Opvoering van Minnespel

T.B., 1921-01-03


Source

De Standaard, 1921-01-03


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
 2. ◼◻◻◻◻ T.B.: De Meester der Smelt... 1920-01-19
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Een boete... 1920-03-12
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05

Opvoering van Minnespel te Antwerpen

Over den inhoud van Schnitzler tooneelspel valt er wel een en ander af te keuren. Die schrijver heeft heusch betere werken voortgebracht en misschien ware het wenschelijker geweest één dier laatsten voor 't voetlicht te brengen.

In "Minnespel" is Fritz Lobheimer, een Weener aristocraat, die een luchtig leventje leidt en voor maîtresse 'n gehuwde dame heeft. Zijn vriend Theodor Kaiser waarschuwt hem herhaaldelijk tegen dit gevaarlijk spel en stelt hem in verbindig met Christine Weining, vriendin van zijn eigen liefje, het modistje Mizzi Schlager. Alvast wordt de eenvoudige Christine smoorlijk verliefd op Fritz, die op zijn beurt óók iets voelt voor die frische, hartstochtelijk-volle liefde. Helaas, de man van zijn maîtresse heeft zijn gangen afgespied, hij moet duelleeren en sterft. Christine, die slechts een paar dagen later de geheele beroerde geschiedenis verneemt is radeloos van verdriet.

Valt er op den inhoud van het stuk veel op te merken, de vertolking integendeel was over 't algemeen uitstekend. Mej. Martha Verbruggen een schattige Mizzi, die het leven heelemaal niet te ernstig opneemt; Maes als de praktische natuur, Theodoor was heel goed; de eindscene vooral werd daar pracht weergegeven. De Fritz Lobheimer van Cammans was niet zoozeer geslaagd. Die veelbelovende artist is in die rol geenszins in zijn element. Verder deed Mevr. De Pauw haar best, als Katharine Binder, 'n babbelzieke vrouw van de Weining en was Free Walles een goedgetypeerde vader Weining.

Wat Mej. Louise Bonesske betreft, die we voor 't eerst hier zagen optreden als Christine, ze heeft beslist een goeden indruk nagelaten. In den beginne scheen ze heelemaal niet op dreef te zijn; in III heeft ze bewezen over een werkelijk dramatisch talent te beschikken, dat enkel dient te worden uitgediept!

Volgens loffelijke gewoonte bleef geen plaatsje van de St Willebrordus-schouwburg onbezet.

Een vraag echter aan het Vlaamsch Tooneel. Wanneer krijgen we nu een Vlaamsch stuk te zien. Tot hiertoe kregen we in de huidige abonnementsreeks zes opvoeringen alle uitheemsche! Is het waar, dat "Judas" wordt aangeleerd?


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
  (date-year) 1921 • (date-month) 1921-01 • (author) T.B.
 2. ◼◻◻◻◻ T.B.: De Meester der Smelt... 1920-01-19
  (author) T.B.
 3. ◼◻◻◻◻ T.B.: Een boete... 1920-03-12
  (author) T.B.
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (date-year) 1921
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  (date-year) 1921
 6. ◼◻◻◻◻ T.B.: Beschaving... 1920-02-06
  (author) T.B.
 7. ◼◻◻◻◻ T.B.: De lustige boer... 1920-03-21
  (author) T.B.
 8. ◼◻◻◻◻ T.B.: Tooneelwedstrijd te ... 1920-10-24
  (author) T.B.
 9. ◼◻◻◻◻ Eugene De Bock: Stijn Streuvels, Gen... 1921-02
  (date-year) 1921
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een kunstfeest te Aa... 1921-06-25
  (date-year) 1921