Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Uit "Dag monster" van Pauline Mol (foto G.K.F.)

Hoofdredactie

Jef De Roeck

Redactie

Pol Arias, Mark Deputter, Hildegard De Vuyst, Geert Opsomer, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay

Secretariaat

Hildegard De Vuyst

Aan dit nummer werkten mee

Johan De Boose, Leo Geerts, Frank Peeters, Werner Van den Mooter

Eindredactie

Jef De Roeck en Hildegard De Vuyst

Vormgeving, zet- en drukwerk

Drukkerij Smits, Wommelgem

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 650 fr. of fl.40 (CJP 600 fr. offl.37);

een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 1200 fr. of fl.74; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120;

te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer KB 406-0063002-59 van Etcetera, Abonnementendienst, Herentalsebaan 455, B-2220 Wommelgem, Antwerpen Voor Nederland: Uitgeverij Den Gulden Engel NMB Bank: 68.33.12.014 Postbus 110 -- 4700 AC Roosendaal met vermelding ETCETERA

Losse nummers kosten 190 fr. of fl. 12,50 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 18, jaargang 5, juni 1987 IN DIT NUMMER

Jeugdtheater

Klemtoon in dit nummer op het kinder- en jeugdtheater: de toneeltekst Dag monster vormt er het middenluik van; voorts wordt onderstreept dat kinderen recht hebben op theater en dat o.m. daarom het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen een centrale functie heeft. Pag. 18

Grieken

Los van elkaar grijpen jonge regisseurs terug naar Griekse tragedies uit de Oudheid: Ivo Van Hove naar Euripides' De bacchanten, Guy Joosten en Luk Perceval naar Sophocles' Koning Oedipus en Peter Sel-lars naar diens Ajax. Pag. 4 en 44

Kantor

Tadeusz Kantor, de Picasso van het theater, bereidde een nieuw stuk voor, dat in juni op documenta 8 in het Westduitse Kassei in wereldpremière gaat. Pag. 52

In dit nummer ook nog

Kanttekeningen bij het succes van Vlaams theater, pag.2

Ali of Tie3 zonder Tone Brulin, pag. 10

La Traviata in de Munt, pag. 13

Joshua Sobol met De Palestijnse in Antwerpen, pag. 50

Columns van Werner Van den Mooter, pag. 17, en Mark Deputter, pag. 56

In de Kroniek de selectie van het eerste Theaterfestival voor Nederland en Vlaanderen in

Amsterdam, terugblik op Station Service (NTG), Wanja, Wanja! (theaterTeater), Le

Siège d'Ostende (Esprit Frappeur), in memoriam Robert Marcel, boekbesprekingen in

Etcetera ontving en opgetekende citaten die we elders hebben Gelezen, pag. 57

Hoop

Dat kinderen recht zouden hebben op theater, daar staat onze maatschappij nauwelijks bij stil. Etcetera deze keer wel. Ook het beleid doet een inspanning voor jeugdtheater: Stekelbees en Speeltheater krijgen meer toelage, Theater Poëzien wordt opnieuw erkend. Van de lijst van door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde

beroepsgezelschappen wordt dit jaar geen enkele groep geschrapt; De Tijd, waarin Akt/Vertikaal en De Witte Kraai samensmolten, en de Blauwe Maandag Compagnie worden integendeel erkend.

Een lastig karwei voor de minister van Cultuur lijkt wel de reorganisatie van de Opera voor Vlaanderen. Patrick Dewael wil een Vlaamse Opera Stichting, waarin de steden Antwerpen en Gent ook hun aandeel hebben. En hij had daar Franz Marijnen als intendant gewenst. Maar die bedankte ervoor: met een budget van slechts 460 miljoen frank, een schouwburg "waar je door de vloer zakt" en een "waar het binnenregent", is daar geen eer aan te behalen.

De Munt leeft intussen op gespannen voet met de regering. Die komt niet over de brug met het geld waar directeur Gerard Mortier op rekende. Maar de Munt blijft een huis van hoop, we schreven het al. Op de première van Peter Sellars' Ajax, in die tempel waar bourgeoisie en traditie ooit het hoge woord voerden, hoorden theatermensen die tien en vijftien jaar geleden tot de marginalen werden gerekend, nu tot de voornaamste genodigden. Wie toen hun werk verdedigde, werd scheef bekeken. Maar kwaliteit drijft boven, dan toch.

Jef De Roeck

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij Den Gulden Engel, Herentalsebaan 455, 2220 Wommelgem tel. 03/353 1207; verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Tuitenberg naar Lombeekstraat 48, 1680 Lennik Redactieadres: Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83, 1000 Brussel tel. 02/512.14.13

[SSN 0774-2739


Development and design by LETTERWERK