16 document(en) met "praktijken"


"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
Maar de bedoeling van de makers om via een reeks impressies hun afschuw en verbazing over praktijken in Nazi-Duitsland weer te geven, blijft afgezien van deze nogal duidelijke hint, in het vage

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
Waardoor Decorte eigenlijk het hele stuk lang met zichzelf staat te dialogeren over zijn eigen praktijken, zelfs over zijn relatie met het literaire erfgoed

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
en het gegrinnik van de anderen daarbij). Dat neemt niet weg dat het geheel soms wild-amusant is, en tegelijk op een interessante manier teatrale, politieke en passionele praktijken met elkaar

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
veel van die zelfde mensen zelf al te zeer betrokken waren in dat complex van politieke, administratieve en financiële praktijken rond de bezetting van een patrimonium aan grote zalen, dat we gemeenzaam...Praktijken ontstaan vanuit een geloof dat teater een belangrijke pedagogische en/of representatieve waarde heeft -- het "moet" -- maar waarbij de essentie -- het artistieke "het moet" -- weinig aan de

De Parade wekt Foucault tot leven • 21 maart 1997
Weinig filosofen hebben in de jaren tachtig zo'n verstrekkende invloed gehad als de Fransman Michel Foucault met zijn "archeologieën" van vele moderne praktijken en vertogen

Wildernis Brecht netjes bijgesnoeid: 't Barre Land... • 4 februari 1999
De handeling mag op het eerste gezicht eenvoudig lijken, de turbulente ontwikkelingen lijken nauwelijks te steunen op courante praktijken van herkenbare mensen

Platel kiest "rare kwieten" voor Klapstuk: Dansfestival... • 8 september 1999
dat proces was het steeds Alain Platel die erin slaagde om algemene theoretische kwesties terug te plooien op concrete mensen en praktijken

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Het zijn maar twee voorbeelden van artistieke praktijken - van mannen in dit geval - waar intuïtie en conceptueel denken een twee-eenheid vormden

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Met de context van de voorstelling bevinden ons als het ware in het onderbewuste van de artistieke en institutionele praktijken die samen het theaterlandschap uitmaken...de praktijken die bestonden tot het einde van de negentiende-eeuw werden muren volgens vrij eenvoudige regels, die meer te maken hadden met een oogstrelende combinatie van formaten en lijsten dan met

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Bij Plato en anderen wordt deze sociale orde verder ondersteund door bedenkelijke praktijken als eugenetica

Vlaamse golf, tweede versie • 7 juni 2003
Net daarom laat hij hedendaagse muziek en muzikale praktijken, al hebben die geen 'eeuwigheidswaarde', steeds weer het werk van Mozart contamineren

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Alweer om grenzen te doorbreken en schotten neer te halen tussen genres, praktijken en bevolkingsgroepen

'Iemand leren dansen kan ik niet': Vermaarde... • 16 december 2005
Ze richt zich op praktijken die binnen de huidige dans-wereld toonaangevend zijn, zoals het werk van Trisha Brown, William Forsythe, Pina Bausch en De Keersmaeker zelf

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
reflectie op de werkelijkheid van alledag ('Judson Group'). Steeds weer modelleren die praktijken zich, vaak niet eens zo impliciet, naar wat in de beeldende kunst opgang maakte, van het expressionisme bij

Jérôme Bel: 'Ik denk niet dat volkeren... • 17 februari 2006
Véronique Doisneau en Made in Thailand zijn onderzoeken naar oude of uitheemse praktijken waarmee wij het contact verloren hebben...Ik ben eerst in Europa naar 'vreemde praktijken' op zoek gegaan en belandde zo bij het Ballet de l'Opéra, een van de belangrijkste bastions van het klassiek ballet...beide gevallen gaat het om praktijken die mij niet helemaal vreemd zijn, maar toch minder vertrouwd dan je zou aannemen

De magie van een wandelende eenjarige: Theater,... • 6 november 2007
Maar wat is 'Live Art'? Wikipedia hoorde de klok al luiden, maar twijfelt in zijn definitie nog tussen "een kunstvorm", "een strategie" en "praktijken die niet bij genres als theater...Volgens LADA is dat zo omdat kunstenaars Live Art hanteren als onderzoeksinstrument om over de grenzen van bestaande praktijken te zoeken naar nieuwe artistieke modellen en strategieën om tussen te