Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Initiatief Beeldende Kunst" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Gar Entkräftung" (*). Anderzijds gaat Rosas danst Rosas over de manier waarop die realiteit in kunst kan getoond worden: indirect, verborgen (dus leugenachtig...leven doet en stelt het zich lijnrecht tegenover die andere aanpak van de realiteit in kunst, die pretendeert dat leven in kunst zijn gelijkenis vindt, dat ze ergens kunnen samenvallen...Nu is het voorbij, en terwijl we door het nachtelijke Brussel, onder M.'s paraplu, naar Karel Buis rennen, hebben we het over Flanders' Technology, en hoe goed we dit initiatief vinden en ook over

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De Vereenigde Tael- en Kunst-minnaers (Deinze) met De rechtvaardigen van Albert Camus...toneelvorm die meer in de richting gaat van de beeldende kunst...Fabre zet zich af tegen de structuren die de kunst omringen (het opiniën-tendom, de markt, waar ik het over had) en zegt te willen infiltreren in het kamp van de Vijand door diens taal te assimileren

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Het zesde nummer van 1983 is gewijd aan de relatie tussen theater en beeldende kunst...Uit de inleiding: "Het zal iedereen opgevallen zijn dat de laatste jaren in de beeldende kunsten een opvallende activiteit te bespeuren is van aan het theater verwante produk-ties, en omgekeerd...Ook De Singel doet lofwaardige pogingen in de goede richting, maar heeft nog niet die uitstraling en flexibiliteit die voor zulk een initiatief nodig zijn

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Het Kaaitheater is echter niet het enige project waarin de Greef zich heeft vastgebeten: hij is de oprichter van de artiestenvereniging Schaamte, nam het initiatief tot dit eigenste theatermagazine en...Er werd een coproduktie gevormd door de Beursschouwburg, het Kunst- en Cultuurverbond, de Workshop en de Stichting Theater en Cultuur, met een totaal budget van 1 miljoen frank...Daarom zit ik te denken aan een tweejaarlijks feestelijk gebeuren in Brussel waarbij de basiscomponenten van de verschillende kunsten samen aanwezig zijn, beeldende kunst, film, video, dans, theater

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het komt er dus op aan de autonomie van de kunst veilig te stellen...Raad voor de Kunst Een adviserende raad, goed en wel, maar hoe...Aan de top van de RVK staat de Kernraad (10 leden). Daaronder ressorteren zes Afdelingen: Amateuristische Kunstbeoefening/Kunstzinnige Vorming (7 leden), Beeldende Kunsten en Bouwkunst (14), Film

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Een Malevich- vierkant, maar hier wordt het pure (de doorzichtigheid van het glas) begrensd door de kunst (het witte doek). Een metafoor voor wat echt en wat kunst is. Het geheel baadt in een sfeer...Zijn het de marktmechanismen van de beeldende kunst die hem deze enscenering ingefluisterd hebben en die hem aandacht garanderen voor het komende werk in operaland ? Is het een ei dat hij echt kwijt...Deze prijs is een initiatief van Independence Arnhem (een soort theaterwerkplaats), daarbij gesteund door het theaterfestival Rotterdam dat ook de jury samenstelt (E. Antonis, P. Mol, K. Tindemans

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Applaudiserend en rondschietend met revolvers - alweer zo'n mannelijke bezigheid - schreeuwen ze in koor : "Geef kunst haar vrijheid terug; niet omdat het om de kunst gaat maar omdat men het onbekende...Zij richtte in 1985 Hotel Pro Forma op, een produktiehuis dat zich bij voorkeur ophoudt in de tussenzones tussen theater, literatuur, muziek en beeldende kunsten...Vilar vroeg om in de rand van een grote tentoonstelling van hedendaagse kunst in het Palais des Papes, ook theatervoorstellingen te verzorgen in Avignon... het begin van wat uitgegroeid is tot het meest

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Beeldende kunst Zoals het frontale perspectief van de renaissance lange tijd gold als de enige manier om de werkelijkheid correct weer te geven, zo stonden de klassieke lichaamstaal en haar...Het lijkt me boeiend om dat veld tussen dans en beeldende kunst te verkennen, niet de ontmoeting van twee disciplines, maar de verkenning van de relatie die uit die ontmoeting kan voortkomen...Dat was een goede keuze, want in het werk van Trisha Brown is de relatie tussen dans en ruimte en zo ook tussen dans en beeldende kunst al meer dan twintig jaar aan de orde

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
en beeldende kunst voorop stond...onophoudelijk de functie van het lichaam in de beeldende kunst onderzochten...Vanaf de oprichting is het gezelschap 'interdisciplinair' geweest, uit op eigengereide interpretaties van klassieke toneelteksten met behulp vaak van video, beweging en beeldende kunst

Nr. 53, December 1995 • Tuur Devens • Monumentenzorg of theaterdecreet?
Maar door de provinciale en provincialistische politiek is dat initiatief gedoemd te mislukken...De beeldende kunst en de beeldkunst hebben in het Hasseltse begijnhof hun 'centrum voor kunsten', muziek en dans vallen onder de bevoegdheid van het Casino van Beringen, Dommelhof-Neerpelt kreeg de

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Bijvoorbeeld dat ik voorstander ben van een kunstenplanactie, waarbij een contract-management en een globale benadering van kunst centraal zouden staan...Johan Van Heddegem: Er is ooit één gemeenschappelijke vergadering geweest tussen de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en de Raad voor Kunstencentra...Johan Van Heddegem: Ten eerste dat de kunstencentra die echt multidisciplinair werken, en die dus video, muziek en beeldende kunst op het programma hebben, een duidelijke regeling krijgen

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Toegang tot de grotere Kunst- en Cultuurhuizen krijgt de groep niet...Bewegingsonderricht voor toekomstige toneelspelers, in: Hulde aan Lea Daan, 27 oktober 1976, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1977, p. 1-9 Godelaine, C. Het Vlaams...Terugdenkend aan Lea Daan, in: Jaarboek 1994-1995 van het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst-Studio Herman Teirlinck, Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, Antwerpen, 1995, p. 12-13

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Een belangrijk initiatief in de jaren '70 was de stichting van wat men 'de Libanese universiteit' noemt...Etcetera: Welke rol spelen de Arabische kunstenaars die in het Westen leven voor de kunst in de Arabische wereld...Vooral op het vlak van de beeldende kunst en de literatuur tref je belangrijke Arabische hedendaagse kunstenaars aan

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
1959 maakte ik in opdracht van de Nieuwsdienst een reeks uitzendingen gewijd aan de culturele actualiteit, Zoeklicht op..., een mengeling van theater, beeldende kunst, muziek... We hadden toen weinig...met een hele mooie voorstelling van het Bread and Puppet Theatre die ik gezien had op Jack Langs festival in Nancy - nog zo'n initiatief dat uit het studententheater is voortgekomen...Kunst en cultuur worden luchtig en speels aangekaart door bv's. Heel wat waardevolle gesprekken, reportages enz

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Onze optie maakt ook een grote diversiteit mogelijk: muziek, theater, beeldende kunst, li- Actie Peer, 12 juni 1997: gedurende een voormiddag maakte een honderdtal kinderen acht installaties...De als installatie gepresenteerde experimentele muziek van Fréderic Le Junter valt wat buiten de gevestigde muziekwereld én buiten de musea-kunst...Dat gaat eigenlijk tegen de natuur van de kunst in. Kunst stelt vragen

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Er moet een vanzelfsprekend gebied zijn waaruit je kan putten: boeken, beelden, muziek, beeldende kunst, sociale en politieke structuren, van nu, maar ook uit het verleden...Ik wil nu vooral onderzoek doen, ook in andere gebieden, dans, beeldende kunst, in de praktijk werken met kunstenaars van andere disciplines...Vanuit dit initiatief hebben de acteurs zich meer en meer ontwikkeld van uitvoerders tot makers

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zaaien en oogsten Getalenteerde artiesten (uit theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur) warm maken voor het jeugdtheater: als een leidmotief komt het bovendrijven bij zowat alle...De twee-eenheid waarnaar de titel verwijst, slaat niet alleen op Vlaanderen en Nederland, maar ook op kunst en kunsteducatie (het festival is een initiatief van het LOKV, Nederlands Instituut voor...de veelheid van het aanbod - met bekende en onbekende namen uit binnen- en buitenland - kon je voor jezelf een cluster samenstellen rond een bepaalde inhoud (kunst en maatschappelijke realiteit, kunst

Nr. 74, December 2000 • Bart Van Wamzeele • Voor het verdwijnt en daarna
maar hij raakte helemaal in de ban vanaf het moment dat hij zelf enkele recensies schreef voor Vlotte Pennen (een initiatief van CC Westrand o.l.v...De poëziezomer van 1998 in Watou, onder leiding van conservator Jan Hoet, droeg de naam: 'Voor het verdwijnt en daarna'. Een titel die niet enkel betrekking heeft op poëzie en beeldende kunst, maar

Nr. 74, December 2000 • Griet Vandeplas, Piet Van Hecke • Recht voor je neus
Ik nam ook niet vaak zelf het initiatief...Ik ben ook met beeldende kunst bezig en daar zie je toch ook dat performances en installaties veel meer leven dan verf op doek...Als kunst je daartoe kan verleiden, is ze geslaagd

Nr. 82, Juni 2002 • (Personalia) • (Personalia)
nieuwe media’ van Brussel 2000 en werkt momenteel rond cultuur en nieuwe media binnen het Initiatief Beeldende Kunst (IBK). Raf Geenens studeerde aan de Rotterdamse Dansacademie, tot een rugblessure...Onderwerp van zijn doctoraatsonderzoek is de status van het beeld in de hedendaagse dans en beeldende kunst...Zijn laatste eigen producties kan men het best omschrijven als ‘beeldende muziek’. Onderzoek naar het (al of niet) samengaan van de verschillende zintuigen zijn een constante in zijn œuvre


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK