Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jaap Van der Poll"

1931-09 Boefje, door het Vlaams Volkstooneel (Pieter G. Buckinx)
  • . . . Brusse , door deze Vlaamse bewerking van Renaat Grassin alleen nog zoiets als de literaire inhoud is overgebleven, terwijl ook Jaap van der Pol lelik in het duister werd gezet. Deze metamorfose, waarvoor de auteur-regisseur zich, vanwege een paar ernstige kritikasters aan even ernstige verwensingen . . .
1934-02-09 Te Brussel: Feestvoorstelling Mevr. De Boer-Van Rijk: Levensavond (Anon.)
  • . . . Hollandsch gezantschap en 's avonds heeft zij in het Paleis voor Schoone Kunsten een voorstelling gegeven van "Levensavond", een comedie van Jaap van der Poll , bekend om zijn bewerkingen van "Boefje" en "Vadertje Langbeen" en die eveneens als acteur deel uitmaakt van Mevr. De Boer's ensemble. . . .
1933-05-26 Kon. Nederl. Schouwburg, "De doofpot" door Jaap Van der Poll (Victor J. Brunclair)
  • . . . Kon. Nederl. Schouwburg "De Doofpot" door Jaap Van der Poll Dit stuk is wat ik noemen zou een diepe hulde aan Z. M. de Lach. Nu de zon onze huid . . .
  • . . . tooneel overboord om ons te laten overrompelen door jolijt. En dit jolijt wordt ons deze week met volle maat geboden. Schaterlach met knaleffekten. J. Van der Poll schreef een blijspel in den overtreffenden trap, d.w.z. een boerte, die te grof op den draad zit dan dat wij ze . . .
  • . . . bij onze taalbroeders tot nationale deugden uitgegroeid, dat wij er de geestigheid slechts zelden en dan meestal nog als een flauwe uitwas aantreffen. J. Van der Poll heeft deze opvatting willen logenstraffen. En hij heeft zich onmiddellijk naar het enorme vergaloppeerd, d.w.z. hij werkt met scherpe belichting en . . .
  • . . . twee wordt dan ook in ultimo het duel uitgestreden, wie in het gezin de plak zal zwaaien. Wat ons in het stuk van J. Van der Poll nog het meest beviel, was minder het verloop van de handeling en de min of meer oorspronkelijk «gijntjes» waarmee de auteur . . .
  • . . . ook de tooneelschikking van J. Diels roemen, die er onmiskenbaar suksesvol heeft toe bijgedragen, de milieuschildering en de achterbuurtatmosfeer naar de opvatting van J. Van der Poll een heusch treffend reliëf bij te zetten. De pantoffelheld van den heer Benoy («De Baas in Huis») krijgt hier in de . . .