14 document(en) met "zinloos"


Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
Rijnders zelf vindt het fenomeen dat mensen met zoveel energie doorgaan met zo'n zinloos projekt hoopgevend

Yves Musard danst "Antipodes": Verwarrende vermenging van... • 18 februari 1987
De dans is één brok verwarring, opgesloten in een puristisch bewegingsarsenaal; die verwarring wordt onderstreept door de uitroep "C'est pas vrai" en zinloos geschreeuw

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
gebukt onder het besef dat haar grootmoeder en haar moeder zelfmoord gepleegd hebben, na een schijnbaar zinloos leven

Jan Fabre pakt oorlog aan: Jan Decorte... • 16 november 1998
Je ziet ook niets dan militairen, bedrijvig met het ogenschijnlijk zinloos opmeten en inventariseren van de inhoud van het depot

Mark Wigley over Constant Nieuwenhuys' New Babylon... • 4 februari 1999
De oprukkende automatisering zou werken op lange termijn immers overbodig maken, wat impliciet de belofte inhield van een wereld waarin privé-bezit zinloos was

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken veel te gecodeerd en dus zinloos is. Volgt een haast contemplatieve wandeling rond de scène volgens

Bouwkunstboeken over Japan en België : Lappendekens... • 13 juni 2002
Precies daarom is het zinloos om de Japanse wijze van leven en denken te willen vatten in onze categorieën

Het eerste najaarsfestival in Brussel • 28 augustus 2002
Abrupt onderbreekt hij die actie, als om te zeggen dat deze wijze om het eigen lichaam te herdenken zinloos is. Na een contemplatieve wandeling rond het podium laat Le Roy zijn lichaam dan de

Jonge vrouwelijke beloftes • 29 oktober 2003
Alle bespiegelingen, projecties en analyses die mensen over het heden, verleden of de toekomst maken zijn zinloos

De zin van het zinloze • 21 november 2003
Danser Ugo Dehaes leest een brief voor van iemand die zelfmoord pleegde omdat hij het leven als totaal zinloos ervaarde...Maar dit keer is er een uitweg: het zinloos om elkaar en om een leegte (de achtste stoel) heen draaien is de zin van dit zinloze stuk

Improviseren als denkproces: XAVIER LE ROY EN... • 1 januari 2004
Ugo Dehaes leest een brief voor van iemand die zelfmoord pleegde omdat hij het leven als totaal zinloos ervaarde...Maar deze keer is er een uitweg: het zinloos om elkaar en om een leegte heen draaien is de zin van dit zinloze stuk

Liefdesbeelden: GERECENSEERD DANSTHEATER • 29 juni 2004
De vreemde dialoog die zich dan tussen de onderzoeker en zijn object ontspint, eindigt met de vaststelling dat deze abstracte benadering van het lichaam zinloos is. Een centrale scène toont

'Bewegen als wolken die voorbij trekken': Choreograaf... • 19 mei 2005
Het tweede deel is een poging om zo eenvoudig mogelijk tot een zo zinloos mogelijke gebeurtenis te komen

Niets onmenselijks is ons vreemd • 29 mei 2007
De vertaler trekt elk woord in twijfel, zodat de communicatie al na enkele zinnen eindigt in zinloos lawaai en tumult