Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


64 document(en) met "Het Nederlands Theater Instituut" • Resultaten 41 tot 60 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
nr 53 p 27 Mehmet Sander, nr 53 p 32 Michael Matthews, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Mickery Theater, nr 52 p 33 Nederlands Dans Theater, nr 52 p 33 Nederlands Toneel Gent, nr 50 p 50, nr 53 p 6, nr 53...17 Theater aan de Werf, nr 51 p 55 Theater Antigone, nr 53 p 11 Theater van het Oosten, nr 50 p 42 Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42, nr 52...Nederlandse Schouwburg, nr 53 p 6 Hekabe - Ro Theater, nr 50 p 42 Het Liegen in Ontbinding - Kaaitheater, nr 51 p 48 Het Recital - Het Gevolg, nr 48 p 17 Hyde or the strange clauses

Nr. 53, December 1995 • Kurt Vanhoutte • De taal van de schouwburgen
De joligheid wordt ten top gedreven wanneer het publiek aan het einde wordt uitgeno- De presidentes - Nederlands Toneel Gent / Luk Monsaert digd plaats te...Die eerbied voor het woord tekent mee het profiel van de multi-disciplinaire programmering (zie onder meer de Ars Poetica-reeks). Voor het theater blijkt deze belangstelling evenwel eerder een last te...Op papier articuleert de theatertekst van Miklós Hubay perfect de reflectie op geschiedenis en cultuur waarvan de kvs het theater wil voorzien

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
Het theater transformeert en waardigt én het zien én het spektakel...Verschaffel vervolgt: 'Het theater is de plaats van het perfecte, het plechtige, het vorstelijke zien...Society neerkomen op een abstraheren van de menselijke handeling uit de concrete tijd- en plaatsgebondenheid: 'Aan het einde van de 16de eeuw werd er in het Nederlands leger een methode ontwikkeld waarbij de

Nr. 58, December 1996 • Register Etcetera jaargang XIV (1996), nr 54...
Tosca - De Vlaamse Opera, nr 56-57 p 45 Trap-boom - Klim/theater Het atelier van Klim, nr 56-57 p 21 Turandot - De Vlaamse Opera, nr 56-57, p 45 Van weg naar omweg - Honoré d'O, nr 54 p 14 Varkensstal...Podiumkunsten in Belgie/Les arts de la scène en Belgique, iste jaargang, nr 1, augustus 1996, Vlaams Theater Instituut en la Maison du Spectacle-la-Bellone, 1996, (door Pol Arias) nr...het Vlaams Theater Instituut, Kapellen, 1995, (door Freddy Decreus) nr 54 p 46 Boers, Walter, Eén Volk, Eén Lied

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
Je t' aime, moi non plus Op het moment dat verschillende Belgische politici verkrampt de kaart van de federalisering trekken, gooien het Vlaams Theater Instituut en het Maison du Spectacle-la...Daar zit de Franstalige zusterorganisatie van het Vlaams Theater Instituut...Het is tevens het moment waarop het Vlaams Theater Instituut en La Maison de Spectacle, La Bellone, hun eerste drietalig volume Balcon over de podiumkunsten in België voorstellen

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
dans in het theater...De zuiderburen menen dat de noorderburen vanaf de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldige voorgangersrol hebben vervuld en met verwijzing naar de huischoreografen van het Nederlands Danstheater en Het...Het zich verschuilen achter meerstemmigheid is overigens een kwalijke trend aan het worden, waaraan ook het Theater Instituut Nederland zich steeds vaker schuldig maakt, getuige de recente uitgave

Nr. 58, December 1996 • Marleen Baeten • Gesprek met Guy Cassiers
Maandag Compagnie en Nederlands Toneel Gent, de precaire financiële situatie van het Vlaams Theater Instituut, enzovoort...Maar zijn ervaringen in zeer uiteenlopende huizen en gezelschappen kunnen het gevoel dat het theater in Vlaanderen klem-vast zit allesbehalve relativeren en daardoor wordt het almaar prangender...Etcetera: In opdracht van Minister Martens voerde het Vlaams Theater Instituut een studie uit met als vraagstelling waarom het Vlaamse podiumkunstenlandschap vandaag minder toegankelijk is voor

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
gecontesteerd en de ldoof tussen 'oud' en 'nieuw' in de sector zelf liet zich onder meer voelen in enkele felle reacties die de studie van het Vlaams Theater Instituut Naar een ontwikkelingsbeleid voor de...Na het wegebben van de beweging van het politieke theater in de jaren '70, konden we in Vlaanderen in het begin van de jaren '80 de eerste theater- en dansvoorstellingen meemaken van een nieuwe...Het lukken van deze operatie zou een nieuw feit in het Vlaamse theater geïntroduceerd hebben en had wellicht voor de zo nodige beweging in het landschap kunnen zorgen

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Ik had zelfs een klein rolletje gespeeld in Theater op Zolder, het latere Nederlands Kamertoneel, in een productie van Tone Brulin en Herman Denkens...Maar heel snel werd het landschap vervolledigd met andere theaters: Arca, het Nederlands Kamertoneel, Theater Antigone... Toneelmagazine bracht om de twee weken zo een vijftig minuten interviews...Hij was zelf zeer betrokken bij het theater en was medeoprichter van Theater 61 in Vilvoorde, waar men de namen terugvindt van Bert Verminnen, Charles Cornette, François Beukelaers

Nr. 59, Maart 1997 • Personalia
Tuur Devens, leraar Duits en Nederlands, schrijft als free-lance dans- en theaterrecensent voor De Bond en Het Belang van Limburg; verder is hij dramaturg van het komende Internationaal Poppenfestival...Dirk Lauwaert doceert over film aan het RITS (Brussel) en over fotografie aan het Hoger Sint-Lucas Instituut (Brussel). Hij publiceert over velerlei onderwerpen in tal van periodieken...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Vandaag vind je afgestudeerden van het Stedelijk Instituut voor Ballet in elk internationaal gezelschap en het palmares van gewonnen wedstrijden dat de school kan voorleggen is indrukwekkend...het Stedelijk Instituut voor Ballet heeft mijn zuster Jos Brabants er als directrice het traditioneel-klassieke werk opgezet met de leerlingen, met de hulp van o.a...Personalia van de lezersbrieven: Jeanne Brabants, choreografe, oprichtster van het Stedelijk Instituut voor Ballet te Antwerpen en eerste directeur van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
En toch heeft het oeuvre van Brulin nog steeds impact op het Vlaamse theater, waarin het een heel eigen plaats bekleedt; de vanzelfsprekende 'multiculturaliteit' van zijn werk krijgt in de huidige...Het laatste jaar van de oorlog volgde Brulin les aan het Hoger Instituut voor Toneel en Regie te Antwerpen, de eerste school met een meer uitgebreid curriculum dan het Conservatorium en in zekere zin...Het seizoen 1957-1958 brengt Brulin opnieuw in Zuid-Afrika door, bij het Nationale Theater

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
vorige Etcetera) over te nemen en het einde van het theater of de performance aan te kondigen op het ogenblik dat alles theater of mediacircus geworden is. Hierin vindt men een echo van de bekende...dit opzicht kunnen we de initiatieven van Erenstein, het Nederlands Theater Instituut (o.m...publicaties over Actie Tomaat), het Vlaams Theater Instituut (Kritisch Theater Lexicon), maar ook van de initiatiefnemers van het boek Dans in Vlaanderen, om opnieuw een stem te verlenen aan die

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Verwante zielen 'Vanaf 23 februari tot en met 3 mei 1998 is het Vlaamse productiehuis Victoria tien weken lang gastvrouw voor DasArts, de Nederlandse postacademische opleiding voor theater...Ten Cate, die zijn sporen verdiende bij het Mickery Theater (zie het vorige artikel in deze Etcetera) maar van onderwijs in de klassieke betekenis van het woord niets afweet, werkte een 'basisplan...het Nederlands Theater Instituut hielden ze kantoor in de tentoonstellingszaal

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Zij werkte in het Noord Nederlands Toneel en met Koos Terpstra bij het ro Theater...Daarnaast heb ik zelf de praktijk opgezocht: het Instituut voor Theaterwetenschap heeft een heel mooi theater waar je van alles kan uitproberen; daar heb ik aan vele voorstellingen meegewerkt...Ik heb ook steeds het gevoel te weinig naar het buitenland te gaan, terwijl het zo prettig is je te laten voeden door het directe (theater)werk van anderen

Nr. 67, Maart 1999 • Personalia
Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bi] het Centrum voor Basiseducatie in Leuven...vormgeving Griffo, Gent Druk Imschoot, Gent Verkooppunten Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty; Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater...Bookshop; Theater Instituut Nederland

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Zij hebben volgens hem het Indische theater en de theatertraditie van zijn sociale en historische context ontdaan om het te mythologiseren, te universaliseren en het in te passen in hun eigen...Misschien omdat het precies over deze voorstelling is dat Bharucha een berucht geworden analyse geschreven heeft (het maakt deel uit van de drie in het Nederlands vertaalde artikelen). Bharucha laat...Van een kritiek op het interculturele theater verschuift het boek naar een onderzoek van de intraculturele mogelijkheden van het moderne Indische theater

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Zaaien en oogsten Getalenteerde artiesten (uit theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur) warm maken voor het jeugdtheater: als een leidmotief komt het bovendrijven bij zowat alle...zijn handvest stelt HETPALEIS een voortrekkersrol te willen spelen op het vlak van theater voor de grote zaal, op de eerste plaats door zelf voornamelijk theater voor de grote zaal te maken en...De twee-eenheid waarnaar de titel verwijst, slaat niet alleen op Vlaanderen en Nederland, maar ook op kunst en kunsteducatie (het festival is een initiatief van het LOKV, Nederlands Instituut voor

Nr. 78, Januari 2001 • Roger Arteel • Regisseren is activeren: Herinneringen aan Jean-Pierre De...
bezig was onder het motto: 'Theater voor een publiek, publiek voor een theater'. In 1997 volgde De Decker (Gent, 29.04.1945) Hugo Van den Berghe op als artistiek directeur van het NTG...Na twee jaar germanistiek in Gent trok De Decker naar het RITCS (Hoger Rijkstechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding, dat in 1962 was gestart; het huidige RITS) in Brussel...Daarmee was Arca het eerste theater dat bestuurd werd door twee gediplomeerden van het RITCS

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
Het internationaal openplooien van het domein van onze podiumkunsten werd in de voorbije decennia gerealiseerd: het theater van ‘Nederlandstalige oorsprong’ (laat ons het voorlopig zo noemen) neemt...gehandhaafd wordt van de kunst in het algemeen, en het theater in het bijzonder, als een nabootsing van de werkelijkheid is verbazingwekkend...Localiteit en theater Het groeiende belang van de ruimte, het zich bevinden, het onderweg zijn in de geglobaliseerde wereld en in de topografische dramaturgie die deze situatie oplevert, tast


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK