Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


48 document(en) met "Nieuwe Politieke Golf" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
je samenwerking met de Nieuwe Scène voor De Herkuis een moment geweest waarop je politieke interesse bovenkwam...Ik wou het elan van de revolutie meemaken, het elan van de nieuwe mens, de nieuwe organisaties van mensen die honderden jaren plat hebben gelegen en uitgezogen zijn...Ik hoopte een lijn te trekken van de Nieuwe Scène over Nicaragua en dan verder

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Alle Raden van Advies dienen vanuit de politieke bastions ingevuld te worden...Deskundigheid van mensen in de raden komt na hun politieke kleur...Het toneel in ons land heeft nood aan een nieuwe definiëring van de subsidiecriteria uiteindelijk, omdat op de oude manier de doelstellingen van het beleid niet verwezenlijkt zijn

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Tot zelfs die êéne golf die zekeren morgen boosaardig over den oever heenspatten wou, verdikte ineens tot een ver-roer-loosde zwaai van felle rythmiek...Nieuwe verf aan de zoldering van m'n mond; 't is conlïjtsel, gelei van de jongste duif uit de ark van Noè, 't is zacht en fijn als den vloeren teen van madam Pompadour,.. 't Is een baaierd van tong-en...opschrift... Tijï Ons uithangbord moest, op verlangen van excellentie, spoedig herschilderd... In reuzenletters zou het dan dragen de nieuwe leus: «Chez Chanteclair»... zoodat onze uil - de vader van dezen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook in deze enscenering is de trap in de eerste plaats spelmaker: als een tribune voor een politieke toespraak, een te veroveren stelling, of een vluchtweg naar de intimiteit van de eigen kamer (een...Nog meer van dat en een nieuwe bloei van het Vlaams toneel, met een nieuw publiek, behoort tot de mogelijkheden...Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Een dossier over de nieuwe dans en het nieuwe dansbeleid in Frankrijk...De nieuwe rage is enorm vlug institutioneel opgevangen...bestaande werden aangepast en ook nieuwe centra zagen het Instance (Studio DM) - Foto D. Bougonier licht

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De kern van de compagnie (Guy Joosten en Luk Perceval) ging door en bracht dit seizoen twee nieuwe produkties uit...Faustus Ach wat zou ik graag een positief bericht schrijven over de nieuwe opera Dr...Toneel Vandaag, KVS, Werkgemeenschap van de Beursschouwburg, Radeis, de Nieuwe Workshop, Kaaitheater, Mallemunt enz

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Deze man had ontdekt dat hij rechtstreeks afstamde van een bastaardzoon van een Franse kroonprins, een Bourbon, die omwille van politieke moeilijkheden - in de 18de eeuw, als ik me niet vergis - naar...Peter Brook schreef zelf in 1968 (2): 'De kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen te vinden, met enkel zijn verbeelding als bron: hij bootst de uiterlijke vorm van ceremoniëlen na, heidense...aftakeling van de oude Dhritarashtra, de ontwikkeling voortdurend onderbroken door tussenvoegingen, nieuwe verwensingen en nog veel meer

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Ontdaan van zijn sociologische en politieke inhoud wordt revolutie zo een makaber spel om de macht waarin naar believen van rol en kostuum gewisseld wordt, maar waar fundamenteel niets verandert...Na de solo's van Carlotta Ikeda en vooral het wervelende spektakel van de groep Byakko-Sha is het nieuwe van de esthetische en culturele schok eraf...Twee dagen later even sterk aangegrepen worden door een andere produktie hou je niet voor mogelijk... en toch gebeurt het bij de nieuwe creatie van Tadeusz Kantor, Qu'ils crèvent les artistes

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Monet, hoofdredacteur van De Nieuwe Gazet en het theaterblad Het Antwerpsen Tooneel...trok het nieuwe gezelschap, brengende overal een nieuwen adem [...] brengend ook een edelste kunstgenot [...]. Met een repertorium bestaand uit klassiek en modern werk van het beste gehalte, [...] lachend...Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Dario Fo in België
Hoge gage, hoge toegangsprijzen; Marianne Van Kerkhoven plaatst enige vraagtekens bij de huidige optredens van de godfather van het politieke vormingstheater...Maar ook al actualiseert Fo zijn discours naar aanleiding van nieuwe politieke gebeurtenissen, ook al past hij ze aan aan plaats en tijd van de opvoering, ook al is het voor elk publiek steeds "de...zijn invloed via het werk van de Internationale Nieuwe Scène), nooit eerder naar Vlaanderen kwam, bleef hijzelf tijdens zijn persconferentie het antwoord een beetje schuldig: omdat zijn agenda het

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Toch wil ik daar aan toevoegen dat er tegenover de nieuwe Vlaamse golf niet altijd kritisch gereageerd wordt...een eerste boekdeel wordt het onderzoek naar het residu van de politieke en populaire trends die in het verleden aan bod kwamen, verruimd tot het blikveld van een moeilijk...Dedalus bouwt gestadig voort aan een toneelfonds met drie nieuwe Vlaamse titels: De stoel van Stanislawski van Guido Van Meir, De aardemakers van Paul Koeck en het opvallend fraai uitgegeven

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Deze Dodendans die spijtig genoeg slechts een korte reeks van opvoeringen kende, doet ons in elk geval uitkijken naar het verdere werk van deze "nieuwe" Korrekelder...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De nieuwe directie moet de kans te krijgen haar nieuwe aanpak te bewijzen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Bestaat er dan echt zoiets als een "Vlaamse golf"? Marianne Van Kerkhoven onderzocht het probleem aan de hand van gesprekken met Vlaamse regisseurs en acteurs...deze "beweging" dat het geen beweging is. Daar waar binnen het politieke theater uit gelijkaardige motiveringen ook vergelijkbare vormelijke concepten resulteerden, lijkt elke eenmakende gedachte i.v.m...Volgens Herman Gilis is "de Vlaamse golf" op dit moment reeds aan het wegebben en hij legt meteen de vinger op een pijnlijke plek, nl

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Anders dan met de boom van kleine theaters in de kamertoneelperiode die een kleine kopie waren/geworden zijn van het grote toneel, zoekt men vandaag naar nieuwe structurele omstandigheden waarin...Als theatermaker nemen we een duidelijk politieke stelling in, de keuze voor een artistieke optie die consequent, koppig en eigenzinnig verdedigd wordt...twee dagen" - Foto Johan Vigenevo Maarten Wansink in "Nachtwake" - Foto Bie Peeters langs nog dat hij het spijtig vond dat er zo'n kloof bestond tussen het oude en nieuwe

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
68 kwam in verzet tegen een beleid dat vasthield aan theaterstructuren die weinig ruimte lieten voor de ontwikkeling van een kunst die moet kunnen ademen, die nieuwe vormen moet kunnen uitproberen, en...zonder dat er een rechtstreeks causaal verband mee kan worden aangetoond: de theaterbehoefte bij jonge mensen en daarbij de behoefte om nieuwe horizonten te verkennen...Een ander kenmerk, dat chronologisch in het verlengde ligt van het politiserende theater, is volgens Tindemans, voor zover hij zich daar nu al een beeld kan van vormen, dat we in de nieuwe golf van

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
persoonlijke en genuanceerde visie op de 'Vlaamse golf'. Het Theaterjaarboek raakt dus niet los van zijn instrumentele aard...Nieuwe rock, bij voorbeeld...het woordje Stopera betekent dat je het Stadhuis op de Bühne van de nieuwe Opera moet zoeken, zou Stopera in Antwerpen moeilijk iets anders kunnen betekenen dan „stop dat gejank in en orn die Opera

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De KVS kan nieuwe duidelijkheid scheppen vanuit één der invalshoeken, die sinds Romeo en Julia naar boven gekomen zijn...De kaalslag van de Noordwijk -- het "Brussel braakland" -- zorgde in de zeventiger jaren voor een nieuwe situatie...Catalogiseringen als deze zijn in de genoemde context weinig ter zake -- nieuwe geïntegreerde kunstvormen ontladen immers ook nieuwe eigen codes, die weer nieuwe waardeoordelen verlangen

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Dat viel toen samen met een bepaald tijdsbeleven en ook met een gevoel voor een nieuwe politieke theatraliteit...Het zijn nieuwe ontdekkingen en nieuwe theatrale avonturen...Heeft u enig idee van de richting die u uitwil ? "Ik heb de indruk dat er iets aan de gang is, in Duitsland toch, een nieuwe dramatiek, nieuwe regisseurs die vanuit een vrolijk anarchisme te

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Als materiaal complex is, zijn er meervoudige keuzen, varianten mogelijk : hieruit wordt een nieuwe vorm van improvisatie geboren...Een parallel met wat Oliver Sacks zegt over een nieuwe aanpak van de ziektegeschiedenis : "Om het menselijk wezen weer in het middelpunt te plaatsen - de lijdende, gekwelde, vechtende mens - is het...Biografie' in een nieuw daglicht gesteld : met ontelbare fragmentaire trekjes, een mozaïek van individuele, sociale, politieke en andere omstandigheden

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Helemaal op het einde van de jaren zeventig zag het Vlaamse theaterlandschap er troosteloos uit : het politieke vormingstheater van de zeventiger jaren had met het uitdeinen van de revoltebeweging...De consequente steun van de centra aan de jonge generatie van 'nieuwe wilden' creëerde bovendien binnen de kortste tijd een nieuwsgierig en geïnteresseerd publiek...Vlaamse Golf is nooit een hechte beweging geweest, ook al was dat in het begin misschien nog niet zo duidelijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK