Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Media Space" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Liefst een gezellige mix van al deze media en zonder elke afzonderlijke produktie perse onder één label te willen vangen...Niet voor niets wordt het lichtjes gevaarlijkere werk van Rosas, Michel Clark of Eiko & Koma weggemoffeld in de Lepercq Space, zeg maar een in alle dimensies uitgerokken versie van ons eigenste Stuc

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
single gesture, executed in one specific niche of the space-time continuüm, has been left to fossilize on paper as its original meaning evaporated with time...Meer en meer lijken op de Mickeryfoto's verschillende kunstvormen samen te komen en worden andere media in het beeld betrokken...media-events kunnen behoren

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
de dansers, drie stukken bij zijn gezelschap Cie ZOO: Cows in Space (1998), Pop-Up Songbook (1999) en Jetzt (2001) OVER BEWEGING, SENSUALITEIT, HET LEVENDIGE LICHAAM EN DE TEGENWOORDIGE TIJD...Het is de eerste keer dat ik een tentoonstelling ruimtelijk kan invullen met verschillende media

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
anders kan dan gebruik maken van de bekritiseerde media: welke cultuurcriticus kan nog zonder televisie, pc en internet zijn kritiek formuleren...gedachtegang waarin spektakel, sentiment, opwinding (de kick), schuld, medelijden en empathie een keten van substituties vormen, die onze dagelijkse media-ervaring (maar is er een andere dan een gemediatiseerde...Het is ons theater van de wreedheid (...)’. 28 Glossen In een discussie met Derrida over de relatie tussen religie en media werd hem volgende vraag gesteld: ‘Als het zo is dat de hele

Nr. 89, December 2003 • Lars Kwakkenbos • Concepten mogen leuk zijn: De elfde editie...
Kijken en bekeken worden, protheses waarmee het lichaam de wereld verkent, de media als nieuw panopticum dat zelfs het lichaam begint te doorzien: we weten het, we kennen het en onze podia zijn er al...De logica leunt dicht aan bij die van de media die onze huiskamer mee bepalen: in dingen die je enkel aan- en uitzet, en met een afstandsbediening de juiste kant opstuurt...Vergelijken we het stuk met A Space Odyssey (2002) van Cuqui 6O • •• etcetera 89 Jerez

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
Want hoewel de ware toedracht van de zaak nooit helder wordt, is het wel duidelijk dat het verhaal een eigen leven is gaan leiden in de media, waarin complotten en verduisteringsoperaties werden...hl de media verdwijnt niet enkel de waarheid, ook degenen die daar baat bij hebben zijn opvallend afwezig.6 De fysieke afwezigheid van de verteller, die we enkel leren kennen via een scherm, doet ons...60-65) stil bij dit moderne concept van een mathematische, lichaamsioze ruimte:'Tliat niodernity brouglit upon a new conception of space and of the hitman body in it is not soinething that eau

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Asked for the exact rules that prevented people from lying down in a public space, they reacted with an angry demand for passports and ID...State of the Arts' behaves as if it would be the location of the film 'Independence Day'. Where are the space ships...She is vaguely described as a woman around her 30s, is involved in music and theory, has published several articles in high quality media, and is the owner of two dogs

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
Media Initiatives and Relations, Digital Design Consultant, Branding & Communications, New Media Agent, Bio-Entrepreneur (!), enz.20 Dit officiële document staaft de bewering van Felix Guattari over de...20 Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping Document, op: wvw.culture.gov.uk/global/publications/archi-ve_2001/ci_mapping_doc_2001.htm; cf...31 Nike Ground - Rethinking Space, op: www.nikeground.com

Nr. 96, April 2005 • Karmen Franinovic • Contact
De behavioral space verandert dynamisch doorheen de tijd door de interactie van de bewoners met hun omgeving of met elkaar, en zoekt onafhankelijk van de menselijke activiteit zijn eigen staat op...De Whisper bijvoorbeeld, is een mixed media environment waarvan het gedrag beïnvloed wordt door persoonlijke gegevens van de toeschouwers, die geregistreerd worden door de kostuums die ze...De dynamiek van de actieve behavioral space, in het bijzonder degene die collectief is opgebouwd, kan een ruimtelijke geborgenheid construeren

Nr. 98, Januari 2005 • Pieter T'Jonck • Intimiteit, intimidatie
Film, TV en zeker alle nieuwe media hebben het theater bovendien gereduceerd tot een marginaal medium en lijken ook een veel overtuigender beeld te leveren van de werkelijkheid...Nochtans gaf hij met zijn keuze voor het thema ‘privacy versus public space’ wel blijk van een vage intuïtie van de hier geschetste kwestie...Zijn werk draait rond de nieuwe vorm van intimiteit die enkel technologische media tot stand kunnen brengen

Nr. 99, December 2005 • Fin Novembre • Journal: A l'œil nu #4 Leuven
Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou Peter Greenaway, S 1/2 Women 66 900 etcetera 99 Space 1999 «Le seul moyen d'envisager un nouveau cinéma...KIAROSTAMI, Extrait d'une conversation avec Jean-Luc Nancy, septembre 2000 John Ford INTERVIEW PIETER-PAUL MORTIER, Stuk, New Media Programming - À quelle scène de cinéma

Nr. 99, December 2005 • Bojana Kunst • Samenwerken en ruimtelijkheid
openbare ruimte en door de toeëigening van procedures en protocollen door bedrijven en media...en het media-activisme...Marina Grzinic en Walter Seidl: 'Re-Framing Space in Photography: The Other Space, Parallel Histories', in: Double Check, Re-Framing Space in Photography: The Other Space, Parallel Histories

Nr. 100, Februari 2006 • Erwin Jans • Who’s afraid of representation?
De lezing eindigt met een expliciete verwijzing naar de relatie tussen geweld, politiek en media: ‘Under such conditions of non-space one would have the illusion of well-being until some tremendous...Ook in het afstudeerproject van een andere Libanese studente op DasArts, Rima Kadissi, implodeert het medium van de documentaire onder druk van het monsterverbond tussen politiek, media, geweld en...Mroué beschrijft the war imprinted body als een alternatief voor het lichaam zoals ons dat door de media wordt voorgehouden

Nr. 103, September 2006 • Jeroen Peeters • Verzwijgt de danser dat hij spreekt?
seems to be that it’s not just a memory space, sound is also an intrusion of an alien that is off stage: audible but not visible, whereas the body is visible, not audible...Het erkent dat het niet volmaakt en niet volledig aanwezig is zoals de tijdloze, normatieve lichaamsbeelden in de media het willen

Nr. 103, September 2006 • Philippe Meste • Sperma is/spermcube is
voor Mannelijkheid voor Macht voor Dominantie Goedele Liekens, het Vlaamse media-icoon met Een of andere graad in seksuologie Zei ooit in Een slecht weekblad of op Een fout tv-programma Dat sperma naar...Spermcube is Te koop Deels Wie niet geeft, die geeft Afstaan of afgeven Spermcube is dus Van ons allemaal The capitalist market space in Eén kubieke meter Spermcube staat voor Honderdduizend

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
zijn van plan om van tani een ruimte te maken waar nieuwe media of aan nieuwe media gerelateerde performances georganiseerd kunnen worden, of waar artiesten voor een bepaald project high tech...Laurence Rassel – Constant) cargo heeft naast de virtuele ruimte die als platform dient, tevens een fysieke Media Space gecreëerd, die voortdurend verder uitgebouwd wordt voor realisaties en...Els Van Riel – Q-O2) Een aantal werkplaatsen die zich situeren in het veld van de beeldende kunst of de nieuwe media, zoals cargo, Firefly, nadine, f0am of flacc, vertaalt zijn publiekswerking naar

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
zijn er misschien betere ruimtes mogelijk om nieuwe media of beeldende kunst te ervaren dan de wandelgangen van het theater of het berghok van het kunstencentrum...huizen in de stad – wordt er nog veel te vaak gekozen voor een alles-in-één-formule: performance, beeldende kunst, nieuwe media onder één dak, één concept, en vaak (voor de ‘surplus’-artiesten...Een voorbeeld van een zaal die gebouwd is vanuit de artistieke noodzaak van een artiest is de rps (Rosas Performance Space), waar de architectuur is afgestemd op de specifieke verlangens naar

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
Industrieel ontwerper en theoreticus Anthony Dunne benoemde deze elektromagnetische golven als hertzian space: een fysieke en non-virtuele ruimte, een onzichtbare en steeds aanwezige architectuur...Junk space Term bedacht door Rem Koolhaas om de onbenoemde ruimten van grote stedelijke gebieden zoals winkelcentra en tentoonstellingsruimten te beschrijven...Essays on vritual and real space, MIT Press, Massachussets, 2001

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
Dus, vanuit de geschiedenis die het concept ‘ruimte’ heeft doorgemaakt in Gaston Bachelards Poetics of Space, in de ‘détournement’ van de situationisten, in Henri Lefebvres Production of Space en...Immanuel Wallerstein: And if it’s waiting, it will be self-organized, Raqs Media Collective

Nr. 105, Februari 2007 • Saskia Sassen • Publieke interventies in hedendaagse grote steden.
En verrassend genoeg wordt dat engagement vaak opgenomen door nieuwe media-artiesten, die een stem geven aan stedelijke minderheden, en een tegenstroom creëren tegen branding en vermarkting...Digitale media en het scheppen van tegenwoordigheid Kunstenaars in nieuwe media die gebruik maken van de computergestuurde netwerktechnologieën, voeren politieke en artistieke projecten uit...Maar kunstenaars die met nieuwe media werken, zijn ook bezig met andere problemen dan de wereld van de technologie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK