Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


77 document(en) met "Bij Forsythe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Klapstuk 87
Bij Gallotta is het andersom: hij neemt je bij de hand, loodst je door zijn vaak triviale wereld, maar plaatst je toch voortdurend op het verkeerde been...Die bijzonderheid, dat eenmaligheidsgevoel, was echter ook bij vele voorstellingen uit dit festival niét aanwezig...De overheid is waarschijnlijk bereid om - weliswaar schoorvoetend - de toelage te verhogen, sponsors hebben weer wat vertrouwen gekregen in de organisatie, de naambekendheid bij het publiek

Nr. 25, Maart 1989 • Alexander Baervoets • Mark Morris een kruis voor De Munt?
Mortier treedt op als gastheer en coproducent voor verschillende boeiende choreografen: Reinhild Hofman, William Forsythe, Anne Teresa De Keersmaeker...Zo had hij de tijd om dansers te zoeken, ze naar eigen smaak op te leiden of bij te werken en zo tot een zekere stijluni-formiteit te komen...Trouwens, waren er dan zoveel Belgische dansers bij Béjart

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
de ruimte zag ik alleen bij Dirk Meylaerts, die bovenstaande tekst koos, en bij Afra Waldhör...Wat bij La Anqâ nog een ongedefinieerd en licht-wantrouwig gevoel is, wordt in La maison des plumes vertes versterkt en groeit bij Cosmono Nox uit tot ergernis...uiteindelijk de grootste bleek, waarin ik de New Yorkers miste en waarin de jammerlijk weggevallen Forsythe voor een lichtpunt had kunnen zorgen

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Bij het uitvergroten van alle maten lijkt het contact met wat tastbaar menselijk is, verloren te gaan...organisch uit het werk zelf voortvloeit (zoals in Impressing the Czar van William Forsythe of in Otto-ne, Ottone van Anne Teresa De Keersmaeker) 4. Goed gebruikte, grote vormen zijn niet log...De ziel niet kapot maken bij het hanteren van afmetingen en hoeveelheden die de mensenmaat overstijgen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Bij Newark (1987), Brown's meest zuivere en misschien mooiste werk, ligt de uitdaging bij het aanpassen van de choreografie aan de veranderingen in de ruimte...Als de schouwburgen bij Toneelgroep Amsterdam hadden moeten kiezen tussen Vrijdag van Hugo Claus en Lulu, hadden ze allemaal voor Vrijdag gekozen - bekendere namen...De werkelijkheid was dat het bij Lulu steeds stampvol zat en dat het bezoek bij Vrijdag veel te wensen overliet..." Jaap Jong, directeur Vereniging Nederlandse Toneelgezelschappen NRC, 05/10

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Jan Fabre werkte in Frankfurt met de dansers van William Forsythe en combineerde zijn zoektocht naar Absolute Schoonheid met Forsythes fascinatie voor het grillige, de désordre, de verstoring...Bij de anderen zie je dat ze weg zouden willen, de ruimte in, springen, bewegen ! Bij hen is het stilstaan een beperking, bij de Fabre- danseressen heeft het de volheid van een beweging...Vreemd genoeg kon die chaos zich voor mijn gevoel meten met de chaos die Forsythe op het podium kan scheppen, en vond ik de chaos die Fabre in The Sound... creëerde met de Forsythe-dansers daar een

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
Betaalbaar op rekening 433-1069951 -66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel...11 Dans: een hoofd vol sneeuw De dans van William Forsythe...Foto omslag: Die Befragung des Robert Scott, William Forsythe / Dominik Metnzos Partner voor Cultuur

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Het toont hoe gevaarlijk dicht federalisme en provincialisme bij elkaar liggen...Ik meen dat Frie Leysen en Guido Minne het bij het rechte eind hebben...De vraag aan Stef Ampe is eenvoudig: waar moet in Brussel William Forsythe optreden

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Het toeval komt altijd van nergens, alleen valt het bij Forsythe's dansers in goed geprepareerde grond...Mag het dan verwonderen dat Forsythe Jan Fabre uitnodigde om bij zijn dansers een voorstelling te komen maken...Marie Lambrechts In het kader van Anwerpen 93 is An-Marie Lambrechts betrokken bij de produktie van een video-installatie met de dansers van William Forsythe

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Op de, volgende pagina's beschouwingen over het werk van Jan Fabre, William Forsythe en Laura Fox, al drie te gast in Antwerpen...Toch slagen we erin om 250 en misschien wel 300 miljoen sponsorgeld bij elkaar te krijgen...Ik vind het een spitante sparring partner, hoewel ik bij sommige discussies denk: 'Mijn god, waar zijn we mee bezig

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
De zelfexpressie (een solo van Paxton zorgt soms voor plaatsvervangende schaamte bij de toeschouwer, zozeer doet Paxton zijn lichaam onvermoede bewegingen bekennen) beoogt een heilzame werking: het...tegenstelling tot die van het gekunstelde lichaam van de balletdanser (van Balanchine over Cunningham tot Forsythe) ontspringen zijn 'onmogelijke' bewegingen op organische wijze aan zijn ongeschonden...Danser en muziek zijn in tegenstelling tot bij de voorstelling niet langer één

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Reyniers • De kunst van de accumulatie
Ook het motief van de schaar, die op een bijzonder tastbare manier angst en dreiging verklankt, is een extrapolatie van een — overigens bij kinderen wel meer voorkomende — oude kwelling...Verwonderlijk is dat niet: de gehele operatrilogie is van aard sterk choreografisch, en sluit daarmee perfect aan bij de al genoemde Berlijnse theatertrilogie...Precies bij een kunstvorm als opera, de who's who bij uitstek van de podiumkunsten, is zo'n houding geen overbodige luxe

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Forsythe gewichtloze impact van een planeet die eerst tegen de einder lijkt op te botsen en dan achter de evenaar verdwijnt...dit een gallerij of een decor waarin de bezoekers worden uitgenodigd om te verwijlen bij de mogelijkheden van de menselijke anatomie...De danser laat bij zijn beweging binnen het kader sporen, vegen en krassen na, die op hun beurt de basis worden van een volgende beweging

Nr. 45, April 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Redactioneel: Nog altijd
Volgens Eric Antonis, bij wie het Antwerpse college van burgemeester en schepenen een advies bestelde m.b.t...Voor de Antwerpse agglomeratie en eigenlijk voor het hele Vlaamse land betekent dit dat voorstellingen als die van William Forsythe en Jan Fabre of Heiner Müllers Hamlet/Hamletmaschine, zoals die

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater...Pogingen om aanvullende steun te zoeken bij de Gulbenkian Stichting of bij het Cultureel Centrum van Belèm haalden niets uit...Bij de grote nationale projecten werd gezocht naar een goed evenwicht tussen oud en nieuw, tussen eigen en buitenlandse stukken al dan niet overgoten met een Portugese dramaturgische saus

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Zij wilden, zoals zo velen, verandering en voegden de daad bij het woord door de acteurs van het gevestigde toneel met een paar flinke rode tomaten te bekogelen...Nadat Timmers Amy Gale had zien dansen, vond hij dat ook de dansdiscipline bij zijn theater betrokken moest worden en hij vroeg haar bij het gezelschap te komen...Bij uitzondering traden zij in het buitenland op en niet één veroverde er een vooraanstaande positie in het snel groeiende internationale theater-en danscircuit

Nr. 52, Januari 1995 • Alexander Baervoets • Klassieke dans
Vele balletten die een overweldigend succes kenden bij hun creatie zijn volledig in de vergetelheid geraakt, en niet alleen omdat ze te tijdsgebonden waren...Bij een 'reconstructie' gaat men in de eerste plaats uit van de muziek, zeer vaak van de kostuums (Het Zwanenmeer), zelfs van het decor (La Sylphide), maar doorgaans niet van de dans...Choreografen als William Forsythe, Jan Fabre en - meer en meer in haar laatste werken - Anne Teresa De Keersmaeker kunnen beschouwd worden als behorende tot de hedendaagse klassieke strekking

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
takes ten years to become a stagedancer', zei Martha New Sleep, William Forsythe / Gert Weigelt Graham...Legitimatie van dans in theater wordt in deze tijden van onbegrensde theater- en distributietechnieken steeds meer bij de onvervangbaarheid, dus de individuele merites der uitvoerenden geplaatst...Met name Forsythe probeert al jaren een nieuwe choreografische code te ontwerpen waardoor zijn aanwezigheid als choreograaf geminimaliseerd en uiteindelijk zelfs overbodig wordt

Nr. 53, December 1995 • Dominiek Van Besien • Dans in het kwadraat
De choreograaf van het Ballett Frankfurt, William Forsythe, die deze werkwijze op een verregaande manier toepast, weigerde eerder dit jaar nog een choreografieopdracht voor het Royal Opera Ballet...Omdat bij improvisatie elke seconde op dat bewuste moment moet worden gemaakt, zijn beschikbaarheid, alertheid en bewustheid erg belangrijk...horizontaal, variërend van het werken dicht bij de vloer naar hoog in de lucht, en waar het verplaatsen van gewicht gebeurt op onverwachte punten

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Doorzichtige ruimte Bij Laban is de aarde nog niet van de zon losgeketend...Het subject heeft bij hem een centrale plaats...Het past bij de postmoderne ervaring dat niets meer eenduidig is, dat het verschil tussen authentiek en inauthentiek niet meer kan gemaakt worden en dat er een fragmentatie en verspreiding van


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK