Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


86 document(en) met "IN EEN KOE" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
hart als een boerenkermis; 't jeukt in m'n vuisten een wondre kracht... Horens van overvloed worden m'n oogen, dwaas en verdronken in visioenen... Roeland r&meit in m'n ooren, Brabo...verkip te kalkoen, verkalkoende kip, 't is een koene kal, 't is een kallende kip, 't is een koene kalkoen, 't is een kallende koene kip-kalkoen... Ach, wat...een heidensche bruiloft, een aroom-fontein, een mirakelbron van zout en zoet, een gedicht van boter en honig en melk, 't is maneschijn in zomeravond, 't is dauw, het is dons, het is ambrosijn

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Een zeer gelovig revolutionair uit Iran bevindt zich in New York om, in opdracht van de huidige machthebbers, een voormalig Savak kolonel van kant te maken...Er moet een tijd geweest zijn waarin vanuit België naar het noorden kijkend een soort van Mekka voor theater en andere kunsten werd vernoemd...moesten onze contacten maar weer eens verbeteren, op een andere manier dan dat ik een verbijsterde brief aan uw minister van cultuur moet schrijven om te vragen of het werkelijk waar is dat het

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Niet nu er zo een grote som ... Johan Som: Immi (Na een stilte) Als er in Turkije een huwelijk plaatsvindt, is het de gewoonte dat de vader van de bruidegom een som geld geeft aan de vader...Leest een spreuk aan de muur) "Beter een thuis dan een pracht van een huis...Voor een prikje kun je een woning huren, Keiman en je zult zoveel verdienen dat ook je ouders in Akoy ervan kunnen leven en dat je een huis kunt kopen in het land waar je vandaan komt

Nr. 7, Juli 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Ik herinner me een soortgelijk festival, ook in de Lantaren, zo'n drie jaar geleden, waarop een Duitse groep aanwezig was die allereerst een voorstelling van de Italiaanse groep Falso Movimento...Zoals dat bij ontworpen interventies gaat is er dan altijd een korte periode waarin het lijkt alsof er niets aan de hand is en datgene dat gebeurt, gewoon tot de voorstelling behoort...Aan Guilllaume Bijl de eer een waardig portret te hebben georganiseerd van de bestuursconstellatie van de stad Rotterdam

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Dat schimmige, maakt dat precies niet dat die zoektocht van het BKT naar een eigen ruimte, een eigen publiek in het Brusselse en Brabantse nogal moeilijk verloopt: er ontbreekt een duidelijk gezicht...het aantal medewerkers dat hier de laatste tien jaar gepasseerd is. Is het niet een enorm nadeel om niet over een kleine vaste kern te kunnen beschikken ? RVV: "Dat was ook de bedoeling, maar...1979 permitteert het BKT zich een dramaturg, Rob Seyffer, en evolueren repertoire en stijl van een realistisch naar een meer 'suggestief theater

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Daarom neemt zij ook Cypriaan onder de arm en bestelt bij hem het achterste van een koe...Nochtans is er een sprankeitje hoop: wanneer Titania aanvaardt dat ze een oude vrouw is geworden, kan ze weer bij haar oude minnaar komen en bij hem een stil geluk vinden...Een indrukwekkende vertoning In de benadering van Sam Bo-gaerts valt het op hoe deze vertoning een Vlaamse versie is van een Duitse visie

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Voor haar, op de vloer, een lange schaduw van een naakte silhouet die doet denken aan een pin-up girl...Ze dirigeert een groot onzichtbaar orkest met twee koren, een mannelijk en een vrouwelijk, welke een absurd concert uitvoeren...Zeeland wonen er zes: een priester, twee begijnen, een kluizenaar in Middelburg en een weduwe met grote macht; de zesde is een man, klein van gestalte, die in volstrekte

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Dat is een vriend van ons... enfin dat mag ik niet zeggen; dat is een vriend van het huis...Ik vind u een domme koe...Jean-Louis af) (Laurent imiteert het geloei van een koe vanop de zolder om de aandacht van Heieen te trekken) Laurent Liefste

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Suzanne Een collega van Jonathan, de vader van een leerling, een belangrijk iemand...Sommigen hielden een koe, de minst armen...Een koe, dat was het loon van één man

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Een semi-realistisch decor -- een leefkamer, met achteraan badkamer, toilet en slaapkamer zonder deuren, en links een groot raam met terras, achter luxaflex -- en een nadrukkelijke, witgele belichting...Een reeks gesprekken in een stuk van Mamet is een reeks wedstrijden, in vele rondes, nu win je er een, dan verlies je er een...Zonder een uitgebreide infrastructuur, in leven gehouden én door de gemeenschap én door een veelsoortig publiek, kan een machinerie zoals de rock (a fortiori een machinerie zoals het theater) niet

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Doe bij de uitoefening van die taak een beroep op de natuurlijke rede en geef Steeds blijk van een geesteshouding waaruit een visie blijkt Een visie waarin wel rekening gehouden wordt met het verleden...bloed van een serpent met schilfers huid van een leproze vent bouillon van tenensmeer en voeten vuil, salpeter uit een rijpe etterbuil en loog uit stront en pis van een jodin...Een stad zonder klokken is als een blinde zonder staf, een ezel zonder staartriem, een koe zonder schellen

Nr. 27, September 1989 • Leen Thielemans • DDR-Regisseur te gast in NTG
Dat viel toen samen met een bepaald tijdsbeleven en ook met een gevoel voor een nieuwe politieke theatraliteit...Soms valt het moreel beleven van een publiek samen met een nieuwe artistieke ontwikkeling op de scène...Het Duitse idealisme zit vol komische aspecten, maar die wil niemand erin zien, want het idealisme wordt nog steeds behandeld als een heilige koe

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
1871 stootte een koe per ongeluk een petroleumlamp om, in Chicago, en dat was de oorzaak van de grote brand die de helft van de stad in de as legde en waarbij 10.000 mensen omkwamen...MASSAMOORDENAAR Toen ze tenslotte uitgeput en ten einde raad vroeg waarom hij altijd alleen maar sprak in beelden, aforismen, witticism en hyperbolen, nooit eens een argument of een tegenargument, een...VRIEND Er was eens een hoer met een hart van goud en een stem als een carillon en haar klanten gaf ze altijd een pilsje en een reepje chocola en ze mochten de hele nacht blijven en 's ochtends

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Epiloog van de Eenzaamheid (Cie de Koe) - Foto Patrick Meis Jules en Alice door het NTG Theater dat ook maar een schijn van realisme vertoont, daar hebben de...Wilde Lea werd daarbij tot een stuk in een stuk: de BMCie speelt een soort variété-gezelschap dat Wilde Lea opvoert...Dat komt in de eerste plaats door het fragmentaire karakter van de voorstelling: we kijken naar het verhoor van een vrouw, een sollicitatiegesprek met een actrice, een stukje muziek en dans, een

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
16 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 36, jaargang 9, december 1991 IN DIT NUMMER In de ban van de Ring Als afscheidsgeschenk van Gerard Mortier bracht De Munt een...Het betekent ook: werken in een context die een geheugen heeft voor de geschiedenis van de kunstenaar en voor de geschiedenis die de individuele kunstenaar overstijgt...59 ETCETERA is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Pieter Coeckeweg 5 1861 Meise Redactie en administratie Anspachlaan 141

Nr. 38, Mei 1992 • Elvis Peeters • Een man kan zijn baard laten groeien,...
Een vrouw komt op, zoals een maan uit de coulissen van een donkere nacht...Haar vriendin begrijpt het leven zoals een koe het gras begrijpt...De waarheid als een koe

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Decretale beperking Is deze omschrijving van de functie van de kunstencentra een erkenning van de cruciale rol die zij het afgelopen decennium hebben gespeeld, het is tegelijk een omschrijving...zijn opiniestuk 'Sluiswachters' (Etcetera 37) verwijt hij de programmators van de kunstencentra een te grote artistieke eigenzinnigheid en een gebrek aan pluralisme in hun (receptieve) werking...Eigen stal Dennis van Laeken is vooral niet te spreken over de tekst van Thielemans en houdt het kort en bondig: "Ik vind het erg dat een dergelijk dom statement gemaakt wordt op een moment

Nr. 39, December 1992 • Bruno Koninckx • Waar je bent, kan je niet meer...
de Koe - voor zover je bij zo'n jong gezelschap al van een duidelijk herkenbare identiteit kan spreken...Links vooraan in de zaal staan een man (Steven Van Watermeulen) en een vrouw (Diane Belmans) met een karnavalshoedje op...het begin van het stuk zijn de omstandigheden tamelijk duidelijk en herkenbaar: een man en een vrouw boeken een reis en gaan op stap met een gids

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
hoofdzaak receptief is, met nu en dan een uitstapje in het produceren en het co-produceren, naar een stal met een aantal kunstenaars waarmee een langdurige produktionele samenwerking wordt aangegaan...Een aantal andere centra zijn duidelijk geen sluiswachters, maar beantwoorden aan een bepaalde behoefte op een bepaald moment op een bepaalde plaats...Het is natuurlijk een utopie om op alle fronten (dans, theater, muziek) zowel een receptieve als een produktieve werking uit te bouwen

Nr. 39, December 1992 • Inhoudstafel
02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15 Een extra dik nummer Etcetera 39 had u half september in de bus moeten vinden maar enkele dagen voor de deadline bleek een aantal artikelen niette zijn...Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 10, nummer 39, 15 november 1992 4 Scenografie : René Moulaert Geert Opsomer over een vergeten scenograaf 8 Theater : cleane...over een van Nederlands opmerkelijkste gezelschappen 32 Jeugdtheater : interview met Herwig Deweerdt Patrick Jordens over de verwondering van een theatermaker 34 Jeugdtheater: een


Toon volgende resultaten