Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond

Anon., 1934-02-09


Source

De Standaard, 1934-02-09


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. Robert Bertra... 1934-03-10
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: "Schakels" door H. H... 1934-11-24
 3. ◼◻◻◻◻ RH: Crommelynck... 1934-02
 4. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Mevr. Esther de Boer... 1933-09-15
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tooneelleider O. Dae... 1934-04-17

Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond

De groote en populaire Nederlandsche tooneelspeelster Esther De Boer-Van RIjk is ook in Vlaanderen geen onbekende. Wij herinneren ons nog haar succesvolle omreis in ons land, een tiental jaren geleden, toen zij met zooveel brio "Eva Bonheur", van Heyermans, voor het voetlicht bracht. Hoe ging het publiek toen in bewondering op voor de zeldzame kunst van deze krasse zeventigjarige! Maar inmiddels is er nog een tientje bijgekomen. Nu is Mevr De Boer-van Rijk 80 jaar geworden en heeft zij al 60 jaar plankenleven achter den rug! Geen menschen die haar thans op het tooneel, in haar element ziet, die het gelooven kan. Moet zij trouwens niet over een haast onbegrensde zoowel physische als moreele vitaliteit beschikken, wanneer men verneemt dat zij nog steeds een hartstochtelijke zwemster is en dat zij zoo pas, als volmaakte sportvrouw, de reis van over den Moerdijk naar ons land heeft ondernemen in vliegtuig? Vermelden wij hier terloops nog dat de gevierde actrice onlangs haar tooneelherinneringen heeft neergeschreven en ze verzameld heeft in een keurig boek, getiteld: "Ik kijk terug".

Nu viert Mevr. De Boer-Van Rijk dus een dubbel heugelijk jubileum en bij deze gelegenheid is zij, na zoowat in alle steden van beteekenis in haar vaderland gehuldigd te zijn geweest, ook naar Vlaanderen gekomen waar zij voornemens is op verscheidene plaatsen met haar voortreffelijk gezelschap op te treden. Na Antwerpen, kwam Brussel aan de beurt. Woensdag middag is zij er ontvangen geworden op het Hollandsch gezantschap en 's avonds heeft zij in het Paleis voor Schoone Kunsten een voorstelling gegeven van "Levensavond", een comedie van Jaap van der Poll, bekend om zijn bewerkingen van "Boefje" en "Vadertje Langbeen" en die eveneens als acteur deel uitmaakt van Mevr. De Boer's ensemble.

De vertooning ging voor een volle zaal. Het publiek bestond hoofdzakelijk uit leden van de Nederlandsche kolonie in de hoofdstad. Ook de gezant van Holland was aanwezig.

"Levensavond" is een stuk dat opzettelijk voor Mevr. De Boer werd geschreven. Het is de geschiedenis van een oude grootmoeder die op het laatst van haar leven voor pijnlijke familieverhoudingen komt te staan, maar er toch in slaagt alles ten goede te brengen en den geschokten vrede te herstellen. Het stuk is in een prettigen trant gehouden. Het straalt inderdaad van onverzwakte levensblijheid en de dosis lach en traan is naar allen kanten voortreffelijk afgemeten.

In de rol van de oude grootmoeder is Mevr. Esther De Boer effenaf schitterend. Ook domineert zij voortdurend gansch hare omgeving, alhoewel dient getuigd dat zij op bijzonder gelukkige wijze is omringd. Vermelden wij onder de voornaamste artisten: Loesje Bouwmeester, Mieke Flink-Verstraete, Fie de Vries-de Boer, Adolf Hamburger, Lize van der Poll-Hamakers en den auteur zelf. Meermaals kwam het tot een open doek en na ieder bedrijf moest verscheidene keeren worden gehaald. De feestelinge werd overvloedig met bloemen bedacht en mocht, na het slottooneel, een stormachtige ovatie in ontvangst nemen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. Robert Bertra... 1934-03-10
  Herman Heijermans • (date-year) 1934
 2. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: "Schakels" door H. H... 1934-11-24
  (date-year) 1934 • Herman Heijermans
 3. ◼◻◻◻◻ RH: Crommelynck... 1934-02
  (date-month) 1934-02 • (date-year) 1934
 4. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: Mevr. Esther de Boer... 1933-09-15
  Herman Heijermans • mevr
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tooneelleider O. Dae... 1934-04-17
  (author) Anon. • (date-year) 1934
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het mysterie der mis... 1934-06-03
  (author) Anon. • (date-year) 1934
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  (author) Anon. • (date-year) 1934
 8. ◼◻◻◻◻ L.O.: Kon. Vlaamsche Opera... 1934-01-31
  (date-year) 1934 • mevr
 9. ◼◻◻◻◻ Pieter G. Buckinx: Boefje, door het Vla... 1931-09
  Jaap Van der Poll • Boefje
 10. ◼◻◻◻◻ Jacques Van Ginneken: Eva Bonheur... 1937-02-16
  Herman Heijermans • Eva Bonheur