Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA Driemaandelijks rijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina

Arme Cyrano! Raamt heater Regie Walter Tillemans Foto Herman Selleslags.

Redactie

Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielernans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Callens, Peter De Jonge, Alex Mallems, Geert Opsomer, Bart Patoor, Jo Reynaert, Ritsaert ten Cate, Eric Vanhaeren, Jan Vromman.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zelwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of 11. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 950 fr. of fl. 55; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonncmentendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

ISSN 0771*4807 11 7440 002 1

40 tegen 1

ETCETERA

Jaargang 2, nummer 6, maart 1984

DIT NUMMER

I N Pelléas et Mélisande

Maeterlinck gaf Vlaanderen het imago mee van een wat zweverige mystiek. Toevallig is het André Delvaux die als cineast verder laboreert aan dat wazige beeld en is het deze Delvaux die in de Munt debuteerde als operaregisseur met 'Pelléas et Mélisande' van... Maeterlinck en Debussy. Pag. 46.

Walter Tillemans

Na twintig jaar verlaat regisseur Walter Tillemans de KNS. "De evolutie binnen de schouwburg heeft me ontgoocheld," zegt hij in ons interview, "het is geen instrument geworden dat zich ambachtelijk perfectioneert." Walter Tillemans over Brecht, Grotowsky, T68, acteurs e.a. En acteurs e.a. over Walter Tillemans. Pag. 2.

De lege cel

René Swartenbroeckx is bekend als jeugdschrijver. Onlangs schreef hij zijn eerste toneelstuk 'De lege cel', over het problematisch samenleven van Vlamingen en immigranten in de Limburgse cité. Met onmiddellijk succes opgevoerd door Limburgse amateurkringen, nu ook overgewaaid naar het KJT. De integrale tekst van 'De lege cel' oppag. 24.

Starkadd

In 1897 verscheen Alfred Hegenscheidts 'Starkadd' in Van Nu en Straks. Het drama werd het boegbeeld van de toenmalige avant-garde en werd talloze malen gespeeld door De Gruyter. Voor het Arcatheater haalden regisseurs Gilis en Dehert 'Starkadd' van onder het stof. Een held wordt een anti-held. Pag. 38.

In dit nummer ook nog

Het surrealisme van het Epigonentheater, pag. 14 Edward Bond, van 'Saved' tot 'Summer', pag. 17 Driemaal een vrouw alleen, pag. 50

Columns van Ritsaert ten Cate en Jef De Roeck, pag. 22 en 55

In de Kroniek berichten over 'Gat in Kop' van de Mannen van den Dam, 'Jamboree' van Tom Lanoye, Het Koninklijk Landjuweel, Marijnen in Hamburg, Scènes van HTP en Théâtre du Ciel Noir, 'Oom Wanja' bij NTG, 'Het belang van ernst' door Toneelgroep Baal, tweemaal 'Susn', tweemaal 'Mahagonny', 'Vier korte dansen' van Marc Vanrunxt, 'Honger' van De Witte Kraai, het Keulse deel van Bob Wilsons 'the CIVIL warS', tentoonstellingsnieuws, boekbesprekingen en leestafelkruimels, pag. 54.

Het crisistheater krijgt stilaan vaste vorm: de monoloog. De gebroken vrouw, Mama, Honger, De rat, De vrije madam, enzovoort, enzovoort. Afgeslankte groepen spelen kleine stukjes in armtierige decors.

Evenzo een crisisfenomeen is de droom van het spektakel, De musical, de revue, de dansfilms: naïef en onbezorgd, simpel en zo 'echt'.

Ook op deze bladzijden hoor je het weemoedige zuchten: Le Grand Magie Circus, wie kan dat bij ons? Bob Wilson, aan België voorbijgegaan. Peter Brook, Strehler, Mnouchkine: 'le grand théâtre', Dat bestaat hier niet. Driebaansvakken, prachtige klaverbladen, grote ton-nenmaten. Maar overal kleine cultuurhuisjes.

Zeker, er is de KNS. Een groot gebouw met veel mogelijkheden. Maar het theateravontuur is daar zelden te beleven, het handwerk niet zichtbaar, de artistieke honger niet voelbaar. Met het ontslag van Walter Tillemans is het een bezieler kwijt; zijn motivering, dromen, verleden, verlangens, leest u in dit nummer.

Crisisbeleid ten slotte. Na lang trekkebekken over de juiste verdeling van kleuren en bekwaamheden werd een nieuwe Raad van Advies samengesteld. De dertien leden zijn: Eric Anthonis, Paul Elen, Fons Goris, Walter Groener, Piet Jaspaert (voorzitter), Hugo Meert (adjunct), Marcel Van Spaandonck, Piet Thomas, Hilde Uitterlinden, Jaak Vandevelde, Boude wijn Van der Plaetse, René Verreth, Chris Yserbyt. Goed nieuws ook is dat de 'experimenten-pot' werd bijgevuld. De marge van het theater wordt iets ruimer uitgemeten. De verhouding decreet/ niet-decreet staat nu op 40 tegen 1.

L.V.d.D.

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat I B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA

August Ortsstraat 30

B-1000 Brussel tel. 02/513 14 18

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may "be reproduced in any form, without written permission from the publisher.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1984-03, jaargang 2, nummer 6, p. 1

Trefwoorden tillemanswalternummerkritakleuvendelvauxdries

Namen Alfred HegenscheidtsAndré DelvauxArcatheaterArme CyranoAugust OrtsstraatB-1050 BrusselB-3000 LeuvenBart PatoorBelgiëBob WilsonBrechtChris YserbytCiel NoirColumns van Ritsaert ten CateDe GruyterDe Witte KraaiDe musicalDe ratDebussyDehertEdward BondEpigonentheaterEric VanhaerenEtceteraGat in KopGeert OpsomerGrotowskyHamburgHet Koninklijk LandjuweelHilde UitterlindenHongerHugo De GreefHugo MeertJaak VandeveldeJamboreeJan VrommanJef De RoeckJo ReynaertJohan ThielernansJohan WambacqKeulseKroniekLimburgseLuk Van den DriesMaeterlinckMahagonnyMamaMannen van den DamMarc VanrunxtMarcel Van SpaandonckMarianne Van KerkhovenMarijnenMnouchkineMuntPaul De BruynePaul ElenPelléas et MélisandePeter BrookPeter De JongePiet JaspaertRené SwartenbroeckxRené VerrethSavedScènes van HTPStarkaddStefan LoeckxStrehlerSummerSusnTheo Van RompayThéâtreTom LanoyeToneelgroep BaalUitgeverijVan EyckstraatVan der PlaetseVerspreidingscentrum KritakVesaliusstraat 1VlamingenWalter GroenerWalter Tillemans de KNSWanja


Development and design by LETTERWERK