Advanced Search found 6 item(s) featuring "Paleis voor Schone Kunsten"

1930-04-26 Een onnoozel hart in de wereld (H.B.)
  • . . . De creatie van "Een onnoozel hart in de wereld" Onder groote belangstelling had Donderdagavond, in de stemmige tooneelzaal van het Paleis van Schoone Kunsten , te Brussel, de creatie plaats van het nieuwste stuk van Michel de Ghelderode , "Een onnoozel hart in de wereld" . . .
1929-03-05 "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel (C.Q.)
  • . . . "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel Zondagnamiddag had in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel een heropvoering plaats van
  • . . . "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel Zondagnamiddag had in het Paleis van Schoone Kunsten te Brussel een heropvoering plaats van Vondel 's "Lucifer" door het Vlaamsche Volkstooneel . Met dit stuk heeft het
  • . . . ook niet te verwonderen, dat deze heropvoering te Brussel met spanning werd tegemoet gezien. Er was buitengewone belangstelling en de tooneelzaal van het Paleis van Schoone Kunsten liep vol. De eerste opvoering, die we van "Lucifer" mochten bijwonen, was eene namiddagopvoering voor scholen, met onvolledige muziekpartituur, de acteurs . . .
1934-02-09 Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond (Anon.)
  • . . . kwam Brussel aan de beurt. Woensdag middag is zij er ontvangen geworden op het Hollandsch gezantschap en 's avonds heeft zij in het Paleis voor Schoone Kunsten een voorstelling gegeven van "Levensavond", een comedie van Jaap van der Poll , bekend om zijn bewerkingen van "Boefje" en . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
  • . . . de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd En weer heeft "de Ster stilgestaan..." in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel. De première, mede een der opvoeringen die den inzet vormden, van een dapperen tooneelveldtocht, ligt jaren achter den rug. . . .
  • . . . de ronde van Vlaanderen gedaan, is zij meegereisd naar het buitenland. En het feit, dat zij voor de honderdste maal stilstond in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brussel is voor ons Vlamingen niet zonder beteekenis. Dit stuk van Timmermans en Veterman , doorgeurd van . . .
1930-11 Bij de vertoning van "Ulenspiegel" door het "Nieuwe Volkstooneel" (Pieter G. Buckinx)
  • . . . dit volk jouwt naar meester Scharrelaar of heft een lied aan van opgetogenheid. Zelden zag ik zo'n bedrijvigheid in de zaal van het Paleis voor schone kunsten ; zelden zag ik zo'n meevechten met de held van het stuk. Hier werd een spel vertoond dat uit het hart van . . .
1937 De Lucifer van Joris Diels (Willem Putman)
  • . . . waarlijk nobele aankleeding heeft gekregen. De décor-bouwer stond in dit geval voor een bijzondere moeilijkheid. Gespeeld werd in de groote muziekzaal van het Paleis van Schoone Kunsten , dus op het podium, waar gewoonlijk een groot orkest is opgesteld en dat dan ook met dat doel gemaakt is. Er . . .