Archief Etcetera


Inhoudstafel(Inhoudstafel)

KUNST & BELEID

Alles komt goed

In de wiskunde is het een evidentie: min en min wordt plus. Liv Laveyne vertelt een verhaal over keizers en pausen, rouwtafels en feestdissen, en de nieuwe wiskunde van de minister.

Criteria voor een kunstendecreet

Boden de criteria duidelijke oriëntatiepunten, of zwommen de aanvragers in een zee van interpretatieruimte? Delphine Hesters onderzocht samen met Lieve Moeremans en Anne-Cathérine Roothooft de blackbox van het adviesorgaan van minister Anciaux.

Bevreemdend beleid

De omvangrijke verantwoording van Bert Anciaux' eindbeslissingen vormt een soms vreemde lectuur, vindt Rudi Laermans. Hij analyseert en interpreteert de ministeriële terminologie.

Wat we vandaag met Adorno aanvangen

Michael Hirsch analyseert de verstrengeling van politiek en kunst, en zet kritische kantlijnen bij de aanspraken van geëngageerde kunstproductie.

HER PERFORMER'S VOICE

De performer als spion

Performer Loan Ha bevraagt het statuut van de performer vanuit haar eigen opleiding, positionering en praktijk.

De vos en het konijn

‘Een zwembad met water met vier zones verf in, die kringelen en strepen vormen en terugkeren naar hun gescheiden toestand.' Chrysa Parkinson verbeeldt de positie van de performer.

To come never undone

Bojana Cvejić over to come, een dansvoorstelling van Mette Ingvartsen. Over bewegende lichamen die niets te betekenen hebben, maar verlangen aanwakkeren.

Tussen het alledaagse en het buitengewone

Raymond Frenken bezocht het Springdancefestival in Utrecht, dat infiltreerde in de openbare ruimte en zelfs in persoonlijke woon- en werkruimtes van stadsbewoners. Een poëtische analyse van de mutatie van private naar publieke ruimte.

Het Theater van de Fotografie

Fotografie maakt op soms verrassende manieren gebruik van theatrale concepten. Steven Humblet bespreekt enkele (historische) foto's.

Het ideale stuk

Lezing van Marianne Van Kerkhoven op de Nederlandse Toneelschrijfdag.

Objects for Meditation

Fotografe Annelies de Mey bekeek Objects for Meditation van William Yang op het KunstenFESTIVALdesArts, en ontwierp haar eigen meditatieparcours…

Het theater volgens René Pollesch

Een van de meest ophefmakende Duitse regisseurs is na vorig seizoen ook in België bekend. Jeroen Versteele laat René Pollesch aan het woord over succes, theaterpersonages, de creatie van zijn teksten en geniale decorbouwers.

Intimiteit, intimidatie

Kan een acteur intiem worden met zijn publiek? Wat is dat, een performance die inbreekt in je eigen leven? Pieter T'Jonck ging kijken op het Amsterdamse festival Something Raw, en plaatst kritische vraagtekens bij enkele ‘intieme' voorstellingen – en bij het gepraat erover.

Op www.e-tcetera.be

Een uitgebreide versie van Criteria voor een kunsten­decreet, de doorlichting die Delphine Hesters maakte van het kunstendecreet.

De volledige versie van Michael Hirsch' lezing Sociale theorie en esthetica, in het Nederlands én in het Engels.

De Engelse versies van de artikels De performer als spion (Loan Ha), De vos en het konijn (Chrysa Parkinson) en To come never undone (Bojana Cvejić).


Development and design by LETTERWERK