Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


45 document(en) met "Ook Mnouchkine" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
ook de Elizabethaanse ruimte recreëren, niet de concrete architectuur van de Globe, maar de relaties en structuren die erin mogelijk waren (zie Monique Nemer De Koopman van Venetië (RO...Theater) Foto Leo van Velzen in Théâtre Public 44). Zo ook vertolkingen die vertrekken van de idee die de hedendaagse mens en theatermaker hebben van de Elizabethaanse toneelvormen (zonder te beweren...Alles blijft hangen in het interieur, de zwarte kast die Mnouchkine vernietigt door in de open ruimte van de Cartoucherie te spelen

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Bij zoveel bekrompenheid in de hogere regionen laat natuurlijk ook het gezonde volksgevoel niet verstek gaan: leidster en leden van het ensemble worden zelfs met anonieme telefoontjes lastig gevallen...Andere voorstellen: Weisst du, wieviel Sternlein stehen, Nachts am Kongo (naar een in het stuk gebruikte schlager), My bonnie en ook eens half gekscherend Warten auf Godot...Daar horen ook bij: de lange nachten in de kroeg, het tekort aan slaap, de vele sigaretten -- een heel levensritme, dat door het werk wordt opgelegd en er ook zijn weerslag op heeft

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Callens • KAAITHEATER
Hij verdiende zijn sporen ook in de Actor's Workshop te San Francisco en het Lincoln Center te New York, en met de Kraken groep...Blau's tautologische stijl drukt ook precies het solipsisme, de wederkerigheid uit die tot de essentie van theater behoren...Zijn werk aan de universiteit van Wisconsin te Milwaukee (waar die andere paracriticus, Ihab Hassan, ook actief is) als professor in de Engelse literatuur en als lid van het centrum voor Twentieth

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Links op de tribunes roepen ze boe en ahoe, gebeurt meer, en rechts applaudiseren ze overdreven lang, ook niks nieuws...Ook haar reik ik smekend de hand... de lichtste aanraking van haar pink met de mijne, hoe kortstondig ook, zou voldoende zijn om wat licht te werpen in mijn totaal verduisterd innerlijk...Deze gedichten formuleren trouwens volgens Blau de tot nu toe volledigste theatertheorie en benaderen nog het meest de arche-tekst die steeds opnieuw op de scène vertolkt wordt, ook al wordt er geen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Maar hier wordt ook de esthetische optie van het ganse spektakel duidelijk: de arbeid is echt (hyperrealisme van zwetende acteurs) maar ook zinloos...Deze indruk is echter misleidend: het gaat duidelijk niet om een routineklus, Decleir investeert elke avond enorm veel energie, en, ten tweede, deze fabels hebben in deze vorm, maar ook op zichzelf...Geen beschrijving, hoe gevoelig ook, geen fotoverslag, hoe minutieus ook, kan de ervaring van een voorstelling vervangen

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
dit nummer ook nog Het surrealisme van het Epigonentheater, pag...Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet...02/513 14 18 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Nr. 6, Maart 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Zo we elkaar niet in Nancy veelvuldig troffen, dan toch ook op vele internationale festivals op zoek naar de nieuwste theaterpracht, of om in de wandelgangen hoogte te krijgen van de ontwikkelingen...Geen nationale export - ook al werkt Brook in Parijs met o.a...Ook onze eigen minister, Brinkman is de naam, heeft het over kwaliteit

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
een opvallend regisseur (Decorte, Stein, Mnouchkine,...); af en toe profileert een groep zich als groep met zeer goede produkties (Radeis, De Witte Kraai, enz...Je kan dan ook positief zeggen: het BKT is erg mobiel, altijd zoekend, opnieuw uitproberend...Ook in Het Bos van David Mamet gaat het om de verhouding tussen werkelijkheid en individu en vooral dan om de bemiddelende functie daartussen, de taal

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
De gewraakte scènes werden de dag daarop gespeeld met slip en beha bovenop de kleren, maar te veel kuisheid was ook niet goed: het was meteen de laatste Belgische voorstelling...Het stuk plooit op zichzelf terug, reflexieve beweging die ook de twee andere luiken van de trilogie kenmerkt...Kunst affirmeert zich als kunst, vandaar dat ook de opbouw van elke scène, het vegen van de vloer e.d

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Mnouchkine heeft daar ook haar eigen schilder...dat ook een van de redenen waarom er zo weinig nieuwe opera's worden geschreven ? "Natuurlijk...Zo is ook het Centre Pompidou geweldig bekritiseerd, toch is het één van de interessantste cultuurhuizen van de laatste twintig jaar: het toont dat de kunst in onze tijd consumptiewaar geworden

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ariane Mnouchkine) 4. De beste leerschool is de scène zelf...Gezelschappen nemen geen nieuwe krachten meer aan (tenzij op schandelijke arbeidsvoorwaarden) waardoor ook het leren van ouwe rotten in het vak wegvalt...ook elders, bestaat een heel netwerk van privé-lesgevers die elk volgens een eigen methode werken

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Ik breng ook nooit bewust dingen aan omwille van het effect of omwille van het feit dat ze gek zijn...Op die manier heb ik ook een bepaalde foute wijze van werken vermeden...Dat komt ook terug in die produktie Om Eleanor -die zal je ook wel mooi vinden

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Het is goed om te werken met een kern en daar een aantal losse mensen omheen te betrekken, maar ik geloof toch nog altijd dat het mooiste een hecht ensemble is. Peymann heeft indertijd ook zijn...Maar die niet noodzakelijkerwijze aan enkele steeds terugkerende acteurs gebonden is? "Als een toeschouwer een acteur iets heeft zien doen, komt hij terug om hem ook in een andere rol te zien...Experiment is ook een politiek om binnen het kader van een repertoiretheater de toeschouwers niet slechts dat aan te bieden wat ze reeds verwachten

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
En is Ivonne Lex alleen directeur van het gezelschap of ook van het gebouw...Heeft men zich ook maar heel even vragen gesteld over de functie van het repertoiretheater anno vandaag, vraagt Marianne Van Kerkhoven zich af...Ivonne Lex over Cools, Claus, Fabre, Rosas, Peymann, Mnouchkine, en over de KNS-erfenis

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
45 In dit nummer ook nog Geld, kunst en beleid in Vlaanderen, pag...21 Mnouchkine in Brussel en Amsterdam, pag...Voor vijf theatergezelschappen meteen ook het doek

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
bundeling van krachten; als een forum waar eenieder die ook maar iets te maken heeft met kinder- en jeugdtheater terecht kan; als de plaats ook waar heel wat denkwerk moet verricht worden om de bundeling van...Zoals ook een bloeiend net van muziekonderwijs en amateurmu-ziekbeoefening een wezenlijke basis oplevert voor de professionele mu-ziekpraktijk (kunstenaars én publiek), zo kan ook een intelligente en...De merkwaardige, indrukwekkende levensloop van Brulin (zie ook Etcetera 2, maart 1983) werd in een verzorgde gelegenheidsbrochure-gesponsord door een bankinstelling, die ook infrastructuur en receptie

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Net als Shakespeare, maar vooral ook als Rolf Hochhuth in zijn eerste grote docu-drama over de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog De Plaatsbekleder, voert Cixous een onoverzichtelijke reeks...Verder komen ook de verre vrienden, die gevaarlijker blijken dan nabije vijanden, aan bod: Franse ambassadeurs, Amerikaanse politici en militairen (onder wie een totaal cynische Henry Kissinger en...Wel, Mao, zo is het ook met hem, ik wil hem niet bij mij thuis hebben

Nr. 14, Juli 1986 • Lea Winkeler • L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk
Van 20 tot 29 juni is de Franse Ariane Mnouchkine op uitnodiging van de Munt te gast in Brussel, in de Hallen van Schaarbeek...Er bestaan volgens Ariane Mnouchkine, leidster en regisseur van het Théâtre du Soleil, goede en slechte Amerikanen, onverbeterlijke en te bekeren Rode Khmer, domme en slimme volksmensen, gluiperige en...Een waar gebeurd verhaal hervertellen op de scène impliceert dat je ook bestaande personages ten tonele voert, of toch tenminste personages die zouden kunnen bestaan

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
De zondermeer sterkste theaterindruk van het seizoen - ook 'hors concours', want de voorstelling was bij ons nog niet te zien - deed ik op bij Pina Bausch' nieuwste creatie Viktor...De andere toppunten van dit seizoen waren gastvoorstellingen: L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge door het Théâtre du Soleil, in de regie van Ariane Mnouchkine...Hij wil ook geen buitenlandse gastvoorstellingen opnemen ("Die worden elders gelauwerd"). Maar wat betreft de Vlaamse theaterprodukties: ergernis

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
Hélène Cixous en ik zijn ook verschillende keren naar India gereisd; we hebben er zeer veel mensen ondervraagd die die periode meebeleefd hebben, die de 'personages' uit die...Ze is echter niet zomaar een bedacht personage, ze bestaat ook echt en is daarom ook heel concreet...Ik geloof niet in de "theatertechniek". Ik zou het ook helemaal niet kunnen verdragen want ik zou me danig vervelen..." Toch zijn er een aantal constanten binnen het werk die doorgetrokken


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK