Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


50 document(en) met "Anciaux" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Beleidsnota Cultuur 2000-2004, p. 9). Een andere ambitie van minister Anciaux en zijn kabinet bestond in 'een geïntegreerde aanpak': 'We streven naar een permanente ontwikkeling in het gehele...ann olaerts: Minister Anciaux heeft van meet af aan de nadruk gelegd op participatie, maar dat is meteen te eng geïnterpreteerd...ETCETERA: Op 18 februari 2002 ondertekenden minister Vanderpoorten en minister Anciaux een 'protocol van samenwerking met betrekking tot cultuur en onderwijs'. Welke waren de ambities

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Na de vorige structurele subsidieronde vond toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux zelfs extra geld om naast de positief geëvalueerde gezelschappen er nog een zestal meer te ondersteunen...Om te beginnen mogen we niet vergeten dat minister Anciaux met zijn nieuwe decreet aangaande de cultuurcentra ervoor zorgde dat ongeveer een derde van die cultuurcentra nu gemeenschapscentra zijn

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
etcetera In Etcetera 77 stelde Bart Caron, kabinetsmedewerker van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux: 'Je moet een fundamenteel onderscheid maken tussen een "kunstenhuis" in brede zin en een...Ik heb dat twee jaar geleden ook tegen Anciaux opgeworpen toen hij tijdens een open debat in Sint-Niklaas het nieuwe decreet kwam toelichten: 'Mijnheer de Minister, denkt u nu werkelijk dat het

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Dat dit rechtstreeks het gevolg is van het Protocol van samenwerking met betrekking tot cultuur en onderwijs dat de bevoegde ministers, Bert Anciaux en Marleen Vanderpoorten, afsloten in februari 2002

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De ondersteuning moet veel professioneler en transparanter uitgebouwd.Wat stout geformuleerd: Anciaux had misschien beter die extra miljoenen geïnvesteerd in een gedegen uitbouw van het...De gretigheid waarmee het kabinet Anciaux die trendbreuk wou inzetten bracht hen echter in tijdsnood

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
Als mogelijke oorzaken van deze evolutie noemen de docenten: het effect-Anciaux: als gevolg van een cultuurbeleid dat cultuurspreiding en cultuurparticipatie stimuleert, is de culturele sector

Nr. 91, April 2004 • An van Dienderen • Collectiviteit in beeld: Het productieproces van The...
Bert Anciaux, de toenmalige minister van Cultuur, introduceerde een tweetal jaar geleden een sociaal-artistiek subsidiekanaal om projecten te steunen die expliciet gericht zijn op de emancipatie van

Nr. 96, April 2005 • Elke Van Campenhout • Liefde zonder mededogen: Een publieke tête-à-tête tussen...
minister Bert Anciaux in Brussel in de grote zaal van het Kaaitheater zijn beleidsnota toe

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
De resultaatverbintenissen die cultuurminister Anciaux voorstelt in de sport, jeugd- en cultuursector, kunnen door een tijdelijk en goed doordacht gebruik op korte termijn effect sorteren

Nr. 97, Juni 2005 • Pieter De Buysser • Voorwaarts: achterwaarts!
Net zomin als de democratie gered en het Vlaams Belang verslagen gaat worden vanuit het departement van Anciaux

Nr. 97, Juni 2005 • Thomas Crombez • Daddy's place : over avant-garde, blijmoedige kunst...
Getuige de reacties van Bert Anciaux, Bart Caron, Yves Desmet, en een dertigtal verenigde theatergezelschappen...Bert Anciaux) ‘Het gaat er in dit debat om of we toelaten dat kunst onprettige dingen laat zien over de mens en onze samenleving...Anciaux, Desmet en de anderen zijn beleidsmakers die reeds het beleid maken, theatermakers die reeds gesubsidieerd worden, opiniemakers die reeds een forum hebben veroverd

Nr. 98, Januari 2005 • (Inhoudstafel) • (Inhoudstafel)
Delphine Hesters onderzocht samen met Lieve Moeremans en Anne-Cathérine Roothooft de blackbox van het adviesorgaan van minister Anciaux...Bevreemdend beleid De omvangrijke verantwoording van Bert Anciaux’ eindbeslissingen vormt een soms vreemde lectuur, vindt Rudi Laermans

Nr. 98, Januari 2005 • Rudi Laermans • Bevreemdend beleid
Anciaux stelde tevens hardop vragen bij de noodzaak van een eigen structuur voor iedere individuele artiest (daarover zo dadelijk meer) en, algemener, bij de vaak bevroren relatie tussen een...Het vermaledijde Brussel De omvangrijke verantwoording van Anciaux’s eindbeslissingen is af en toe vreemde lectuur...laten staan, motiveerde minister Anciaux aan de hand van het ongetwijfeld meest betwistbare achteraf-criterium uit de eerste ronde van het Kunstendecreet

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De beslissingen van minister Anciaux die eind juni bekend gemaakt zijn lijken immers een belangrijk deel van het beoordelingswerk teniet gedaan te hebben

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Het Raamtheater, de Zwarte Komedie en Theater Taptoe, die een negatief advies van de beoordelingscommissie kregen, werden door Anciaux terug opgevist...De richtlijnen in de beleidsnota waren vaag (had iemand kunnen raden dat Van Grembergens aandringen op theaterfusies bij Anciaux linea recta zou leiden tot het afstraffen van initiatieven die rond één...zoals Anciaux tactvol stelde: ‘Binnen de projectenpot kunnen deze individuele kunstenaars een rugzakje verwerven om zich aan de grotere huizen aan te bieden

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
Anciaux snel verwezen naar de culturele industrie als mogelijk soelaas

Nr. 99, December 2005 • (inhoud)
Creatief is troef Op het afgelopen Filmfestival in Gent gaf Bert Anciaux te kennen dat hij wil investeren in cultuurindustrieën

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • Creatief is troef
Creatief is troef Elke Van Campenhout LOOKING AT FASHION MAGAZINES IS LIKE LOOKING AT AN ACCIDENT, CAN YOU EXPLAIN THAT? Bert Anciaux: 'Met mijn beleid voor de...Vlaanderen wordt het onderscheid vooral gedefinieerd in termen van bevoegdheid: de term 'culturele industrie' wordt ingezet door onze minister van Cultuur Bert Anciaux, en de 'creatieve industrie

Nr. 99, December 2005 • Van alle markten thuis
Anciaux had intussen de fakkel weer overgenomen en besliste in juni 2005 dat de aanvragen tot structurele subsidiëring nutteloos waren: 'Musical behoort niet tot het kunstendecreet maar wel...Minister Anciaux was in de winter van 2004 immers op reis geweest naar Canada...Anciaux' opmerking klonk warempel als gezonde Vlaamse ondernemersmentaliteit

Nr. 101, April 2006 • 
nister Bert Anciaux), komt hoe dan ook nogal vreemd over in het licht van het gros van de hedendaagse kunstproductie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK