Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "Cultuur Patrick Dewael" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Patrick Dewael de vader van Mozart...Eén nieuw feit nochtans: de PVV-er Karel Poma werd door partijgenoot Patrick Dewael vervangen aan het hoofd van het cultuurdepartement...Uit de uiterst vage en - na al die gespannen verwachtingen - ook vrij teleurstellende beleidsnota van Patrick Dewael (februari-maart 1986) lezen we twee complementaire assen af, die als

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct...gedeeltelijke decentralisatie van het Franse cultuurbeleid onder (nu alweer ex-) minister van cultuur Jack Lang...Een permanent gesprek tussen de minister van cultuur en cultuurdeskundigen van alle sectoren dient zonder verwijl georganiseerd te worden

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur...Verder citeerde Patrick Dewael uitgebreid de theorieën van de Leuvense hoogleraar economie De Grauwe (cf

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het is belangrijk genoeg om op dit thema terug te keren, omdat de taart blijft wat zij is, ook al is Patrick Dewael inmiddels Karel Poma opgevolgd als Minister van Cultuur...Opvolger Dewael moet zich nog profileren...Misschien is hij in vergelijking met zijn voorgangers bevoorrecht: welke Minister van Cultuur in Vlaanderen kreeg ooit zoveel voorbereidend denkwerk over beleid toegespeeld als hij

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
14 - 5 -1986) citeerde Patrick Dewael regelmatig de stellingen van Paul De Grauwe (cfr...De programma-verklaring van de huidige Vlaamse minister van cultuur gaat uit van dezelfde principes als die welke we in dit hoofdstuk formuleerden...Indien deze principes in de praktijk worden omgezet, dan zullen we voor het eerst geslaagd zijn om democratie en cultuur met elkaar te verzoenen

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd...Beloften Zaterdag dan, de dag van de beloften, met de toespraak van minister Dewael, a.h.w...Froe-Froe van Marc Mail-lard is één van de Vlaamse groepen die tot internationaal te appreciëren kindertheater in staat is. En daar heeft het ministerie van Cultuur een belangrijke taak te vervullen

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Aan het woord is Jan Verbist, regisseur van Schatteneiland', het blijkt dat de minister van Cultuur, Patrick Dewael, zelf de voorstelling is komen bekijken

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
Een lastig karwei voor de minister van Cultuur lijkt wel de reorganisatie van de Opera voor Vlaanderen...Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod...Dewael moet gezegd hebben: "Ik stel vast dat u het onder elkaar ook niet eens zijt...Ischa Meijer in gesprek met Hanny van der Harst, "Eén uur cultuur is mooi, daarna weer aan de borrel" in Trouw, 4 augustus 1987

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Twee grote slokken). Heel die bovenbouw van onechte cultuur, dat 'freischwebend' gedoe, schaf het af...Nog voor Patrick Dewael dit kon lezen, bracht hij deze boutade in de praktijk door Mortier een cumul te geven in onze -- alweer geredde -- opera...Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Patrick Dewael, minister van Cultuur, in Humo, 25 december 1986) December 1987 "Produktie-omstandigheden zijn een intrinsiek deel van het produkt...Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een...heeft Patrick Dewael voorgesteld dit gezelschap voor het seizoen '88-'89 te behouden zij het met een lager subsidiëringsbedrag dan vorig seizoen

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de...De VLOS De reorganisatie van Dewael gaat veel verder dan die ten tijde van de oprichting van de OvV...De redenering van Dewael is eenvoudig: de VLOS krijgt meer dan de OvV, heeft minder personeel in dienst en kan als vzw gemakkelijker een beroep doen op sponsoring

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
De ironie wil dat de herziening van het theaterdecreet de prioritaire opdracht was die cultuurministers Ka-rel Poma als Patrick Dewael aan de RAT bij herhaling meegegeven hebben...Hij gaat even voorzichtig aan de mouw van Patrick Dewael frommelen...kunnen hopen op een lucide minister van cultuur die het wettelijk kader en de werkingsprincipes bijstelt

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar...een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael...Het ontwerp-Dewael Het ontwerp Dewael legt, in tegenstelling tot het oude decreet, het zwaartepunt van de beslissingen bij de subsidiëring en verwijst de erkenningsprocedure van 'verenigingen

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Zomergasten (Zuidelijk Toneel/BMC) - foto Patrick Meis Botho Strauss liet zich destijds door Gorkis stuk inspireren voor zijn Trilogie des Wiedersehens, waarin de veertigers van de 70-er jaren...Uit de talrijke kandidaten koos Minister van Cultuur Dewael uiteindelijk Clémeur, zeer tegen de zin van Mortier die Franz Marijnen naar voor had geschoven...Patrick Dewael, "We moeten samen één kultureel front vormen", in Knack, 27 september 1989

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Ik verzet mij tegen dat alles (zakelijk beleid bij Arca, nvdr), nu minister Dewael een poging heeft gedaan om een privé-gezelschap als T.I.L...Wij hebben altijd de stelling verdedigd dat cultuur de basisvoorwaarde voor een gezonde economie is. Cultuur genereert creativiteit, als een maatschappij cultuur zou schrappen en verwaarlozen, dan zou...Patrick Dewael in gesprek met Frits Schaling, in : NRC Handelsblad, 1 augustus 1990

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Dat decreet is al een paar maal heen en weer gereisd tussen het kabinet van Gemeenschapsminister Dewael, de Vlaamse Executieve en de Raad van State, telkens voorzien van opmerkingen en wijzigingen...Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (nu Vlaamse Gemeenschapscommissie), hetzij als instelling van openbaar nut of als vereniging zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van 27 juni 1921

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...Enkele voorbeelden ter verduidelijking (als referentie geldt de tekst, die eind januari '91 door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd (1)). In een...het najaar zal deze nieuwe tekst besproken worden in de Commissie Cultuur van De Vlaamse Raad

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
De vroegere Nederlandse minister van cultuur Eelco Brinkman had daar een gepaste uitdrukking voor: 'cultuur als glijmiddel voor de economie', kunst als de vaseline waarmee de Vlaamse export een...Ze werd zelfs officieel van overheidswege bevorderd, zeker door de toenmalige, liberale minister van cultuur Patrick Dewael...De column is een ondubbelzinnige eis tot medezeggenschap in de cultuur zelf, niet zozeer organisatorisch, maar specifiek inhoudelijk — de cultuur moet immers van een maatschappij-afgewendheid worden

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
het succesbedrijf Music Hall). In ons land heeft vooral Patrick Dewael -minister van Cultuur tussen 1985 en 1989 - de idee gepromoot dat cultuur en economie niet eikaars tegenpolen zijn...Tegelijk verbreedt Dewael het cultuurbegrip tot de 'lifestyle'. Het gevolg is dat de kunstenbudgetten in de jaren '80 stijgen ten nadele van de budgetten voor het sociaal-cultureel werk...De Vlaamse overheid besteedt in haar begroting voor 1999 4% aan cultuur en media (23,493 miljard BEF). Hoewel de hoofdmoot naar de dotatie voor de VRT gaat, blijft voor muziek, letteren en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK