstenaarscentrum
Het project f,r.o,g,s is wat zij zelf een 'open source' experiment noemen...een derde fase wordt f,r,o,g,s een 'open source'-project...Door haar excentrieke keuzes en werkwijze, heeft het kunstencentrum een heel eigen publiek opgebouwd, dat even artistiek uiteenlopend als internationaal meerkennig is. Een publiek met een open blik en

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
broadcast your failures, entertain your vanity, you are lucky, you've always been lucky, improvise the past, open the window, stand on a chair, become someone else, share your provisions, embrace...About the contents of this confession the information is not very clear, (source 016, oral report) There were two videos shot...Our agent investigating Kunstraum saw that on one of the walls somebody wrote: 'State of the Farts', (source 017, oral report) The SSSA allows itself to comment on this as very funny

Nr. 95, Februari 2005 • 
personally for example like expressions such as 'open source','hybrid movements','multitude'(however only as much as I like 'magic mushrooms' in order to describe an extraordinary and widely spreading

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Diezelfde technologisch-economische omstandigheden hebben binnen de informatica zelf geleid tot de Open Source-beweging (cf het besturingssysteem Linux of de Firefox-browser), die beter geteste

Nr. 101, April 2006 • Mette Ingvartsen • WERKEN, Werk en werken
Het verschil tussen alleen WERKEN of met anderen, in een hiërarchische structuur of op basis van samenwerking, op educatieve platforms, met open bron of geïsoleerd in het noorden van Frankrijk...Wat zou het bijvoorbeeld betekenen om open source of nieuwe technologieën te gebruiken als manieren om een choreografische praktijk te verspreiden, te delen en te circuleren

Nr. 104, December 2006 • Bojana Cvejić • Continuatie: zes maanden één locatie
Tijdens deze conferentie maakten de deelnemers gebruik van open source-software, waardoor ze rechtstreeks materiaal konden toevoegen en de discussies structureren...Iedereen gaat akkoord dat werken in c:6m1l tot op bepaalde hoogte de ethiek van open source impliceert: ideeën doen de ronde, duiken op en komen tot ontplooiing op vele (en vaak onverwachte) plaatsen...De groep mensen wordt gevormd door middel van een open kettingreeks

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Luea Ritter – Bains:: Connective) Daarnaast worden, binnen sommige kunstenaarscollectieven die werken rond nieuwe media, modellen zoals ‘open source’ of ‘creative commons’ gehanteerd, die expliciet...De werking is toegespitst op het delen van kennis, ervaring en faciliteiten: een uitwisseling die gebaseerd is op open source/copyleft principes...cargo-website: ‘Dit is als of dat’) Constant is open source een tool voor een kritisch discours over de wijze waarop er in de maatschappij en op het internet met kennis wordt omgegaan

Nr. 105, Februari 2007 • Tor Lindstrand • The Theatre
Het proces zelf zal functioneren als een soort van open source architectuur, waaraan momenteel zowat dertig verschillende groepen en individuen deelnemen, afkomstig uit het veld van de architectuur

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
voorstelling). Een andere onderzocht de mogelijke implicaties van Open Source als een bepaald model van sociale organisatie, gebaseerd op horizontaliteit, vrije distributie en samenwerking voor de...Open Source maakte dus een copyleft delen van methodes en instrumenten om performance te produceren mogelijk, als een uitbreiding van de distributie en uitwisseling van kennis vanuit de...manier (wat betekent: open om geaffecteerd te worden voor ogenschijnlijk niets ter zake doende input). Het Deleuziaans discours zou de kans niet missen om dit te verklaren doorheen de Spinoziaanse, half

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
Het in stand houden van een deel van deze open ruimte kan de moeite waard zijn, in die zin dat opties voor de toekomst worden gefactoriseerd in een tijd dat de nutslogica zo snel (en vaak ook bruusk...Een vraag die kan helpen om de essentiële aspecten van dit project te vatten, is ‘hoe kunnen we open source ruimten urbaniseren...Het best gekende fenomeen is misschien dat van de impact van de residentiële en commerciële verbetering van open ruimten door hogere inkomsten

Nr. 109, December 2007 • Jeroen Peeters • ‘Wij’ zeggen, een extreme oefening
Met Nancy: ‘Un discours se doit d’indiquer sa source, son point d’émission, et sa condition de possibilité, et son embrayeur...Alle performers wachten in stilte, luisteren naar een lage keelklank die uit Marcela Levi’s lichaam opstijgt en via haar open mond naar buiten komt...Brussel (Kaaitheater, februari 2007) bleek de frontale versie open, levendig, gelaagd en speels, volledig werkend met de aanwezigheid van het publiek

Nr. 109, December 2007 • Manuela Zechner • Herinner je vandaag.
Manuela Zechner vertaald door Elke Van Campenhout Manuela Zechner is de coördinator van The Future Archive: een artistiek project dat een reeks open antwoorden biedt op de...kunnen futuriteit begrijpen als iets ongrijpbaars dat ons toelaat om te experimenteren en in het heden te leven op een open maar kritische manier...Toekomsten is een manier om de toekomst te verplaatsen naar het rijk van de meervoudigheid, relationaliteit en open source

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Ze variëren van democratische danscollectieven over netwerken als het net opgedoekte f,r,o,g,s Open Source tot allerhande samenwerkingsprojecten die niet uit zijn op een afgewerkt product, maar


Development and design by LETTERWERK