Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "Het Vel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het valse gevoel van veiligheid, het burgerlijk adagium, het ontbreken van vertwijfeling, het zich inkapselen in weldenkendheid of de uiteindelijke vertrouwdheid van een grondeloze frustratie, die...Vanaf dat moment krijgt ook het begrip "kwaliteit" een kwalijke betekenis, omdat het label gehanteerd dreigt te worden voor alles en om het even wat vanuit de zijlijn komt en dus in letterlijke...OK, ik weet het, met het voorgaande stap ik het kader van dit dagboek ver te buiten, maar het is de hoogste tijd dat rond het verschijnsel van de zogenaamde "nieuwe esthetiek" en het begrip kwaliteit

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Omdat het echter zoveel méér doet", aldus Ruud Engelander, "noemen we het in de wandel het Nederlands Theater Instituut; wij weten dat het Nederlandse Centrum van het ITI daar inzit...Informatie is het sleutelwoord, en dan in een heel brede zin: van een vel papier tot b.v...Het is natuurlijk belangrijk om antwoord te kunnen geven op vragen uit het buitenland, maar belangrijker is om midden in het leven van het theater te staan, daar dingen te doen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
hoorden de wind vanuit de zee, het harde ruisen van de palmbladeren, het vegen van de palmbezems waarmee de negerinnen het stof van het plein keerden, het kreunen van de slaaf in de kooi, de branding...DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE...DOOD ÏS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE IS HET MASKER VAN DE DOOD DE DOOD IS HET MASKER VAN DE REVOLUTIE DE REVOLUTIE

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
de recente ensceneringen van Jan Decorte (Tasso bij Het Trojaanse Paard) en van Herman Gilis (Clavigo bij Arca) worden tegendraadse visies op een oude meester en op het theater vandaag gedemonstreerd...Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt...Niet verenigbaar met het ontwikkelde concept lijkt mij verder het voorspel met het gedicht Pro-metheus (overigens een voor insiders onmiddellijk herkenbare 'verwijzing' naar Peymann in Bochum

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Bindt 't opgerolde vel aan den poot van den uil en heft het beest hoog in één zwaai.., Volg den weg van uw geheugen ! Hop, kameraad...Zij, zij zoekt den tijd, wacht uw ure af, telt het stom getik van het raderwerk...Zoo ging het ook in het vertelsel van Assepoes toen ze prinses werd

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Nu jij weg bent haat ik hem pas goed, maar op een dag ruk ik het domme onkruid uit, hang het te drogen in mijn schele zon, verbrand het in de groene vlammen van mijn ogen, die eindelijk zien met welke...Juul Ik geloof er niet in, maar ik zal het doen voor u. Fie Ik weet niet wat het is, maar na vanavond is het zo precies alsof er eigenaardige dingen met ons moeten gebeuren... Juul...Maar hoe wreder het knagen in het hoofd van anderen, hoe verderaf voor u! Dat is waar wij voor zijn: het knagen inpakken, en het heimelijk verbergen achter het behang van andere slaapkamers, zoveel

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Het vel over de benen als een bedelaar, een sukkel, met het lijf van een teringlijder en de handjes van een kind ! Hospita Hij ziet eruit als diegene die ze op een kruis hebben genageld...Rijkswachter Laat u eens zien of schrijf ons ! Ik-figuur Maar waarom zou ik ? Rijkswachter Vergeet het niet; wij zijn uit het volk, met het volk ! Ik-figuur God zij dank ! rijkswachter Geen dank ! Het...buiten kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat het weer een slag in het water is, die het masker afrukken van kapitalisme en consumptiemaatschappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgt en de

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Kwartet' van Heiner Müller begint met de aanspreking 'Valmont'. Bij de Witte Kraai klinkt dat verlangend, bij het BKT is het een koud bevel...De rest van het stuk is gestructureerd door de opeenvolgende rolwisselingen: Merteuil kruipt in het vel van Valmont, terwijl hij zijn nieuwste jachtterrein Madame de Tourvel uitbeeldt; later...Het ritme is erg traag, het volume laag: er wordt gefluisterd, zacht gesproken

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De zeven spelers hebben zich een voor een aan het publiek voorgesteld als mensen --die niet uit hun vel kunnen-- en daar leveren ze dan ook anderhalf uur het bewijs van...Van de dreigende hooivorken, de opengereten smoelen en het bloed dat uit de aderen springt is het cerebraal samenproppen van een vel papier m.i...Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ze ontvouwt het doek, het wordt zeer groot Een zachte melodie komt vanuit het ontvouwen van het doek...Het wordt donker in de zaal alsof het doek langzaam de hele zaal bedekt Terwijl ze naar de ladder rent en haar gezicht bedekt met het doek, valt mei dezelfde snelheid, het licht Haar silhouet...Het ritueel van het met blote hand uitdoven van zeventien brandende kaarsen, het veranderen van water in rode wijn, en het vermenigvuldigen van de wijn

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
En ik weet niet waarom, want ik heb altijd mijn best gedaan om te zorgen dat het bij ons thuis gezellig was, en dat het eten op tafel stond...Arbeidster 1 Als je lang naar de band kijkt is het of hij stil staat, en heel het fabriek gaat dan van links naar rechts en ik mee...Het ergste is... Het ergste is dat het gebeurd is. En ik kan het niet

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Triomfalisme Bij zijn ambtsaanvaarding kreeg Peymann de leiding over het grootste spreektheater van het Duitse taalgebied: twee schouwburgen, het Burgtheater en het Akademiethea-ter, samen...instantie diep in het vel moeten snijden...Zo wordt bijvoorbeeld in het personage van Nathan ook meteen het eeuwenoude antisemitisme meegegeven, zij het in een teken dat we kennen uit de jongste geschiedenis: louter het opschrift "Jud ist Jud

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Het gruwelijke schuilt niet in het mysterieuze of bovennatuurlijke, maar in het banale en het platte: achter het Ensor-masker verbergt zich het doodshoofd...Het onderscheid tussen geluid (klank, muziek zelfs) en beeld (als zo'n vel trilt, trilt het hele beeld) wordt vaag: een aparte sensatie...Ik noem het God, maar je kan het evengoed het Hogere, het Betere noemen, het transcendeert ons, doet ons boven onszelf uitstijgen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster Ik ook ja, bij... Petrus Het waren niet de oren of voeten van om het even wie ... nee... Maar hij komt van de nieuwe wereld, Anna Het is het bewijs dat hij God is. Burgemeester...Zolang het schandaal zich niet in het publiek voltrekt, is het mijn zaak met...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het Herrmann-team is hier over de schreef gegaan, en voor de eerste keer heeft het zich afgekeerd van dat mooie principe, dat in het verleden tot de grote opvoeringen heeft geleid: het belichten en...Het hoertje dat op het einde van het stuk opduikt, kijkt er verschrikt tegen aan...Ook in het Franstalige jaarboek ontbreekt de kroniek, het getuigeverslag, de synthese van en visie op de specificiteit van een theaterseizoen, op het proces van de taalontwikkeling

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Kon het niet meer uithouden van de pijn in mijn billen in mijn billen en benen het was koud weder nu te zien wat het zal zijn het is toch licht verbetert...de spreker trekt het voorgordijn open...) SCENE 1 (Op het achterkoertje van het huis van Achiel)... Rachel Houd ge van uw man...Achiel Als het zo is dat ze zeggen dat het verandert dan het verandert

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Een belichting kan wel zo sterk aanwezig zijn dat zij als het ware het decor wordt, het scènebeeld helemaal bepaalt, de voorstelling in tijdsblokken indeelt, het ritme van de voorstelling vastlegt...Daarbij wilden we een indruk van het Schotse klimaat weergeven, waar het licht over het landschap heel snel wisselt, alsof de natuur de mens beheerst, dirigeert...Al komt het basisidee voor een belichting meestal samen met dat van het decor, het lichtplan tekenen moet Ontwerp voor de figuur van Duncan in Macbeth Wonderen der

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het aandeel van de student werd veel groter en de nadruk kwam veel meer te liggen op het werkproces dan op het eindprodukt...Wel is het opvallend dat veel van de houders van het vroegere getuigschrift dramaturgie van de KUL in het theaterveld terug te vinden zijn, als adjunct-artistiek leider bij de VLOS, bijvoorbeeld, als...De opleiding die in Leuven aangeboden wordt zit het dichtst op het vel van de theaterpraktijk

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Hij voert een basistraining uit: het openen van de gereedschapskist en het hijsen van het zeil). En van je één... en van je twee... en van je één... en van je twee...Ik bedoel, dit vel is echt, Manchester... goeie kwaliteit,., maar om te trainen stoort het...Het pak laat niet af) Mijn baard laten groeien... (Hij stopt het pak in een vuilniszak) Een ding beloof ik je: de confettiparade is het volgende wat je te zien krijgt

Nr. 26, Juni 1989 • Wanda Reisel • Op de hellingen van de Vesuvius
zijn lijf was hard zijn vel was heel stug het was moeilijk om een mes in die stugge huid te steken het was moeilijk het was een moeilijke opdracht wou ik...maar zeggen ik had niet gedacht dat iemand om het leven brengen zo moeilijk was zo veel weerstand zou geven dat het vel zo hard en stug is dat het mes er...treft ik kijk naar wat dat is daar voor mijn ogen ik zeg tegen mijzelf dat witte vel dat moet iets worden Dan raak ik ontevreden ik leg het weg en als


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK