Date 2003-10-29

Publication De Tijd

Performance(s) MiroirUne journée framboise

Artist(s) Bas, CandasLalitha, Lima

Company / Organization Hush Hush Hush

Keywords labanhushlimarudolfcontredanselalithaframboisejourneedagmiroir

Jonge vrouwelijke beloftes

Het Cultureel Centrum Berchem presenteert deze week een 'double bill' van twee jonge choreografes die op dit ogenblik ook lid zijn van 'Hush Hush Hush', het gezelschap van Abdelaziz Sarrokh dat hiphop in Vlaanderen op de kaart van het danslandschap zette. Candas Bas ( 1975, Istanbul) choreografeerde na haar studies aan de Istanbul Music School korte werken als 'Innominate', 'Semah' en 'Ixiti'. Op dit ogenblik danst ze bij 'Hush Hush Hush' in 'Bobo in Paradise' en bij de Vlaamse opera 'Ariodante'. In het trio 'Miroir' verwijst Candas Bas naar de cycliciteit van de geschiedenis vanuit de idee dat alles vooraf bepaald is, de loop van de dingen niet veranderd kan worden en dezelfde fouten steeds opnieuw gemaakt worden. Alle bespiegelingen, projecties en analyses die mensen over het heden, verleden of de toekomst maken zijn zinloos. De uitdaging ligt in de aanvaarding: in de spiegel kijken en niet proberen te zien wat er kan zijn, maar genoegen nemen met wat er is. Het choreografische onderzoek is gebaseerd op minimale en repetitieve bewegingspatronen. De tijd als een eindeloze herhaling van zichzelf. Dit gevoel wordt versterkt door de minimalistische, elektronische muziek van wereldbekende artiesten als William Orbit en Plasticman. Lima Lalitha volgde de vierjarige opleiding Expressionistisch Danstheater aan de dansacademie van Tilburg (Nl). Ze danst voor les Ballets C. de la B. ('La Tristeza Complice') en Hush Hush Hush ('K'Dar', '2Pack' en 'Bobo in Paradise'). 'Une Journee Framboise' is haar eerste choreografie. Lima Lalitha vertrekt van eenvoudige persoonlijke ervaringen: schommelen in de tuin, roepen naar een vliegtuig hoog in de lucht, het woord 'Tsjechoslovakije' al dan niet kunnen uitspreken. Ze schrijft 'Een gewone dag zoals elke dag. Een dag die komt en dan weg is. Een dag als pakweg gisteren of overmorgen. Zo'n dag heb ik gekozen. Dit is mijn dag. Ik beleef hem zo intens mogelijk!' Lima vertelt zichzelf het verhaal en zet het om in beweging op klassieke muziek en op hiphop beats. 'Miroir' en 'Une journee framboise' zijn te zien in de kleine zaal van het Cultureel Centrum Berchem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem om 20u30. Inlichtingen en reservering : 03-286 88 20 of infoaccbe.be .

Rudolf Laban heruitgegeven

'Contredanse' is een kleine Franstalige organisatie uit de hoofdstad die ijvert voor de promotie van de dans in Belgie. De organisatie groeide vanuit de betrokkenheid van mensen als Patricia Kuypers en Michel Cheval bij de postmoderne dans zoals die onder andere in het werk van de Amerikaanse Judson Group gestalte kreeg. Die oorspronkelijke belangstelling laat nog steeds sporen na in het vaak uitmuntende, haast wetenschappelijke publicatiebeleid van de organisatie, die het nochtans met weinig middelen moet rooien. Niet alleen geeft 'Contredanse' 'NDDinfo' uit, een driemaandelijks blad dat een vrij volledig overzicht biedt van al wat er inzake voorstellingen, stages en workshops reilt en zeilt in het Belgische danslandschap, het geeft ook het tijdschrift in boekvorm 'Nouvelles de danse' uit. Elk nummer is gewijd aan een specifieke problematiek die grondig uitgediept wordt, vaak aan de hand van het werk van een bepaalde choreograaf of danstheoreticus. Af en toe resulteert dat ook in de heruitgave van belangrijke theoretische teksten die niet of moeilijk vindbaar zijn geworden. De nieuwe aflevering van het tijdschrift is daar een mooi voorbeeld van. Het verzamelt twee belangrijke werken van Rudolf Laban samen met enkele onuitgegeven teksten en tekeningen die de redactie geselecteerde uit het Rudolf Laban Archief. Het belang van deze werken kan nauwelijks worden overschat. Een choreograaf als William Forsythe verwijst bijvoorbeeld geregeld naar Laban om zijn choreografische schriftuur te duiden. Laban werd in 1879 geboren in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Hij genoot een opleiding schilderkunst en architectuur in Parijs, maar toonde al snel een uitgesproken belangstelling voor de verbanden tussen het lichaam, het menselijke gedrag en de ruimte waarin de mens verblijft. In het danstheater zoekt en vindt hij de mogelijkheid om die complexe relatie verder te onderzoeken. Laban betrok daar het theoretische werk van uiteenlopende kunstenaars en geleerden als Kandinsky, Schonberg, Jung en Dalcroze bij. Laban evolueerde zo tot een van de belangrijkste vernieuwers van het medium dans, niet alleen door zijn vele geschriften, maar ook door zijn vaak grootse spektakels die het ideaal van de 'vrije dans' vorm gaven. Dit boek opent met zes onuitgegeven teksten, vergezeld van vele facsimile weergaven van tekeningen en schetsen van Laban zelf. Daarna volgen vertalingen van de Engelse uitgave van 'Choreutics' en 'A vision of dynamic space'. 'Espace Dynamique - Textes inedits, Choreutique, Vision de l'espace dynamique' van Rudolf Laban is uitgegeven bij 'Contredanse', Brussel en kost 25 euro. Voor meer inlichtingen : 02/550.13.01 of beatrice.menetacontredanse.org .