Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in januari, april,-juli:en oktober

Voorpagina

Bartók / Aantekeningen (Rosas) - Foto Herman Sorgeloos

Redactie

Pol Arias, Wim De Mont, Mark Deputter, Jef De Roeck, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Redactiesecretaris

Wim De Mont Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Peter De Jonge, Leo Geerts, Jan Joris Lamers, Alex Mallems, Jo Nachtergaele, Leen Thielemans, Werner Van den Mooter en Lea Winkeler

Eindredactie

Wim De Mont, Luk Van den Dries en Johan Wambacq

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650fr.of fl.40 (CJP 600 fr. offl.37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200 fr. of fl. 74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

ETCETERA

Driemaandelijks, jaargang 4, nummer 14, juli 1986

IN DIT NUMMER

Kritiek

"Ik heb altijd zo'n idee dat ik niet zo heel veel zinnigs over toneelkritiek weet te zeggen. Ik kan alleen maar vertellen hoe ik het gedaan heb." Interviews met Frans Ver-reyt, André Rutten, Deborah Jowitt, en een overzicht van Vlaamse theatertijdschriften sinds '45. Pag. 7

La Finta Giardiniera

Een kijkje voor en achter de schermen van de opvoering van een jeugdwerk van W.A. Mozart. Een ingenieuze enscenering die historici zal dwingen hun boeken te herschrijven? Pag. 24

René Verheezen

Goede Vlaamse toneelauteurs kan je op een hand tellen. René Verheezen is er zo eentje. Terecht dus, die Staatsprijs voor Toneelletterkunde '85. Geert Opsomer schetst de ontwikkeling van Verheezen als toneelauteur. Als bewijs van schrijvers vakmanschap: de integrale tekst van "Moeder". Pag. 34

Bartók / De Beweeging

Anne Teresa De Keersmaeker zorgt met "Bartók / Aantekeningen" voor onvergetelijke dansmomenten, en Antwerpen is blij, want de tweede editie van De Beweeging mag als geslaagd worden beschouwd. Pag. 45

In dit nummer ook nog

Geld, kunst en beleid in Vlaanderen, pag. 2

De afstand van de angst. De tekst van een lezing door Jan Joris Lamers, pag. 4

Dries Wieme, terecht boos. Een interview, pag. 15

Dossier opleiding. Het RITCS, een slag in het water? pag. 21

Mnouchkine in Brussel en Amsterdam, pag. 30

Columns van Werner Van den Mooter, pag. 33 en Jef De Roeck, pag. 54 In de Kroniek recensies van "Alpenrozentango" (Arca), "Onnozele kinderen" (De Mexicaanse Hond), "La Vera Storia" (Opéra de Paris), "Dialogen" (Cis Bierinckx) en "Mistero Buffo" (Dario Fo), berichten over een tentoonstelling, een prijsuitreiking, nog een prijsuitreiking, kinder- en jeugdtheater, theatergeschiedschrijving en zomerfestivals, de rubrieken "Gelezen" en "Etcetera ontving", pag. 55

Loterij

Het verdict is gevallen. Voor vijf theatergezelschappen meteen ook het doek. Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems Kamertheater, Mannen van den Dam en Schooljeugdtheater vanaf volgend seizoen niet meer in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het theaterdecreet.

Groepen die niet meer functioneren zoals het hoort, moet men uit de subsidiepotten kunnen halen. Zeer juist. De advies- en besluitvorming hieromtrent moet dan wel open, en (vooral) duidelijk zijn; dat was alweer niet het geval. Poëzien was op de hoogte door "bepaalde geruchten", anderen voelden nattigheid, de Mannen van den Dam hoorden het in Keulen donderen (en met hen, heel Vlaanderen).

Een verhoging van de zgn. projectenpot, de aankondiging (nogmaals) van een herziening van het decreet (met o.a. striktere voorwaarden voor de D-gezelschappen) en de belofte van meer jaarlijkse subsidiëring, het klinkt mooi in de oren, maar verheelt niet het huidige gooi- en smijtwerk. De KNS krijgt een rode kaart op een moment dat het roer daar eindelijk wordt omgegooid, de Mannen van den Dam worden zonder waarschuwing, zonder overleg geweerd. Malpertuis en Korrekelder, waar resp. Robrecht De Spiegelaere en André Vermaercke deze theaters van een artistieke ondergang redden en als dank na één jaar aan de deur werden gezet, blijven onbesproken. En de Raad van Advies is er om te spreken, niet om een jaarlijkse loterij te organiseren.

Wim De Mont

ETCETERA

is een initiatief van Hugo

De Greef en Johan Wambacq;

is een uitgave van

Uitgeverij Den Gulden Engel,

Herentalsebaan 455,

2220 Wommelgem

tel. 03/353 1207;

verantwoordelijke uitgever is

Luk Van den Dries,

Tuitenberg naar Lombeekstraat

48, 1680 Lennik


Development and design by LETTERWERK