Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


103 document(en) met "HET NIET STOPT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Jo Gevers wou zich met het kleine Malper-tuis-gezelschap niet bezondigen aan een slecht gebrachte klassieker...Maar de aan een hoog tempo gespeelde voorstelling die drijft op grappen en grollen en af en toe een aliënerend effect, haalt in Malpertuis het einde niet...Een zich op het voorplan spelende Eddy Vereycken volstaat niet om de opdracht tot een goed einde te brengen

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Ik zeg dit niet omdat ik een boekhoudersziel heb, maar omdat de kunstenaars moeten beseffen dat het budget het beleid bepaalt en het geld het repertoire samenstelt...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men...Ik kan niet zoveel doen met een analyse van het sociaal engagement van het NTG (Alex Mallems) wanneer men - de realiteit bekijkend - ziet, dat dit engagement - zo het er al geweest is - over zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Wat kan hen Frankrijk schelen, een land waar de zon niet kan doden, waar het bloed een korte tijd de kleur van het morgenrood had, op een bleek continent achter het graf van Atlantis...jij niet, Sasportas, en wij ook niet, Galloudec, en misschien was wat wij voor het morgenrood van de vrijheid hielden alleen maar het masker van een nieuwe nog verschrikkelijker slavernij, waarbij...Ik zal jullie niet in het graf helpen, mij smaakt het ook niet

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Kritiek op het klassieke toneelrealisme is immers geruime tijd een vanzelfsprekend onderdeel en niet meer het hoofdbestanddeel van het eigentijds toneel...Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat ik van het navertellen van het stuk weinig terecht heb gebracht...Hij deinst er niet voor terug woorden als 'Seele', 'Geist', 'Trost', 'die Götter' - woorden waarvan het gebruik op zich niet hoeft gepenali-seerd te worden, vind ik - ongereflecteerd en vanuit het

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Welfare State staat niet alleen in voor de shows maar voor de hele enscenering van het feest waarbij moet samengewerkt worden met zestien lokale verenigingen (amateurgezelschappen, dierenvrienden...Wanneer Brulin en Fauziah in Managua aankomen is Bolt niet in het Umd...Hij valt in slaap tijdens repetities, roept bij elke lamp die het begeeft dat hij stopt met Tiedrie en kijkt wilder dan ooit met zijn diepe blauwe ogen en spierwitte, warrige haar de vijandige wereld

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Sancties worden voorzien indien dat niet het geval zou zijn (b.v...25 Als wij er niet in slagen om volgend jaar (en seizoen) méér te bekomen dan de huidige 402 miljoen (en zo zou het er wel eens kunnen naar uitzien) leveren wij 25% in. Welk theater kan dat...Minder produkties : het BKT stopt met het seizoen op 1 april 84 en o.a

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Nu is dit niet het eerste zwakke libretto uit de operageschiedenis, maar de aanpak van de componist heeft er de tekortkomingen niet uit kunnen wegwerken...Ik heb er dus voor gezorgd dat deze gangbare mening klopt in het eerste bedrijf: het is zo complex dat men de tekst niet kan begrijpen...Het is allemaal 'gedaan alsof'. Nu ik het geschreven heb, is het al niet meer van mij

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • KLAPSTUK 83
Het publiek begint te beseffen dat het niet Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was zal te zien krijgen...Dat de voorstelling van 18 oktober ten zeerste verschilde van het een jaar lang gespeelde Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was staat niet ter discussie...Het is een confron-tatiepunt tussen theatermaker en publiek en het zou langs beide kanten een goed uitgangspunt zijn dat men theater maakt/kijkt om aan het eigen denken en voelen te schaven en niet om

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
verrassing van het on(be)grijpbare, het (voorlopig) niet assimileerbare of verzoenbare...boodschap) die het publiek toelaten zich rustig in zijn fauteuil te installeren en de boodschap wel of niet te slikken, en de artiest toelaten op 'automatische piloot' te spelen (het brengen van geaccepteerde...de aangewende muziek, van het requiem van Fauré tot Japanse disco, waarvan het binnen de voorstelling niet duidelijk wordt of ze bewust ontluisterend gebruikt worden dan wel of ze enkel op ons

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
van overschiet -- het ondersteboven... (stilte) Ik ben helemaal niet meer zo zeker, dat het niet onze schuld is, dat ze weg is... Juul Allé, wat gaan we nu krijgen...Juul Ik geloof er niet in, maar ik zal het doen voor u. Fie Ik weet niet wat het is, maar na vanavond is het zo precies alsof er eigenaardige dingen met ons moeten gebeuren... Juul...Beeld u niet in, dat de uitspraak van een rechter, van een jury, het knagen stopt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Een conflict dat zich al lang niet meer laat beschrijven volgens dialectische modellen, daarvoor is het te complex, liggen te veel belangen en tegenstellingen over te veel partijen verdeeld...Het leven is niet goed of slecht, het is goed én slecht...Hendryckx Links onder : Ik wist niet dat Engeland zo mooi was (Radeis) - Foto Michiel Hendryckx Rechts onder: Vogels (Radeis) - Foto Bob Van Danzig Het eiland in Ik wist niet..., de kooi in Vogels, de

Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Vera', het sluitstuk van een trilogie, werd in een produktie van het NVT een gave voorstelling...Daarvoor krijgt Poma bijval vanuit onverwachte hoek: ook Bernard Faivre d'Arcier, directeur van het Festival van Avignon, pleitte in Brussel voor een nauwere samenwerking tussen theater en televisie...Avignon 84 gaat onder het motto 'Un magistral face a face entre Ie vivant et l'artifïciel'. Ondertussen laat het theater zich niet storen

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Het kon niet omdat er woorden in de tekst stonden als "het snot van God", en "het kruis van je muis". Toen konden zulke dingen niet: men vreesde dat men de ruiten van de KNS zou ingooien...Ik kon zijn teksten hier niet eens in het Duits vinden, dus las ik ze maar in het Frans, in de uitgave van L'Arche...Ik vond het Living Theatre wel interessant, maar het was toch ook maar een hysterische sekte wat later duidelijk gebleken is. Het is niet omdat een Amerikaan plots iets over het Europese politieke

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het knappe van de show van Lanoye is, dat het grootste deel ervan naast het filmpje niet in het niets verdwijnt...Wilson, in het programmaboek van het Keulse deel van het project: "Het belangrijkste is, dat iets niet opnieuw en opnieuw gebeurt, maar dat het wellicht één keer plaats heeft als een uniek voorval...Het meisje uit het publiek, verveeld met de opdringerigheid, drukt stijf het hoofd naar achter, wil niet, of toch; gevecht van gevoelens: dan kust ze hem, innig, met iets van schuld

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Emma 't Kan me niet schelen hoe het heet, maar het kost geld, Welk boek...Ze had het niet kunnen laten, ze had door het raam gekeken, naar het sombere groepje mensen in verschillende tinten van grijs en blauw achter de lijkwagen...Verdomme, Immi, je weet dat het niet waar is. Je weet best wie z'n schuld het is. Immi Nee, ik weet het niet

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Ik beloof dat ik niet meer zal reizen ... Sophie Behalve in mijn fantasie ... Verne Zeg het niet ! Zeg het niet ! Pierre Dis-ie, Nom de Dieu ! Verne Behalve in mijn fantasie...Verne Jawel, ik heb hem wel geleerd, maar -- ik weet wat het is, maar ik kan het niet zeggen ... Omen Uitvluchten ! Je weet het wel, maar je kunt het niet zeggen ... Verschrikkelijk dat zo...Verne (Diep nadenkend) Nee, dat kan niet goed zijn -- het kan niet -- of toch wel ...? (Gaat vertwijfeld zitten, het duizelt hem) Nee, ik ben nog niet rijp ... (Schommelt op zijn plaats) Kunt u zeggen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
De eerste uitdaging voor het gezelschap is een democratische werkorganisatie, Beslissingen over de casting worden niet meer uitgehangen aan het mededelingenbord, maar worden besproken met de acteurs...Dat gaf aanleiding tot een ongegeneerdheid, een oppervlakkigheid in het actualiseren van de structuren, die ik niet meer zou kunnen verdragen, al was het maar fysiek," (5) Steins enige ambitie ligt...klassieken, De laatste tijd balanceert hij vervaarlijk op de rand van het puur conventionele, Het ontslag van Stein als directeur van de Schaubühne, komt dan ook niet helemaal onverwacht, Veertien jaar aan de top

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Van zijn kant laat het HTP in een persmededeling weten dat het uit "het vacuüm van de marge wil" met "een niet mis te verstane en niet weg te cijferen middelgrote voorstelling". Die zal Kleur is alles...tegenstelling tot zovele andere markante regisseurs 'doet' Noelte nooit iets met een werk; hij vormt het niet om, hij zet het niet naar zijn hand, hij vervormt het niet zodat het in zijn eigen...Meestal loop je in de opera de kans dat wanneer je een minder geslaagde bijdrage wegdenkt, het geheel toch nog overeind blijft (als dat niet het geval was, dan zou het slechts heel zelden zin hebben

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
wat hoor ik nu lispelt het de lucht het liegen Sabine zo heb ik het niet bedoeld Daniël Paul nu imiteert ze brutaal de appel valt niet ver van de boom de sentimenteel...amour Uschi het puntje erin het puntje eruit Daniel Paul God vergist zich Marie-Hélène tu es nerveux Uschi van kijken alleen kom je niet klaar Daniel Paul het is een vergissing Uschi voor jou doe ik het...asjeblieft Daniël Paul overigens zou het precies jou duidelijk moeten zijn waar het begrijpen niet het verstand ophoudt begint het terrein van het geloof Sabine ik ben alleszins in tegenstelling tot jou

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Het repertoiretheater kenmerkt zich door het aanpakken van grote thematieken, maar in een taal die voorbij is. Het margetheater heeft een goede taal gevonden, maar wil vooral dingen 'niet meer zeggen...Ik heb meer aan een uitspraak waarvan ik gemakkelijk de grenzen kan zien of waar ik het niet mee eens ben dan aan een uitspraak die veel absoluter is, maar die halfweg stopt: vóór de uitspraak...Tegelijkertijd vind ik het wel aardig om hiermee tegen Vlaamse theatermakers te zeggen dat het eigenlijk niet kan, dat ze dit stuk nog niet gespeeld hebben


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK